خاخام «كاهانه» متعصب‌ترين صهيونيست قرن بيستم

خاخام «كاهانه»  متعصب‌ترين صهيونيست قرن بيستم

روز ششم نوامبر 1990 «خاخام كاهانه» روحاني آمريكائي تبار و افراطي صهيونيست در نيويورك به ضرب گلوله يك عرب مسلمان به هلاكت رسيد. خاخام كاهانه از متعصبين سرسخت صهيونيسم بود. او شخصي بود كه با وجود مليت غيراسرائيلي كه داشت بمراتب بيش از دولتمردان اسرائيلي از سياستهاي تجاوزگرانه و جنايتكارانه صهيونيستها عليه كشورهاي اسلامي دفاع مي‌كرد. او حتي سران اسرائيل را متهم به سستي در اين سياست مي‌كرد. متن کامل

جنبش صهيونيسم و جايگاه يهوديان

جنبش صهيونيسم و جايگاه يهوديان

برخي پژوهشگران تمايل دارند که صهيونيسم را به علت يهودي بودن اصول و ريشه هاي آن جنبشي يهودي بنامند. برخي نيز بر آن رفته اند که صهيونيسم جنبشي نازيستي، نژادپرستانه و پيرو مکتب داروين است و جنبه انحرافي تمدن غرب و دمکراسي است. اما نگاه دقيق به جنبش صهيونيسم از طريق در نظر گرفتن موقعيت تاريخي و چارچوب فکري و فرهنگي آن روشن مي سازد که صهيونيسم نماد مستقيم و بارز تمدن پيشرفته غرب است. متن کامل

بازتاب كتاب سازمانهاي يهودي و صهيونيستي در ايران در يك روزنامه عرب

بازتاب كتاب سازمانهاي يهودي و صهيونيستي در ايران در يك روزنامه عرب

روزنامه عرب زبان «الزمان» چاپ انگلستان با اشاره به نكات برجسته كتاب «سازمانهاي يهودي و صهيونيستي در ايران» به معرفي اين كتاب پرداخته و خواستار ترجمه اين اثر به زبان عربي شده استمتن کامل

انتقال غير يهوديان به فلسطين

انتقال غير يهوديان به فلسطين

بسياري از كساني كه با تبليغات صهيونيستها به فلسطين اشغالي برده شده‌اند، يا يهودي نيستند و يا يهودي بودن آنها عميقاً مورد ترديد است. اين مسأله اختلافاتي را در ميان رهبران صهيونيسم و سردمداران رژيم اشغالگر قدس از يك طرف و برخي از رهبران يهودي از سوي ديگر دامن زده است. متن کامل

يك قرن مبارزه يهود عليه صهيونيسم (تهديدي از درون)

يك قرن مبارزه يهود عليه صهيونيسم (تهديدي از درون)

در مورد صهيونيسم تاكنون كتاب‌هاي بسياري نگاشته شده و به اين پديده از زواياي مختلف پرداخته شده است. اما كتاب حاضر از زاويه‌اي بديع و نو به اين مقوله مي‌پردازد. نويسنده كه خود متفكري يهودي است با مراجعه به متون بنيادين يهوديت و به ويژه تورات، در پي اثبات بطلان انديشه صهيونيسم است و بيگانه بودن اين انديشه افراطي و باز توليد شده توسط جهان خواران را با مباني دين يهود، بيان مي‌دارد. متن کامل

پاداش‌ خدمات رهبر بهائيان به‌ انگليس

پاداش‌ خدمات رهبر بهائيان به‌ انگليس

‌پس‌ از تحكيم‌ پايه‌هاي‌ قيمومت‌ انگليس‌ بر قدس، دولتمردان‌ انگليسي‌ حاضر در فلسطين، در نامه‌ اي به‌ لندن، پيشنهاد كردند بابت‌ «خدمات‌ صادقانه‌ و مستمر عباس‌ افندي‌ به‌ آرمان‌ بريتانيا» و استفاده افسران‌ بريتانيايي‌ مستقر در حيفا از «نفوذ و نظريات‌ ارزشمند پيشواي‌ بهائيت» نشان‌ و لقب‌ عالي‌ امپراتوري‌ به‌ وي‌ اعطا گردد.متن کامل

بهائي‌ها، زرتشتي‌ها و يهودي‌ها در دوران رضاشاه

بهائي‌ها، زرتشتي‌ها و يهودي‌ها در دوران رضاشاه

در دوره رضاشاه پهلوي در حالي كه شعاير اسلامي مورد بي‌اعتنايي قرار مي‌گرفت و روحانيون از هر سو تحت فشار بودند، وضع اقليت‌هاي مذهبي از جمله بهائي ها و يهودي ها در ايران به مراتب بهتر از اكثريت مسلمانان بود. متن کامل

رژيم پهلوي معبر يهوديان به فلسطين اشغالي

رژيم پهلوي معبر يهوديان به فلسطين اشغالي

رژيم شاه ، از سال 1334ش با آژانس يهود همكاري مي‌كرد تا ‏زمينه و تسهيلات مناسبي براي مهاجرت يهوديان به فلسطين فراهم شود. به دليل همكاري شاه ايران و وجود جوّ رأفت، تساهل، مدارا و تحمل در مقابل يهوديان ، انتخاب راه ايران ‏براي انتقال يهوديان به اسرائيل اهميت محوري پيدا كرده بود .‏ متن کامل

دوران پهلوي، عصر طلائي يهوديان

دوران پهلوي، عصر طلائي يهوديان

در دوران حاكميت سلسله پهلوي، اقليت يهود، از موقعيت‌ها و امتيازات ويژه‌اي برخوردار بود. هر چند سابقه تشكيل و اعلام موجوديت انجمن صهيونيت در ميان يهوديان ايران، به سال‌هاي پس از مشروطه و قبل از روي كار آمدن رضاخان بازمي‌گردد، ولي شركت رضاخان در دوران سردار سپهي در پاره‌اي از جشن‌هاي صهيونيستي، از يكسو مؤيد تقويت يهود در دوران پهلوي بود و ازجانب ديگر، نقش صهيونيست‌ها را در به قدرت رسيدن رضاخان كه از طريق جامعه بهائيت و شخص عين‌الملك ـ پدر اميرعباس هويدا ـ پيگيري مي‌شد، به خوبي تبيين مي نمود . متن کامل

داريوش همايون كارگزار آژانس يهود در ايران

داريوش همايون كارگزار آژانس يهود در ايران

داريوش همايون روابط نزديك و صميمانه‌اي با محافل قدرت موجود در هرم حاكميت پهلوي، نظير جناحهاي صهيونيستي و فراماسونري و انجمن بازرگانان كليمي و آژانس يهود ايران داشت . ميزان اعتبار داريوش همايون نزد گروههاي قدرت، بويژه آژانس يهود ايران و جناح صهيونيستي فراماسونري به حدي بود كه در اواسط دهه 1340 كه صهيونيستهاي ايران ضرورت در اختيار داشتن يك روزنامه پرتيراژ را احساس كردند و تصميم به تأسيس روزنامه آيندگان گرفتند، او را نامزد سرپرستي و اداره امور اين نشريه كردند. متن کامل