اسرائيل؛ فروپاشي از درون

اشاره

خودسوزي، شورش هاي نژادي، برگزاري تظاهرات گسترده در اعتراض به وضعيت اسفبار اقتصادي و اجتماعي، مهاجرت معكوس و بروز تضادها و اختلافات گسترده در هيئت حاكمه رژيم صهيونيستي در مواجهه با تهديدات فزاينده داخلي و منطقه اي، نتانياهو نخست وزير رژيم اشغالگر را كه عاجز از مديريت اين بحران هاست بر آن داشته است تا براي انحراف افكار عمومي صهيونيست هاي ساكن اراضي اشغالي و انتقال بحران از داخل به بيرون و نيز ايجاد يك اتحاد مصنوعي در داخل به برجسته كردن تهديدات خارجي بپردازد و بر طبل جنگ بكوبد.

رژيم اشغالگر قدس در موقعيت كنوني به لحاظ شرايط داخلي، منطقه اي و جهاني در بدترين وضعيت خود به سر مي برد، بيداري اسلامي در منطقه باعث سقوط حسني مبارك اصلي ترين متحد منطقه اي تل آويو شد و موقعيت اردن ديگر متحد رژيم صهيونيستي نيز به شدت به خطر افتاده به طوري كه اعتراضات مردم اردن از امان به ساير شهرهاي اين كشور كشيده شده است، در صورتي كه بيداري اسلامي در اردن، عربستان، و بحرين نيز نتيجه دهد رژيم اسرائيل بيش از گذشته متحدين خود را در محور سازش از دست خواهد داد و بيش از پيش منزوي خواهد شد و هندسه سياسي و امنيتي منطقه به ضرر رژيم صهيونيستي و به نفع جبهه مقاومت اسلامي تغيير خواهد كرد. در سطح تحليل جهاني، آمريكا و اروپا متحدين اصلي تل آويو دچار بحران هاي شديد اقتصادي هستند؛ در آمريكاي شمالي دولت ايالات متحده كه همواره خود را متعهد به تامين امنيت رژيم اسرائيل مي داند با جنبش تسخير وال استريت و بحران شديد مالي و بالاترين ميزان بدهي و كسري بودجه در طول تاريخ خود روبه رو است و دولت آمريكا ديگر نمي تواند ماليات دهندگان خود را نسبت به كمك هاي بي حساب و كتاب خود به اشغالگران صهيونيست از جيب آنها توجيه و قانع كند. در اروپا، انگليس متحد ديرين رژيم صهيونيستي با خطر تجزيه روبه رو است. زمزمه هاي جدايي اسكاتلند، ولز و ايرلند از سرزمين اصلي انگليس اين روزها بيش از پيش شنيده مي شود در حوزه يورو كشورهاي اين منطقه با شديدترين بحران اقتصادي روبه رو هستند و حال و روز خوشي ندارند. پيغام اين بحران ها به رژيم اسرائيل اين است كه بعد از اين بايد مشكلاتش را خود به دوش بكشد؛

فروپاشي از درون

در مقايسه با شرايط منطقه اي و جهاني وضعيت داخلي اسرائيل به مراتب بدتر است اين رژيم با چالش هاي متعدد اجتماعي، اقتصادي و امنيتي رو به رو است و يكي از دلايل اصلي برجسته كردن تهديدات خارجي توسط نتانياهو نخست وزير اين رژيم سرپوش گذاشتن و فرار از مشكلات داخلي و انتقال افكار عمومي از بحران ها و چالش هاي داخلي به بيرون است.1- بحران اجتماعي: نظرسنجي صورت گرفته توسط يكي از شركت هاي داروسازي صهيونيستي كه اخيرا روزنامه «معاريو» آن را منتشر كرد، آشكار مي سازد كه جامعه اسرائيل در شرايط رو به فزاينده ياس و نااميدي در نتيجه شرايط بد اقتصادي و اجتماعي حاكم بر اين رژيم به سر مي برد.

