اسرائیل در استراتژی منطقه ای آمریکا

اکنون نزدیک به 60 سال از اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم جعلی اسرائیل به دست دولت انگلیس می گذرد. اشغال سرزمین حاصلخیز فلسطین و قدس شریف بزرگترین مصیبتی است که درتاریخ معاصر با دسیسه استعمار برامت اسلامی وارد شده است. تاکنون صهیونیست ها توانسته اند بیش از 80 درصد از مساحت سرزمین های فلسطینی را به اشغال خود درآورند. هدف از اشغال این سرزمین استراتژیک در کنار دریای مدیترانه انتقال مشکل یهودیان از اروپا به سرزمین های اسلامی و پیشگیری از تاسیس حکومت های قدرتمند مسلمان در خاورمیانه بوده است که براساس یک طرح چند جانبه و پـیچیده از سوی قدرت های استعمارگر به مرحله اجرا در آمده است. هدف دیگری که آمریکا پس از تاسیس این رژیم دنبال کرده است استفاده از فضای فلسطین اشغالی به عنوان مهمترین پایگاه نظامی خود در خاورمیانه بوده است. تا بتواند از طریق آن به طور مرتب کشورهای خاورمیانه را تحت فشار سیاست های خود درآورده و یا سرنوشت آنها را به دست گیرد.
از سال 1327 تاکنون که پـایه های رژیم اشغالگر قدس محکم شده است. به طور مرتب درگیری ها و تنش ها درخاورمیانه رو به افزایش بوده است و هم اکنون نیز مهمترین عامل و اساس چالش در خاورمیانه وجود رژیم صهیونیستی و حل نشدن مسئله فلسطین است. مردم فلسطین طی چند دهه گذشته مصیبت های زیادی را تحمل کرده و روزگار پرتنشی را با آزمون های گوناگون از سر گذرانیده اند. تعداد زیادی از آنان از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده و آواره گشته اند. میلیون ها فلسطینی در شرایط بسیار بد و به صورت پناهنده در غربت و در سایر کشورها در اردوگاه های موقت به سر می برند. فلسطینی های ساکن در درون سرزمین های اشغالی نیز هر روز شاهد قتل عام عزیزان و کسانشان هستند. آنها مشاهده می کنند که چگونه خانه و کاشانه کسانی که به مقاومت در برابر این رژیم خونخوار می اندیشند و ایستادگی می کنند بر سر زنان و کودکان و کهنسالان آن دیار خراب می شود. اسرائیل مظهر شیطان ترور خشونت و قساوت در اذهان مردم جهان است. اسرائیل در این دوران وحشیگری و بی رحمی نسبت به فلسطینیان را به بالاترین حد خود رسانده و نسل کشی فراوانی از آنان انجام داده است. قتل عام مردم از اردوگاه های صبرا و شتیلا به دست شارون یکی از نمونه های ماندگار این وحشیگری ها و جنایات این رژیم سفاک است. امروز هم فلسطین عرصه قساوت آمیزترین جنایات بشری از سوی صهیونیست های بیگانه و غاصب علیه صاحبان مظلوم آن است و فجیع ترین ستم ها به صورت علنی و با شیوه ای استثنایی و مستمر از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردمانی که سرزمینشان را تصاحب کرده است انجام می گیرد. ظرف یک سال گذشته صدها تن از مردم فلسطین فقط در نوار غزه به شهادت رسیده اند و بیش از چند هزار تن از آنها نیز زخمی شده اند و ده ها تن از مردم و مسئولان مقاومت هم گرفتار زندان های مخوف آن رژیم شده اند به طوری که هم اکنون بیش از 10 هزار فلسطینی در شرایط بسیار سخت در زندان های اسرائیل به سر می برند. این جنایت ها در حالی صورت می گیرد که اسرائیل به طور مرتب تحت حمایت های تسلیحاتی علمی صنعتی و مالی شیطان بزرگ قرار می گیرد و آمریکا مانند قیم و مدافع و کارپرداز این رژیم در جهان عمل می کند.
