اسراییل کی نابود می شود؟

پیش بینی های زیادی در مورد نابودی "اسراییل" از نقشه جهان مطرح شده است. برخی پیش بینی کرده بودند که این رژیم در سال 2000 نابود می شود ولی چنین نشد. برخی نیز سال 2010 را در نظر گرفته بودند ولی بازهم چنین پیش بینی محقق نگردید و هنوز این رژیم به حیات خود ادامه می دهد. باز عده ای اصرار می ورزند که "اسراییل" در سال 2012 از بین می رود و عده ایی نیز بر این باورند که سال 2022 میلادی سال نابودی این رژیم است. اکنون این سوال مطرح است که آیا واقعا نابودی امپراتوری بزرگ موسوم به "اسراییل" ممکن و میسر است؟ اگر پاسخ مثبت است چه زمانی ؟
حقیقتا نابودی "اسراییل" از هر نظر ممکن و میسر و شدنی است و خواهد شد ولی نابودی آن در گروه فرارسیدن زمان و تعیین مکان مشخصی نیست بلکه بستگی به شرایط و موقعیتی است که باید فراهم گردد و این شرایط ارتباطی با "اسراییلگ ندارد بلکه شرایطی که دشمنان "اسراییل" یعنی اعراب و مسلمانان باید در داخل خود به وجود بیاورند.
آری تحقق نابودی "اسراییل" به زمان مشخصی مرتبط نیست که به خودی خود با فرارسیدن آن این رژیم نابود شود و یا به مکان خاصی بستگی ندارد تا ما برای تحقق این امر به آن جا برویم بلکه نابودی "اسراییل" تحت اداره صهیونیست ها زمانی محقق می شود که تغییرات جوهری در زندگی و واقعیت های کنونی امت اسلامی به وجود آید و هرگاه چنین تغییراتی نمایان گردید، "اسراییل" نیز نابود می شود و شاید بر مبنای همین اصل "اسراییل" همین امروز و یا فردا و شاید بعد از صد سال و یا حتی بعد از هزار سال نابود شود. اگر این تحولات در امت اسلامی به وجود نیاید، "اسراییل" همچون زخم ناسوری بر پیکره امت باقی خواهد ماند و به حیات خود ادامه خواهد داد.
تعیین زمان و مکان نابودی این غده سرطانی در گروه تصمیم و اراده عرب ها و مسلمانان است و بس. خداوند متعال در چنین شرایطی است که وعده خود را محقق خواهد ساخت و تنها چنین نسل متحولی استحقاق چنین پیروزی را خواهد داشت.
بنابراین واقعا چه زمانی امت اسلامی بر این رژیم پیروز می گردد و "اسراییل" نابودی می شود؟
"اسراییل" زمانی نابود می شود که ما شیوه های آموزش را در جهان عرب و مسلمان از جنبه نظری به جنبه عملی و تطبیقی بر اساس نقد و فهم تغییر دهیم و از تلقین و تحمیل فرهنگی و فکری کنونی در مدارس و دانشگاه ها پرهیز کنیم.
این رژیم زمانی نابود می شود که ما به جای تفرقه و اختلاف افکنی و کشت و کشتار و حملات تبلیغاتی علیه یکدیگر به اتحاد و یکپارچگی و همکاری روی آوریم و همگی یکصدا و متحد باشیم و موضع یکسانی را اتخاذ کنیم.
"اسراییل" زمانی نابود می شود که بساط ستمگری دولت ها در کشورهای اسلامی برچیده شود و پرچم عدالت برافراشته گردد و تمامی انسان های در برابر قانون و حق یکسان باشند.
هنگامی "اسراییل" از بین می رود که جهان اسلام از حالت بازار مصرف جهان بودن خارج شود و به کارخانه ای در جهت تولید و صادرات تبدیل گردد و امت اسلامی به جای نماز خواندن بر روی جانمازهای تولید خارج بر روی جانمازهایی نماز بخواهد که فرزندانش آن را تولید کرده باشند.
زمانی این امر تحقق می یابد که فرهنگ آزادی و مقاومت در جان و دل و اندیشه این نسل جای گیرد و فرهنگ تبعیت از بیگانگان و تسلیم در برابر آنان از وجودشان رخت بربندد و در سرتاسر سرزمین های اسلامی به جای دیکتاتوری و اعمال قدرت و زور و یکجانبه نگری و خودگامگی شورا حاکم گردد و بر اساس اصل شورا اعمال نظر شود.
زمانی "اسراییل" از صحنه گیتی محو می شود که امت اسلامی بتواند با استفاده از دستاوردهای علمی و تکنولوژی دست کم به امنیت و محافظت از حاکمیت خود و شخصیت های با نفوذش دست یابد و در مورد تصمیم گیری های خود به جای پیروی از هوا و هوس ها و احساسات و منافع شخصی و خانوادگی و حزبی به شیوه های علمی روی آورد و حکام جهان اسلام به حقوق بشر احترام بگذارند و از شکنجه و تجاوز به حقوق انسان ها و گروه ها دست بردارند و زندان ها از انسان های آگاه و دانشمند و صاحبان اندیشه خالی گردد.
زمانی بساط صهیونیست ها از منطقه برچیده می شود که ما به جوانان مجال بیشتری بدهیم و آنان را در برنامه های ریزی های آینده و آینده کشورهایشان مشارکت دهیم و آنان را در جهت منافع حکومت ها و دیدگاه های تنگ نظرانه ها آنها بکار نگیریم. به زنان اجازه بدهیم تا در مصدر امور قرار گیرند و خود تصمیم بگیرند و در جوامعی که در آن زندگی می کنند تاثیرگذار باشند و این امر در جهت ارضای کشورهای غربی نیست بلکه این امور از حقوق مسلم زنان در جامعه می باشد.
زمانی "اسراییل" محو می شود که شفاف سازی رواج و رونق داشته باشد و مظاهر فساد از بین برود و شفاف سازی در تمامی عرصه ها از جمله در بخش دارایی و اقتصادی و اداری و عدالت اجتماعی و توزیع عالانه ثروت و برابری فرصت ها خود را به خوبی نشان دهد.
"اسراییل" هنگامی نابود می شود که مسیحیان و یهودیان در جهان اسلام در امنیت زندگی کنند و به جان و مالشان تجاوز و تعرض نشود و در کنار مسلمان در عبادتگاه های خود به پرستش و عبادت بپردازند.
هنگامی "اسراییل" نابود می شود که ما به وقت و ارزش آن پی ببریم و به آن احترام بگذاریم و آن را در تاخیرهای فراوان و توجیه این تاخیرات هدر ندهیم و به نظم و انضباط و ادب انتظار در ایستگاه های اتوبوس ها و موسسه های خدماتی پایبند باشیم و به آن ها احترام بگذاریم.
زمانی "اسراییل" از بین می رود که احزاب گوناگون در میان امت اسلامی به جای تبدیل شدن به هدف و غایت به ابزارها و کاناهایی در جهت تحقق اهداف و آرمان های بزرگ تبدیل شوند و به جامعه مدنی و جایگاه آن احترام بگذاریم و چنین جامعه ای را در تغییرات و تحولات مشارکت دهیم.
اسراییل زمانی نابود می شود که انسان در میان امت ما بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد.

آیا اکنون متوجه شدید که چه زمانی "اسراییل" نابود می شود؟! به امید خدا در سال دوهزار و یک قیام و بیداری حقیقی! و قبل از این موعد "اسراییل" قدرتمند باقی خواهد ماند و پرچمش بر فراز گوشه ای از خاک ما و بر بالای بخشی از مردم ما برافراشته خواهد ماند.