اين نظرسنجي كه در آن 300 نفر از ساكنان سرزمين هاي اشغالي شركت كردند، نشان مي دهد كه ساكنان شهر تل آويو از حيث افسردگي و تنش در رتبه اول قرار دارند، و 30درصد شركت كنندگان در نظرسنجي نيز اعتقاد داشتند كه تل آويو كانون بحران روحي و افسردگي در رژيم صهيونيستي به شمار مي آيد «حيفا» با 26 درصد در رتبه دوم و «قدس اشغالي» نيز با 20 درصد در جايگاه سوم قرار مي گيرد.اما درباره دلايل افسردگي، نااميدي و ياس نيز اين نظرسنجي نشان مي دهد كه 70 درصد شركت كنندگان در آن بر اين باور بودند كه اوضاع اقتصادي مهم ترين دليل بروز و افزايش افسردگي در ميان صهيونيست هاي ساكن سرزمين هاي اشغالي است.

خودسوزي شيوه جديد اعتراض

اسرائيل كه اكنون با مشكلات و بي عدالتي شديد اجتماعي روبه روست، مدتي است با موجي از خودسوزي هاي اعتراضي روبه رو شده، كه در ميان 14 موردي كه اسرائيلي ها اقدام به خودسوزي كرده اند، 2 نفر از اين معترضان به دليل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده اند: ناظران دليل بروز اين پديده را اوضاع اسفبار اقتصادي و اجتماعي حاكم بر رژيم صهيونيستي مي دانند كه سرانجام فروپاشي كابينه نتانياهو را به دنبال خواهد داشت. در اولين مورد از زنجيره اين خودسوزي ها فردي به نام «موشه سلمان» خود را به آتش كشيد و چند روز بعد در بيمارستان جان داد. وي پيش از اقدام خود بيانيه اي را قرائت كرده و در آن سران صهيونيست را سارقاني خوانده بود كه پس از دزديدن دارايي هايش او را رها كرده اند.به دنبال خودسوزي موشه سلمان سلسله تظاهرات گسترده اي در شهرهاي مختلف اسراييل برگزار شد و تعداد زيادي از صهيونيست ها كبريت به دست همه خود را موشه سلمان ناميدند.

با افزايش موج اعتراضات به وضعيت نابسامان اجتماعي در سرزمين هاي اشغال شده فلسطين، تماس هاي تلفني بسياري نيز با مراكز خيريه در اين مناطق برقرار شده است كه براساس آن، صدها صهيونيست تهديد كرده اند اگر به آنها كمك نشود، خودسوزي خواهند كرد.اين در حالي است كه اكثر شهرهاي رژيم صهيونيستي در اين اواخر شاهد افزايش و تشديد چشمگير اعتراض هاي اجتماعي بود.در بين كساني كه در اعتراض به شرايط بد اجتماعي و اقتصادي خود را به آتش كشيده اند از پيرزن 80 ساله تا پزشك و كهنه سرباز جنگ، ديده مي شود؛ يعني به لحاظ گستردگي همه اقشار و طبقات جامعه سرخورده و افسرده اسرائيل را شامل مي شود.جاي ترديد نيست كه پديده خودسوزي هاي مكرر در فلسطين اشغالي، بيانگر جامعه نااميد و اوضاع نامناسب اقتصادي، اجتماعي در اسرائيل است.

نرخ قابل توجه تورم، بيكاري، بي خانماني و فقر و فساد دست به دست هم داده است و رژيم صهيونيستي را از درون با فروپاشي مواجه كرده است.يهوديان ساكن اراضي اشغالي علاوه بر ياس و سرخوردگي به دليل بحران اقتصادي دليل ديگري نيز براي افسردگي و ميل به خودكشي دارند و آن زندگي كردن زير سايه دائمي ترس از جنگ است در طول 6 دهه اين رژيم دائما در حال جنگ بوده جنگ اعراب و اسرائيل در سال هاي 1948، 1967، 1973 جنگ با لبنان در سال 1982، جنگ 33 روزه با حزب الله و جنگ 22 روزه با حماس كه اين دو مورد آخري به دليل شكست رژيم صهيونيستي تبعات جبران ناپذيري براي آن به دنبال داشت. مسئولان رژيم صهيونيستي با برگزاري مانورهاي گسترده شهري و ايجاد پناهگاه هاي متعدد در شهرها و پخش ميليون ها ماسك مخصوص جنگ هاي شيميايي و ميكروبي، صهيونيست هاي ساكن اراضي اشغالي را در ترس و اضطراب دائمي از خطر جنگ و كشته شدن فرو برده اند و يكي از دلايل مهاجرت معكوس دقيقا همين مسئله است. خانواده هايي كه به هزاران اميد و آرزو و وعده و وعيد از موطن خود در اروپا، آفريقا و آسيا به فلسطين آورده شده بودند حالا ديگر هيچ شباهتي بين اسرائيل با ارض موعود روياهاي خود نمي بينند و ترجيح مي دهند به جاي زندگي در ترس و اضطراب دائمي به موطن اصلي خود برگردند.