اینکه چرا اسرائیل اینقدر برای آمریکا و دنیای غرب اهمیت دارد برای مردم جهان همیشه مورد سوال بوده است. اما پاسخ این پرسش روشن است ! رژیم اشغالگر قدس در واقع یک منطقه مهم و قطعه استراتژیک سرزمینی برای آمریکا در قلب دنیای اسلام محسوب می شود و اساس و ریشه نفوذ آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود. خاورمیانه ای که آمریکا تسلط بر آن ومنافع انرژی آن را جز منافع ملی خود قلمداد می کند و هم اکنون اسرائیل جبهه اول و خط مقدم نظامی آمریکا درجهان امروز تلقی می گردد.
اسرائیل از بدو تشکیل تاکنون سیاستی توسعه طلبانه را برای افزایش قلمرو سرزمینی خود درپیش گرفته است به طوری که علاوه بر سرزمین فلسطین توانسته بلندی های جولان را از سوریه و مزارع شبعا را از لبنان به اشغال دائمی خود در آورد. طبیعی است که این سیاست به یک وضعیت جنگی دائمی بین رژیم اسرائیل و مردم فلسطین و نیز کشورهای همجوار آن منجر گردیده است. مهمترین موضوعی را که آمریکا و اسرائیل به طور مرتب به عنوان بهانه سرکوب فلسطینیان مطرح می کنند مسئله حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است. این رژیم موجودیت خود را مساوی با نادیده گرفتن حق حیات فلسطینیان در این سرزمین دانسته و به طور مرتب از اقداماتی به شرح زیر برای این منظور استفاده می کند.

سیاست های رژیم اشغالگر قدس
1 ـ برنامه ریزی برای مهاجرت نامحدود یهودیان سراسر دنیا به اسرائیل تا به این ترتیب برحجم جمعیت خود در سرزمین های اشغالی بیفزاید و بافت جمعیتی فلسطینیان را به طور کامل تغییر دهد. به طوری که درسال 1327 حدود 100 هزار یهودی و در سال 1328 حدود 200 هزار یهودی از نقاط مختلف جهان به فلسطین اشغالی آورده شدند. فقط تاکنون بیش از یک میلیون نفر یهودی از جمهوری های سابق شوروی به اسرائیل مهاجرت داده شده اند. لازم به ذکر است که قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی جمعیت یهودیان در فلسطین حدود 56 هزار نفر بوده است اما درسال 1327 که اسرائیل تشکیل شد به علت مهاجرت گسترده یهودیان در سال های جنگ جهانی دوم حدود 605 هزار یهودی در فلسطین ساکن شدند.
2 ـ احداث شهرک های صهیونیست نشین برای اسکان یهودیان مهاجر در سرزمین های فلسطینی و در روستاهای تخریب شده فلسطینیان به منظور تغییر هویت و میراث فرهنگی آنان به طوری که فقط در سی سال اول تشکیل این رژیم حدود یک میلیون و دویست هزار خانه جدید برای یهودیان ساخته شده است.
3 ـ اخراج فلسطینیان از سرزمین های خود و غصب سرزمین های مردم فلسطین به منظور ایجاد فضا برای یهودیان تازه وارد ـ به طوری که هم اکنون پرتراکم ترین جمعیت جهان مربوط به فلسطینیانی است که بالاجبار در نوارغزه در کنار یکدیگر و در 36 کیلومترمربع از اراضی آن جای گرفته اند و سرزمینشان را اسرائیل به زور از آنها غصب کرده است. هم اکنون در نوارغزه حدود 1 5 میلیون فلسطینی زندگی می کنند. اجرای این سیاست موجب شده است که بیش از 70 درصد مردم فلسطین به دور از خانه و کاشانه خود در کشورهای مختلف خاورمیانه آواره گردند. کوچ اجباری مردم فلسطین در سه مرحله و طی سال های 1327 1346 و 1370 روی داده است.
4 ـ آواره کردن میلیون ها نفر از مردم فلسطین و بیرون راندن آنها از سرزمین آبا و اجدادی خود و پراکنده کردن آنها در کشورهای همجوار مثل لبنان سوریه و اردن لازم به ذکر است که فقط در سال 1327 بیش از یک میلیون فلسطینی از سرزمینشان کوچ اجباری داده شدند که تاکنون اجازه بازگشت به وطن خود را نیافته اند. آوارگان فلسطینی در 59 اردوگاه در کشورهای سوریه لبنان اردن و اراضی اشغالی فلسطین به سر می برند و تعدادی از آنها در سایر کشورهای عربی اروپایی و آمریکا به شکل پراکنده زندگی می کنند. جمعیت کنونی آوارگان فلسطینی در اردوگاه های مختلف جهان حدود پنج میلیون نفر تخمین زده می شود.
