جنگ كانال سوئز

جنگ كانال سوئز

جنگ «كانال سوئز» دو سال پس از به قدرت رسيدن جمال عبد‌الناصر در مصر، سه ماه پس از اعلام ملي شدن كانال سوئز با تباني مشترك انگليس، اسرائيل و فرانسه عليه مصر آغاز شد و يك هفته بعد با اولتيماتوم نظامي شوروي خاتمه يافت. متن کامل

جنگ شش روزه

جنگ شش روزه

روز پنجم ژوئن 1967 جنگنده‌هاي اسرائيل با بمباران فرودگاههاي مصر، اردن و سوريه، جنگ 6 روزه حوزه عليه كشورهاي عرب را آغاز كرد. متن کامل

جنگ اول صهيونيستها با اعراب

جنگ اول صهيونيستها با اعراب

روز 15 ماه مه 1948 به فاصله چند ساعت پس از اعلام تأسيس دولت اسرائيل قواي نظامي مصر، اردن، عراق، سوريه، لبنان و عربستان سعودي وارد فلسطين شدند تا مانع از شكل‌گيري رژيم صهيونيستي شوند. متن کامل

تاريخچه‌ حملات صهيونيستها به كشورهاي خاورميانه

تاريخچه‌ حملات صهيونيستها به كشورهاي خاورميانه

خاورميانه در طول سال‌هاي قرن بيستم و خصوصا پس از جنگ جهاني دوم با تاسيس رژيم صهيونيستي همواره يكي از بحران‌زاترين مناطق جهان بوده است . اين مساله دو علت اساسي دارد، اول وجود كشورهاي عمده توليد كننده انرژي جهان در اين منطقه و دوم حساسيت و موقعيت ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك اين منطقه. متن کامل

اعتراف منابع صهيونيستي به رفاه يهوديان در ايران

اعتراف منابع صهيونيستي به رفاه يهوديان در ايران

يك پایگاه اینترنتی صهیونیستي در گزارشي از ايران با اعتراف به آرامش و رفاه يهوديان در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي از تلاشهاي شكست خورده منابع دولتي اسرائيل براي بازگرداندن آنان به اسرائيل خبر داد . متن کامل

آزادی قرآن سوزي و محکومیت قضایی انکار هولوکاست؛ دو روی لیبرال دمکراسی غربی

سرانجام "تری جونز" کشیش افراطی ایالت فلومتن کامل

استفاده از شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی

استفاده از شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی ، متن کامل

اعترافات تکان دهنده موشه نسیم ، یک عضو جنایتکار ارتش اسرائیل

استراتژی تخریب منازل فلسطینی ، یکی از استراتژی هایمتن کامل

امتحانی به نام عقب نشینی از غزه

عقب نشینی از غزه یک پیروزی  مسموم  است کمتن کامل

بازى مذاکره در ۶۰ سالگى اشغال فلسطین / گفت و گو با احمد موسوى

منازعه خاورمیانه وارد شصتمین سال خود شده است. در طمتن کامل