شورش نژادي، كابوس بعدي تل آويو

علاوه بر پديده خودسوزي كه نشان گستردگي و عمق بحران اجتماعي در داخل سرزمين هاي اشغالي است شورش هاي نژادي هفته هاي اخير در اسرائيل كه در عمل به تبعات منفي و تظاهرات برخي احزاب سياسي عليه حدود 60هزار پناهنده عمدتا اهل اريتره و سودان (دارفور و سودان جنوبي) و ساير كشورهاي آفريقايي منجر شد، نيز تصوير گويايي از واقعيات كنوني حكومت فاشيست اسرائيل به دست مي دهد.در اسرائيل شكاف هاي زباني درون فرقه اي و مذهبي بر روي هم قرار گرفته و يك شكاف متراكم به وجود آورده است، نيروهاي مركز گريز اسرائيل عبارتند از: زبان، شكاف شرقي تبار و غربي تبار و نيز مذهبي ها و غيرمذهبي ها. جمعيت يهودي اسرائيل از 102 كشور مختلف آمده اند و طبيعي است كه با تمام تلاش هاي گسترده براي ملت سازي و احياي زبان عبري، اكنون اسرائيل نظامي چند زبانه است. طبقاتي بودن جامعه اسرائيل نيز همواره مورد بحث و مجادله بوده است. جامعه اسرائيل جامعه اي مهاجر است، از اين رو مشاهده مي شود كه مهاجران اروپايي تبار و مهاجران شرق تبار همواره در نوعي تضاد و رقابت به سر مي برند. يهودياني كه از اروپا به سرزمين هاي اشغالي مهاجرت كرده اند به يهوديان مهاجر افريقايي و آسيايي به چشم شهروند درجه دو نگاه مي كنند و به آنها لقب سرطان داده اند. در تقسيم شرايط و فرصت هاي شغلي نيز اين يهوديان اروپايي هستند كه فرصت ها را از آن خود مي كنند اين تبعيضات گسترده از سوي يهوديان افراطي نيز به شدت مورد حمايت قرارمي گيرد. علاوه بر يهوديان آفريقايي تبار اعراب ساكن سرزمين هاي اشغالي نيز كه 20 درصد جمعيت رژيم صهيونيستي را شامل مي شود با چنين برخوردهاي تبعيض آميزي روبه رو هستند.

گسترش فساد

گزارش هاي منتشر شده در مورد گسترش فساد در جامعه رژيم صهيونيستي نشان مي دهد كه اين رژيم نامشروع در رتبه بندي فساد در سال 2011 به رتبه 36نزول كرده است. در سال 2010 اسرائيل سي امين كشور فاسد جهان بود كه با 6 پله سقوط به رتبه 36 ام رسيد. اين رتبه از زماني كه شاخص فساد سازمان شفافيت بين المللي اين رژيم را نيز وارد ليست خود كرده است پايين ترين رتبه براي اسرائيل بوده است. شاخص سال 2011 تعداد 183كشور جهان را بررسي كرده بود. نمره اسرائيل از1/6 در سال 2010 به 8/5 در سال 2011 كاهش يافت. در اين فهرست نيوزيلند با كمترين فساد رتبه اول را داشت. در خاورميانه اسرائيل حتي از كشورهاي ديكتاتوري عربي مانند قطر و امارات نيز كه به ترتيب رتبه هاي 22 و 28 را داشتند فاسدتر محسوب مي شود.