5 ـ پناهندگان فلسطینی رژیم صهیونیستی با وجود تصویب قطعنامه 194 شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود بیش از 30 سال پیش اجازه بازگشت فلسطینیان آواره را به سرزمین خود نمی دهد. این آوارگان ساکنان بیش از 531 شهر و روستای فلسطینی هستند که مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
6 ـ اعلام و اجرای علنی و آشکار برنامه ترور رهبران و شخصیت های شناخته شده فلسطینی که معتقد به مقاومت در برابر سیاست های اسرائیل هستند و از حقوق فلسطینیان حمایت می کنند شخصیت هایی مانند شیخ احمد یاسین رهبر روحانی حماس عبدالعزیز رنتیسی رهبر سیاسی حماس فتحی شقاقی رهبر جهاد اسلامی و....
7 ـ تحت فشار دائمی گذاشتن ساکنان فلسطین از طریق حملات مداوم هوایی و زمینی علیه آنان و ایجاد ناامنی فیزیکی و روانی در بین ملت فلسطین ـ به طوری که ارتش اسرائیل به طور تمام وقت مشغول ایجادوحشت و سرکوب فلسطینی هاست. اخیرا اسرائیل علاوه بر یورش مستمر نظامی تمام منطقه غزه را در محاصره شدید اقتصادی قرار داده و اجازه ورود کالاهای مصرفی برای مردم این شهر را نمی دهد و حتی گاهی اوقات اجازه انتقال سوخت به تنها نیروگاه برق غزه را نیز صادر نمی کند.
8 ـ تخریب صدها روستای فلسطینی از جمله نابود کردن تنها 400 روستا و تخریب زمین های کشاورزی و منابع طبیعی مردم فلسطین. لازم به ذکر است که عمده اشتغال مردم فلسطین از طریق کشاورزی بوده و درآمدی جز مبادله کالاهای زراعی ندارند.
9 ـ یهودی سازی کامل شهر قدس و در خطر قرار دادن دائمی مسجدالاقصی سومین مکان مقدس مسلمانان پس از مسجدالحرام و مسجدالنبی ـ کار حفاری در زیر این مسجد به بهانه یافتن پیکر سلیمان همچنان ادامه دارد و صهیونیست ها بنا دارند تا در فرصت مناسبی به این حفاری ها توسعه دهند.
10 ـ انجام جنگ مداوم و فرسایشی علیه مبارزان فلسطینی به گونه ای که آنها را از ادامه راه مقاومت خسته و فرسوده کنند. به همین منظور ارتش رژیم صهیونیستی به طور مرتب زیرساخت های مقاومت را با حملات نظامی مکرر و پیوسته مورد تخریب قرار می دهد تا امکان و توانایی بازسازی را از گروه های مبارز فلسطینی بگیرد.
11 ـ اشغال کوتاه مدت برخی از سرزمین های فلسطینی و عقب نشینی مجدد از آنهاـ مثل اشغال نوارغزه و عقب نشینی از آن ـ به منظور:
الف ـ ایجاد ناامنی روانی مداوم بین فلسطینی ها؛.
ب ـ تخریب توانمندی ها و زیربناهای شهرهای فلسطینی به منظور ایجاد فشار زندگی بیشتر بر آنها.
12 ـ وابسته کردن اقتصاد اراضی اشغالی فلسطین به طور غیرقابل باوری به اسرائیل به طوری که بسیاری از ضروری ترین موادغذایی مردم مانند گندم و برنج بایستی از اسرائیل به اراضی اشغالی وارد شود و کوچکترین درگیری اسرائیل با فلسطینیان موجب قطع شاهرگ اقتصادی اراضی اشغالی فلسطین می شود.
