اسرار دادگاه نورنبرگ

بسياري از مردم جهان، هنوز درباره‌ي جناياتي كه متفقين تحت نفوذ و برنامه‌ريزي كانون‌هاي يهودي و سازمان‌هاي صهيونيستي در خلال دادگاه نورنبرگ و پس از آن در آلمان انجام دادند خبر و اطلاع درستي ندارد. هنوز نقش اشخاص و مجامع ذي‌نفوذ صهيوني در برپايي و اداره‌ي دادگاه نورنبرگ براي جهانيان به درستي تبيين و تشريح نشده است.
ناگفته‌هاي پنهان جنگ جهاني دوم حكايت از آن دارند كه علاوه بر مقامات و دولتمردان آلمان، رهبران، رؤسا، دولتمداران و نخست‌وزيران هشت تا نه كشور اروپايي كه ناسازگار با برنامه‌ها‌ي يهود و مخالف لشكركشي و جنايات متفقين بودند پس از جنگ به شكل‌هاي مختلف تيرباران و اعدام شدند.
«پي‌ير لاوال» نخست‌وزير فرانسه از پشت سر هدف جوخه‌ي آتش قرار گرفت و مغزش متلاشي شد. او متهم به همكاري با نازي‌ها بود. «مارشال پتن» به زندان مادام‌ العمر در يك پادگان نظامي محكوم شد.
«كوئيسلينگ» نخست‌وزير نروژ در محوطه زندان «آكرشوس»  با گلوله‌هاي آتشين تير باران گرديد. «فرنك زالاسي»  رهبر مجارستان را به همراه همه‌ي وزيران آن كشور اعدام كردند. «لازلو باردوسي» ، «بلا ايم ردي»،  «دوم زتوجاي»  و «ژنوزلوسي»  چهار نفر از نخست‌وزيران پيشين كشور مجارستان به اتهام ناسازگاري با فاتحان جنگ در گذشته، به پاي چوبه‌ي دار رفتند. برنامه‌ اين بود كه همه‌ي مخالفان وسران ناسازگار با برنامه‌ي جهاني صهيونيسم كه پيش از اين شناسايي و در فهرست «سياه» قرار داشتند، از سر راه برداشته شوند. دادگاه نورنبرگ نيز همه‌ي موانع را از سر راه برداشت. «مارشال آنتونسكو»  بزرگترين شخصيت محبوب و قهرمان كشور روماني، «موجز پيجاده»  رهبر پارتيزان‌هاي ميهن پرست يوگسلاوي، دكتر «ژوزف تيسو»  كشيش و نيز نخست‌وزير مستقل اسلواكي از ديگر كساني بودند كه پس از جنگ در پاي چوبه‌ي دار متفقين جان سپردند. گفته مي‌شود كه حتي پا در مياني و وساطت پاپ نيز نتوانست جلوي مرگ «ژوزف تيسو» روحاني مسيحي را بگيرد. از ميان دانشمدان، استادان دانشگاه، روشنفكران، نويسندگان، روحانيون كاتوليك، روزنامه‌نگاران، پزشكان و شخصيت‌هاي آزاده و مستقل ديگر نيز، صدها نفر به جرم مخالفت با جنگ سالاران و رهبران پس پرده‌ي آن‌ها، پس از جنگ اعدام شدند. اين رقم، به غير از صدها افسر و نظامي بلند پايه‌ي كشورهاي مختلف اروپايي است كه مورد خشم فاتحين قرار گرفتند و به جرم ناكرده، پس از جنگ، تيرباران گرديدند. حتي در ميان شخصيت‌هاي سياسي و نظامي بلند پايه ايالات متحده امريكا نيز افرادي بودند كه اگر چه در جنگ پا به پاي متفقين مشاركت داشتند، اما به دليل پاره‌اي ناسازگاري‌ها و مخالفت‌ها نسبت به عملكرد جنايتبار گردانندگان پس پرده‌ي دادگاه نورنبرگ، به طرز مرموزي كشته و سر به نيست شدند. مرگ ساختگي ژنرال «پتون»  امريكايي تنها يك نمونه‌ي كوچك آن است. او اگر چه فرمانده‌ي نيروهاي مهاجم امريكايي به آلمان و قهرمان حماسي امريكا در جنگ جهاني دوم محسوب مي‌شد، اما به دليل پاره‌اي نافرماني‌ها، پس از جنگ مورد غضب و قهر كانون‌هاي يهودي پس پرده‌ي جنگ قرار گرفت و به طرز مرموزي كشته شد.
اسناد حكايت از آن دارند كه از ميان سه هزار نفر از كاركنان دادگاه نورنبرگ، حدود دو هزار و چهارصد نفر يهودي بودند.   بسياري از بازجوها، قضات، مأمورين اجراي احكام اعدام، يهودي بودند. قربانيان نيز منحصر به مقامات سياسي و نظامي آلمان نبود، بلكه شماري از شخصيت‌هاي سياسي، نظامي و حتي متخصصان و انديشمندان عالي رتبه از كشورهاي مختلف اروپا، از جمله آلمان، فرانسه، نروژ، روماني،‌يوگسلاوي، مجارستان و ... بودند.
«آيا دادگاه نورنبرگ واقعاً يك محكمه بي‌طرف زير نظر ايالات متحده امريكا، بريتانياي كبير، فرانسه و روسيه شوروي بود يا اين كه كل كار، چيزي جز شمشير يَهُوَه كه گردن مردم شكست خورده را مي‌زد نبود؟ آيا اين «قوانين جديد»، يعني مبناي آراي دادگاه،‌ واقعاً و ماهيتاً مسيحي بودند؟ آيا در آن جا عدالت حكم فرما بود يا انتقام جويي؟
________________________________
1.    Akershus
2.    Ferenc Szalasy
3.    Laszlo Bardossy
4.    Bela Imredy
5.    Dom Sztojay
6.    6 Jeno Szollosi
7.    Antonescu
8.    Mojse Pijadeh
9.    Tiso
10.    Patton
11.    ر. ك: همان، صص 164ـ 166.
12.    همان، ص 159.