مدير اجرايي سازمان بين المللي شفافيت در اسرائيل، گالياساگي (GaliaSagy) مي گويد:«در سال 1996 اسرائيل نمره 71/7 را كسب كرده بود اما از آن زمان تاكنون به مرور فساد در اسرائيل افزايش يافته است. نمره كنوني، كمترين نمره در همه دوران ها بوده است. ما يك دوران بحراني را دركشور مي گذرانيم و آن زمانه اي است كه مردم صداي خود را به گوش مسئولان مي رسانند و عدالت اجتماعي مي خواهند. امروز مردم خواستار شفافيت، اطلاعات، رفتار اخلاقي، انفصال ثروت و قدرت و مبارزه عليه فساد هستند زيرا كه فساد از عوامل اصلي نابرابري اجتماعي است.»

آمونديك (Amnon Dick) از اعضاي سازمان بين المللي شفافيت در اسرائيل مي گويد:«رتبه ياس آور اسرائيل و نمره آن بايد زنگ هاي خطر را بين سياستمداران و تصميم گيران به صدا در آورد. اسرائيل امروز در دنيا و نيز در نزد سازمان هاي بين المللي كثيف تر ازگذشته به نظر مي رسد كه در آينده باعث دشواري هاي اقتصادي براي ما خواهد شد. ارتقاي شفافيت كليد تصحيح اين وضعيت در اين فهرست است.»شاخص شناسايي فساد، برحسب اينكه بخش عمومي كشورها به چه ميزاني باور بر وجود فساد دارند؛ كشورها را رتبه بندي مي كند. نمره يك كشور، نشان دهنده سطح تشخيص عموم از فساد است كه از صفر تا 10 متغير است مي باشد. نمره صفر نشان دهنده اين است كه كشور شديدا دچار فساد است و نمره 10به اين معناست كه در آن كشور خبري از فساد نيست. پس از به دست آمدن شاخص، جايگاه هر كشور نسبت به كشورهاي ديگر معلوم مي شود. اين شاخص براساس ارزيابي و پايش عقايد توسط سازمان هاي مستقل و موجه تعيين مي شود. اين ارزيابي شامل سوالاتي درباره رشوه خواري، نارسايي خدمات اجتماعي، اختلاس و موثر بودن كوشش هاي ضد فساد است.

بحران اقتصادي

مشكلات اقتصادي رژيم صهيونيستي و اعتراض به وضعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي چيز تازه اي نيست اما شكاف فزاينده بين فقرا و اغنيا بر اثر سياست هاي دولت نتانياهو در سال هاي اخير ابعاد گسترده اي به خود گرفته است. گروهي از كارشناسان خاطر نشان مي كنند بحران اقتصادي در غرب از جمله علل اصلي مشكلات اقتصادي رژيم صهيونيستي است كه براي بقا اتكاي زيادي به كمك هاي گوناگون آمريكا و اروپا دارد. اتحاديه اروپا بزرگ ترين شريك تجاري اين رژيم است كه حجم مبادلات تجاري با آن در سال 2011 به حدود 30 ميليارد يورو رسيد.شاخص هاي اقتصادي تصوير اميدواركننده اي از اين جامعه به دست نمي دهد.

تا پايان سال 2010 ميزان بدهي خارجي رژيم صهيونيستي حدود 89 ميليارد دلار بود كه به حدود 43 درصد توليد ناخالص داخلي آن بالغ مي شد. به علاوه برخي آمارها حاكي از آن است 33 درصد كودكان زير خط فقر زندگي مي كنند. در سال 2007حدود 326 مورد خودكشي در فلسطين اشغالي ثبت شده كه اين رقم در سال 2009، به 404 مورد افزايش يافت. بيشترين تعداد خودكشي ها در شهرهاي كم درآمد بت يام و عسقلان رخ داده است. با گسترش بحران اقتصادي و اجتماعي ميزان خودكشي در شهرهاي بزرگ اسرائيل نيز گسترش پيدا كرده است.مؤسسه هاي كمك كننده به افراد دچار مشكلات رواني در فلسطين اشغالي از افزايش شديد تماس هاي افراد براي دريافت كمك خبر مي دهند. به علاوه، مقامات اين رژيم قصد دارند از سال آينده برنامه ملي مبارزه با خودكشي راه اندازي كنند تا از افزايش آمار خودكشي جلوگيري كنند. نابرابري هاي اجتماعي نيز تأثير قابل توجهي بر اين پديده دارد. آمار نشان مي دهد مهاجران اتيوپيايي بيش از سه برابر ديگر ساكنان فلسطين اشغالي دست به خودكشي مي زنند.