13 ـ نسل کشی تدریجی فلسطینیان و اجرای سیاست پاکسازی نژادی ـ اسرائیل با این سیاست به صورت شبانه روزی به مردم فلسطین حمله می کند و با کمک رسانه های جمعی مرتبط با خود به گونه ای اقدام می کند که کشتار هر روزه فلسطینی ها به ویژه کودکان و سالمندان در مطبوعات و در خبرگزاری های بین المللی با کوچکترین حروف منتشر شود و یا انعکاس چندانی نیابد. این رسانه ها معمولا کشتار تدریجی فلسطینیان را به عنوان نیاز اسرائیل به دفاع از خود و تامین امنیت رژیم اسرائیل توجیه می کند.
14 ـ تلاش برای تقویت گروه هایی از درون مردم فلسطین که معتقد به سازش هستند و حاکم کردن این گروه ها بر مردم فلسطین تا با ایفای نقش پلیس اسرائیل در داخل فلسطین نسبت به کنترل و سرکوب مبارزات و مقاومت مردم فلسطین اقدام کنند. هم اکنون اسرائیل در تلاش است تا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور مرتب مذاکره و وی را در برابر گروه های مبارز فلسطینی قرار دهد.
15 ـ اسرائیل از منظر استراتژیک سرزمین کوچک لبنان را جز شعاع امنیتی خود تلقی می کند. بنابراین موقعیت نیروهای فعال این سرزمین مانند حزب الله را حضوری علیه خود تلقی می کند و تلاش دارد تا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد و با همکاری های گسترده آمریکا و یا به طور مستقیم از طریق عملیات نظامی آنها را از سر راه خود بردارد.
16 ـ تکیه بر دولت آمریکا برای اجرای سیاست ها و برنامه های فوق ـ اسرائیل هیچ اقدامی را بدون حمایت آمریکا نمی تواند انجام دهد و آمریکا نیز به طور فزاینده ای بر پشتیبانی های آشکار خود از این رژیم ادامه می دهد. برخی از این کمک ها و حمایت ها را می توان به شرح ذیل برشمرد.

کمک های آمریکا به رژیم اسرائیل
1 ـ حمایت مطلق و بدون قید و شرط و نامحدود از رژیم صهیونیستی در همه ابعاد سیاسی نظامی تبلیغاتی و مالی و تلقی از اسرائیل به عنوان تنها متحد استراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه به طوری که شرکت های اسرائیلی تنها شرکت هایی هستند که اجازه ورود به مناقصه های وزارت دفاع آمریکا را برای انعقاد قراردادهای صنایع تسلیحاتی ایالات متحده دریافت می کنند.
2 ـ وتوی تمام قطعنامه هایی را که در شورای امنیت سازمان ملل علیه جنایت اسرائیل مطرح می گردد. آمریکا مانع اصلی اقدامات کشورهای مختلف جهان از طریق سازمان ملل علیه ظلم های مداوم رژیم صهیونیستی است.
3 ـ اعطای کمک های مالی مستمر به مبلغ حداقل سه میلیارد دلار در سال به طوری که طی پنجاه سال گذشته آمریکا حدود 160 میلیارد دلار کمک بلاعوض در اختیار اسرائیل قرار داده است و اخیرا پس از جنگ اسرائیل علیه حزب الله لبنان کمک ویژه ای را برای بازسازی ارتش رژیم صهیونیستی در اختیار وی گذاشت.
علاوه بر آن اخیرا آمریکا تصمیم گرفته است تا یک کمک 30 میلیارد دلار نظامی را نیز در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهد.
4 ـ فشار سیاسی شدید به کشورهایی که با سیاست های اسرائیل در سرکوب فلسطینیان مخالفت می ورزند مثل جمهوری اسلامی ایران و سوریه.
5 ـ تروریست شناختن کلیه گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان و اقدام های گوناگون بین المللی علیه آنان.
6 ـ همسوسازی کشورهای عربی خاورمیانه با سیاست های اسرائیل و استفاده از توان آنها برای فشار به فلسطینی های مبارز.
7 ـ کاهش سطح “مسئله اعراب و اسرائیل” از یک موضوع عربی به “مسئله اسرائیل و گروه های مقاومت” در فلسطین و لبنان و تلاش برای بی طرفی سیاسی اعراب در این منازعه به نفع اسرائیل به گونه ای که کشورهای عربی هرگونه همراهی با انتفاضه فلسطین را برابر با خطر برای خود و خلاف مصلحت خویش تلقی نمایند.
