جاسوسی بهائیان در جنگ هشت ساله(دفاع مقدس)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع حمایت حکومتی از این فرقة ضالة، غربی‌ها و دشمنان، از این فرقه هم حربه‌ای برای مبارزه تبلیغاتی بر ضد نظام مقدس اسلامی ساختند و طی این‌سال‌ها هنوز هم به دنبال آسایش این جاسوسان دست‌آموز هستند؛ برای نمونه می‌توان به حمایت رونالدریگان رئیس جمهور وقت آمریکا از چند جاسوس بهایی اشاره کرد که به جرم جاسوسی بیگانگان در جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران دستگیر شده بودند. متن کامل

تكاپوهاي بهائيان در عصر پهلوي

تكاپوهاي بهائيان در عصر پهلوي

يكي از دلايل توجه خاص رضاشاه به بهائيان و حمايت از آنان، عزم وي در دهن‌كجي به علما و تحت فشار قرار دادن آنان بوده است. بهائيان، رضاشاه را از خود مي‌دانستند و وي را «يك بهائي واقعي» لقب داده بودند.متن کامل

" تبلیغ" رگ حیات بهائیت -طرح روحی یکی از برنامه های روشمند تبلیغی بهائیت است.

طرح روحی یکی از برنامه های روشمند تبلیغی بهائیت است. این طرح چند سالی است با هدف ترویج و تبلیغ به منظور فریب و جذب افراد طراحی و به تصویب مرکزیت تشکیلات بهائی رسیده و در سطح جهان به ویژه ایران اسلامی به اجرا در آمده است.متن کامل

تبارشناسی بهائیت

جای پای روس وانگلیس فتنه باب وبها ازتوطئه های مهمی است که ازاواسط دوره قاجاریه باهدف اسیب رساندن به اسلام وخصوصاّ تشیع از سوی کانونهای استعماری طراحی شدودرمسیرتداوم حیات سیاه وتباهش همواره درکنار دشمنان اسلام ، درصددضربه زدن به این دین مبین وازبین بردن خصلتهای ضداستکباری وظلم ستیز ان بودودریک کلام هدف طراحان این فتنه، تلاش برای شکستن کیان واقتدارملی ایرانیان که اززمان صفویان حول محور تشیع پدیدامده ومنافع قدرتهای استکباری واستعماری راتهدید می کرد،بود.متن کامل

پیامد فرقه بهاییت، با رویکرد وحدت‌‌شکنی جامعه اسلامی

استعمار جدید در قرون اخیر برای زدودن اصالت مذهب و به انزوا کشیدن دین، مسلک های گوناگون را به وجود آورده یا از آنها حمایت کرده است که می توان به این موارد اشاره کرد: بهاییت در ایران، قادیانگری در هندوستان و پاکستان و وهابیت در حجاز. مهمترین هدف استعمار از حمایت و ترویج این مسلک های ساختگی، ایجاد تشتت در میان مسلمانان و ازهم پاشیدن اساس و بنیان دین است. بعضی از مورخان هم براین باورند که... متن کامل

بهائیت؛ تقابل با اقتدار ملی ایران

بررسی بهائیت در چارچوب تحلیل رشد جریانات انحرافی قرار می‌گیرد که عوامل متنوع داخلی و خارجی زمینه‌ساز و مؤید آن هستند. فقر فرهنگی، بی‌ثباتی سیاسی و فشار شدید اقتصادی از جمله عوامل مؤثر داخلی بودند که رسوخ نیروهای استعماری را باعث شدند. حمایت استعمارگران از بهائیت نیز در همین چارچوب توجیه و تبیین می‌شود. متن کامل

بهائیت؛ پیوند با بیگانه؛ خصومت با ملت

درک استعمار و استبداد وابسته به آن، به مثابه دو روی یک سکه، از واقعیت‌های بسیاری پرده برمی‌دارد که پاسخگوی پرسش‌های اساسی در مورد تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. فرقه بهائیت که پیدایش و رشد خود را مرهون چنین فضایی بود بر اثر پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد شرایط ضداستعماری و استبدادستیزی، در کشورمان رو به افول نهاد، لیکن همچنان دشمنی خود را از بیرون مرزها با حمایت قدرت‌های استکباری ادامه می‌دهد. این نوشتار با هدف بررسی پیوند و ارتباط یادشده در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. متن کامل

بهائیت و کودتای رضاخان

پیوند و همکاری بهائیت با رژیم پهلوی که تاریخ، آن را به دو ویژگی «فساد» و «وابستگی» می‌شناسد از واقعیات آشکار تاریخ است. این همکاری و تعامل، که به نحو «فزاینده‌» تا آخرین لحظات عمر آن رژیم ادامه داشت، سابقه‌ای حتی بیش از عمر سلطنت پهلوی داشت و به سالها پیش از کودتای 1299 می‌رسید. متن کامل

بهائيت‌ و "راه‌ نجات"

بيش‌ از يک‌ و نيم‌ قرن‌ است‌ که‌ بهائيت‌ به‌ وجود آمده‌ ودرطول‌ اين‌ دوران‌ با وجود فعاليت‌ تشکيلاتي‌ منسجم‌ در سر تاسر جهان‌ وحمايت‌هاي‌ بي‌دريغ‌ کانون‌ هاي‌ قدرت‌ جهاني‌ از اين‌ فرقه‌ وسران‌ آن، در اين‌ زمان‌ طولاني‌ در جذب‌ مردم‌ جهان‌ توفيقي‌ نداشتند. متن کامل

بهائيت فرقه اي خردستيز

هرمان رومر، بابيه و بهائيت را ثنويت‌گرا و داراي ساختاري فرقه‌اي و خرد ستيز مي‌داند که از علوم رمزي و تأويلي اسماعيلي، حروفي، کابالا و دراويش بکتاشي متأثر است.هرمان رومر (Hermann Roemer) متکلّم روحاني پروتستان، در هشتم جولاي 1880 در اشتوتگارت آلمان متولد شد.متن کامل

123456...18