بيش از يك سال است كه اعتراضات اسرائيلي ها به مشكلات اقتصادي و معضلات اجتماعي شديدي كه اين رژيم با آن دست و پنجه نرم مي كند، علني شده است. مصائب اقتصادي در اين مدت باعث شده تا اسرائيلي ها هر روز تظاهراتي را در شهرهاي مختلف برگزار كرده و به وضعيت موجود، اعتراض كنند. سال گذشته بود كه سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه در گزارش خود اسرائيل را از نظر تضاد طبقاتي و اجتماعي ناشي از تفاوت چشمگير در درآمد افراد در رديف نخست، در ميان اعضاي خود معرفي كرد.اين سازمان تأكيد داشته است كه سطح درآمد ميان بالاترين قشر اسرائيلي ها 14 برابر ضعيف ترين قشر است و درآمدهاي بالاترين اقشار نيز سريعا رو به رشد است، در حالي كه فقرا در اسرائيل ندارتر شده اند.در يك سال اخير شماره ميلياردرهاي اسرائيلي از 100 نفر فراتر رفته است، در حالي كه اقشار ضعيف جامعه اسرائيلي با درآمدهاي كمتر از 1000 دلاري زندگي مي كنند. بسياري از خدمات و كالاها در اسرائيل به نسبت درآمد مردم بسيار گران تر از آمريكا و اروپاست، در حالي كه سيستم مالياتي اسرائيل كاملا سخت گيرانه است و اسرائيلي ها در مقايسه ناچاراند بيشتر از اروپاييان و آمريكايي ها ماليات بپردازند.

در حالي كه مشكلات اقتصادي و ناتواني رژيم صهيونيستي در ارائه راهكارهايي براي حل اين معضلات، عامل شكل گيري اعتراضات بوده، مقامات امنيتي صهيونيست تلاش كرده اند با برخوردهاي خشونت آميز به مقابله با اين اعتراضات بپردازند، كه همين امر هم به عاملي ديگر براي ادامه تظاهرات بدل شده است. برخوردهاي خشن نيروهاي پليس اسرائيل با تظاهركنندگان به حدي سركوبگرانه بوده است، كه سازمان عفو بين الملل نيز بدان واكنش نشان داده و از رژيم صهيونيستي به دليل چنين برخوردهايي انتقاد كرده است.خبرها از تداوم بحران اقتصادي رژيم صهيونيستي حكايت دارد. براساس يك تحقيق كه رژيم صهيونيستي انجام داده و نتايج آن اخيرا منتشر شده است، بيش از 20 هزار نفر در ماه ژوئيه در فلسطين اشغالي بيكار شده اند.اداره مركزي آمار اسرائيل در اواخر ژوئيه اعلام كرد نرخ بيكاري در اسرائيل در سه ماهه دوم سال 2012 ميلادي هفت درصد افزايش يافته است.اين گزارش نشان مي دهد تقاضاي كارفرمايان براي جذب نيروي كار در ماه ژوئيه سال 2012 نيز در مقايسه با ماه ژوئيه سال گذشته ميلادي به ميزان 2/9 درصد كاهش يافته است.در پي اوجگيري بحران اقتصادي و كاهش ارزش پول رژيم صهيونيستي، مقامات اقتصادي اسرائيل تصميم گرفته اند سياست رياضتي در پيش بگيرند و اين موضوع نيز سبب تشديد نارضايتي ها در بين شهروندان اين رژيم شده است.در چنين وضعيتي افزايش ماليات ها به ميزان 17 درصد و كسري 7 ميليارد دلاري در بودجه سال 2012 نيز سبب شده است تا وضعيت نابسامان اقتصادي در سرزمين هاي اشغالي، براي اسرائيلي ها غيرقابل تحمل شود.