8 ـ حفظ برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه با دراختیار گذاشتن پیچیده ترین فناوری تسلیحاتی و نیز تجهیز ارتش اسرائیل به قوی و ناوهای سائر 5 که مجهز به M. K و بالگردهای آپاچی و هواپیماهای بدون سرنشین F و 16 F ترین سلاح ها از جمله هواپیماهای 15 موشک های هاربن بوده و قادر به حمل بالگردهای دلفین هستند و همچنین موشک های پیشرفته پاتریوت و بمب های خوشه ای ضد نفر.
لازم به ذکر است که این گونه بمب های خوشه ای به گونه ای طراحی شده اند که در میانه راه منفجر شده و تبدیل به صدها بمب کوچک می شوند و در نتیجه هر بمب می تواند منطقه ای نسبتا وسیع را نابود کند. معمولا حدود بیست درصد از این بمب های خوشه ای بعد از پرتاب در منطقه تهاجم باقی می مانند و پس از خاتمه جنگ به عنوان تهدیدی جدی برای مردمی که در آن منطقه به سرزمین های خود بازمی گردند به شمار می روند. گفته می شود بعد از جنگ اخیر اسرائیل علیه حزب الله لبنان حدود یکصد هزار بمب خوشه ای در جنوب لبنان پراکنده شده است.
برآوردها حاکی از آن است که هزینه های رژیم اشغالگر قدس 9 7 میلیارد دلار در سال است و این رقم بدون احتساب حداقل 3 میلیارد دلار کمک نظامی بلاعوض سالیانه آمریکا به اسرائیل می باشد.
براساس استراتژی آمریکا ارتش رژیم صهیونیستی بایستی توانایی رویارویی با تمام کشورهای عربی و نیز با حزب الله لبنان را داشته باشد همچنین این ارتش بایستی بتواند آمادگی جنگیدن و حمله در چندین جبهه را در آن واحد در خود ایجاد کند. دستیابی به چنین چشم اندازی نیازمند دریافت پیشرفته ترین فناوری های نظامی دنیاست که آمریکا آن را در اختیار این رژیم قرار می دهد.
9 ـ سرمایه گذاری در اقتصاد اسرائیل و کمک به توسعه اقتصادی این رژیم.
10 ـ آمریکا اسرائیل را به عنوان یکی از ارکان مهم امنیت ملی و نیز منافع ملی خود تلقی می کند. در نتیجه هر اقدام علیه اسرائیل را اقدام علیه آمریکا می پندارد و حل مسائل و مشکلات اسرائیل را در دستور کار دولتمردان خود قرار می دهد. براساس این سیاست مبنای دوستی آمریکا با کشورهای جهان میزان نزدیکی و همکاری آنان با اسرائیل است.
11 ـ بازگذاشتن دست اسرائیل برای انجام هرگونه عملیات نظامی علیه فلسطینیان و گروه های مقاومت و نیز ارتکاب هر نوع جنایات جنگی بدون نگرانی از عواقب بین المللی آن.
12 ـ تلاش برای ایجاد ارتباط سیاسی بین اسرائیل و کشورهای عربی و ارتقا سطح این روابط را معیاری برای همکاری آمریکا با کشورهای عربی دانستن. هم اکنون با حضور مرکز فرماندهی آمریکا در قطر این کشور مجبور شده است تا دفتر نمایندگی اسرائیل را در دوحه باز و روابط تجاری خود را با رژیم صهیونیستی برقرار کند و مسئولین آن امیرنشین هم به طور مرتب با سران رژیم صهیونیستی دیدار کنند.
آمریکا در تشکیل خاورمیانه بزرگ و آرایش جدید سیاسی در این منطقه توجه زیادی به افزایش نقش اسرائیل دارد به گونه ای که همه تصمیم خود در خاورمیانه را براساس نکات ذیل اتخاذ می کند. ملاحظات مورد توجه آمریکا برای تنظیم سیاستهای خاورمیانه ای خود:
الف ـ حفظ و گسترش امنیت اسرائیل؛
ب ـ حفظ برتری مطلق نظامی اسرائیل در خاورمیانه؛
ج ـ از بین بردن همه گروه های مخالف اسرائیل تحت عنوان مبارزه با تروریسم؛
دـ تسلط بر منابع انرژی خاورمیانه.