اين درحالي است كه گزارش ها از آن حكايت دارد كه موج شديد گراني، جامعه رژيم صهيونيستي را فرا خواهد گرفت. اين گراني شامل افزايش قيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي بين 17 تا 50درصد خواهد بود.وزارت كشاورزي اسرائيل هم درباره بحران زودهنگام غذايي به سبب پيش بيني افزايش قيمت مواد غذايي پايه هشدار داد. رسانه هاي رژيم صهيونيستي نيز از جمله روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت از افزايش 9درصدي بيكاري در فلسطين اشغالي خبر داده اند. به اين ترتيب ميزان بيكاري در رژيم صهيونيستي به بيش از 25درصد رسيده است كه اين موضوع نگراني فزاينده ساكنان اراضي اشغالي را از گسترش فقر و بي عدالتي در اين رژيم را در پي داشته است.مشكلات اقتصادي و اجتماعي اسرائيل سران صهيونيست را واداشته تا نظير همتايان آمريكايي خود، براي فرار از قبول مسئوليت، دائما بر طبل جنگ كوبيده و خطر دشمنان خارجي را بيش از حد بزرگ كنند. بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي كه شديدا در معرض انتقاد قرار دارد و حتي موشه سلمان پيشر از خودسوزي از وي خواسته بود تا از سمت خود كناره گيري كند، در يك سال گذشته بر شدت اظهارات جنگ طلبانه خود افزوده، تا شايد بتواند با اين حربه اسرائيلي ها را متوجه مسائل خارجي كرده و آنها را از اعتراض به مشكلات داخلي بازدارد.

تهديدات نظامي، امنيتي

درحالي كه شرايط منطقه اي به دليل موج بيداري اسلامي و سقوط ديكتاتوري هاي متحد رژيم صهيونيستي به شدت به ضرر اين رژيم تغيير كرده است اين وضعيت متزلزل و خطرناك مي طلبد كه اين رژيم مثل 6 دهه گذشته سهم بيشتري از بودجه را به بخش نظامي و امنيتي اختصاص دهد ولي بحران اقتصادي خود مانع بزرگي براي اتخاذ اين سياست محسوب مي شود. دشمنان متعدد منطقه اي كه در جبهه مقاومت متحد شده اند فروپاشي تقريبي جبهه سازش به دنبال سقوط ديكتاتور مصر و تضعيف موقعيت پادشاه اردن و عربستان به دنبال قيام هاي مردمي اخير مي طلبد كه نيروهاي وفادار به آرمان صهيونيسم در جبهه داخلي متحد باشند ولي چنان كه گفته شد در جبهه داخلي علاوه بر بحران هاي شديد اجتماعي و اقتصادي وجود اختلافات گسترده سياسي درون هيئت حاكمه، جناح ها و احزاب رژيم صهيونيستي، شكاف بين سكولارها و مذهبيون افراطي، وجود شكاف بين يهوديان مهاجر اروپايي و آفريقايي تبار و اعراب ساكن سرزمين هاي اشغالي مانع انسجام در مقابل تهديدات خارجي مي شود. و نخست وزير عاجز از حل و فصل اين بحران ها و براي انحراف افكار عمومي به طبل جنگ مي كوبد تا با برجسته كردن تهديدات خارجي يك انسجام و وحدت مصنوعي در داخل اراضي اشغالي ايجاد كند. شايد بهترين توصيف براي وضعيت كنوني رژيم صهيونيستي اظهارات قاضي دادگاه عالي اسرائيل باشد، دوريتبنيش (DoritBeinisch) در كنفرانسي گفت: «ما در ميانه يك اوضاع آشفته سياسي و فرهنگي هستيم. ما در حال تجربه كردن شكست ها، نزاع طبقات اجتماعي، فقر و فقدان اعتماد عمومي به تمامي بخش هاي دولتي هستيم.»