بنابراین اسرائیل در استراتژی امنیت ملی آمریکا جایگاه مهمی را داشته و نقش اول را در تشکیل برنامه آمریکایی خاورمیانه جدید به خود اختصاص می دهد. همچنین از دید آمریکا لازمه رسیدن به خاورمیانه جدید به غیر از نکات فوق اقداماتی جهت براندازی و یا تضعیف دولت های مخالف رژیم اسرائیل است.
تاکنون برای حل معضل فلسطین راه حل های مختلفی ارائه و روش های گوناگونی تجربه شده است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1 ـ “مقابله نظامی ارتش های کشورهای عربی با اسرائیل” که تاکنون با شکست مواجه شده است”.
2 ـ “روش سازش” که این شیوه عمدتا منجر به تحقق خواسته های اسرائیل از طریق مسالمت آمیز شده است و در عین حال سرکوب فلسطینیان از سوی اسرائیل ادامه یافته و خود موجب تفرقه بین فلسطینیان شده است.
3 ـ “روش ایستادگی و مقاومت” که براساس اندیشه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و پس از ظهور انقلاب اسلامی گسترش یافته است و موجب تشکیل سازمان “حزب الله در لبنان” و مقاومت مردمی انتفاضه در فلسطین گردیده است. این روش تاکنون موفق شده است ارتش رژیم صهیونیستی که زمانی تا بیروت جلو آمده بود را از خاک لبنان بیرون کند و گروه حماس را در فلسطین به قدرت برساند و به عنوان تجربه ای تازه نشاط جدید و امیدواری رو به تزایدی را در بین مردم فلسطین و مردم جهان اسلام به وجود آورد. این روش دل بستن به روش های سازشکارانه و به دست گرفتن کاسه گدایی صلح را نفی می کند و معتقد است که باید “قدرت نهفته امت اسلامی” را برای مقابله با صهیونیست های غاصب بسیج کرد و ظرفیت های بی شمار دنیای اسلام را در این راه بکار گرفت تا با “مقاومت و مبارزه” و البته تحمل خسارات و هزینه های آن به پیروزی رسید.

راه کارهای مبارزه با رژیم غاصب اسرائیل
1 ـ تداوم بخشیدن به “انتفاضه و مقاومت” و مبارزه علیه آن رژیم در درون سرزمین های اشغالی به صورت گسترده و همه جانبه با تکیه بر وحدت همه گروه ها و مردم فلسطین.
2 ـ کمک رسانی به مردم فلسطین اعم از کمک های مالی سیاسی تبلیغاتی و امدادی از سوی همه ملت های جهان.
3 ـاسلامی تلقی کردن مسئله فلسطین از سوی جهان اسلام به جای نگاه به آن به عنوان مسئله ای فقط عربی و یا فلسطینی.
4 ـ تحریم همه جانبه رژیم اسرائیل از سوی ملت های آزاده جهان و تنگ کردن فضای اقتصادی و سیاسی آن و گسستن پیوندهای غاصبان فلسطین با محیط اطراف خود.
5 ـ اعمال فشار سیاسی جهانی به آمریکا از سوی همه دولت ها و ملت های جهان برای قطع حمایت های شیطان بزرگ از رژیم ددمنش اسرائیل.
6 ـ اتخاذ تاکتیک های منعطف از سوی جنبش های مقاومت فلسطینی متناسب با شرایط زمانی و مکانی به گونه ای که امکان کشتار مردم فلسطین را از سوی رژیم صهیونیستی به حداقل ممکن برساند.
بنابراین ملت بزرگ اسلامی نبایستی در برابر ظلمی که به صورت روزانه از سوی دشمن سفاک و جنایتکار بر ملت فلسطین بکار می رود بی تفاوت و ساکت بمانند و می باید مردم جهان در کنار دردها و رنج ها و غم های جانکاه فلسطینیان قرار گیرند و به طور مرتب به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین بپردازند.
اگر همه با هم باشند و هر کدام یک سطل آب بریزند همان گونه که امام خمینی فرمود اسرائیل را آب خواهد برد.