امپراتوری رسانه در اختیار صهیونیسم

 بدرستیکه مطبوعات خبرگزاری ها سینما رسانه ها موسیقی و بطور کامل وسایل ارتباط جمعی تاثیر بسزایی در آگاهی مردم دارند و می توانند نظری را براحتی ابقا القا و یا محو سازند حتی توانایی مشروعیت بخشیدن به عملی نادرست یا تخریب عملی مطلوب به آسانی از آن ها برمی آید.
سلطه صهیونیسم بر رسانه های خبری جهان از زمان تاسیس اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین آغاز شد این موج سلطه در اواخر قرن بیستم شدت گرفت و با پیشرفت تکنولوژی نفوذ آن نیز به سرعت گسترش یافت. در واقع باید اذعان داشت که ظهور صهیونیسم برای همدل و همراه کردن یهودیان جهان و همبستگی با قدرتهای بزرگ بوده است حال با هر وسیله و ابزاری که شده از رسانه های گروهی سینما و... گرفته تا استفاده از فشار مالی و سیاسی.
گستردگی وسایل ارتباط جمعی و تبلیغاتی در جهان بصورتی است که در واقع سرتاسر کره زمین را تحت پوشش خود قرار داده است و افزایش روزافزون آن ها و همچنین تاثیرگذاری آن ها بر افکار عمومی جهانیان امروزه به شکل بارزی خودنمایی می کند. عنصر رسانه عنصری بسیار قدرتمند است که کارکرد آن در تمامی زمینه ها به اثبات رسیده است و این در حالی است که هیچ گروه قوم و جنبشی همچون صهیونیسم بین الملل از آن بعنوان مهمترین ابزار اثبات خود استفاده نکرده است.
صهیونیسم که سلطه آشکار و پنهان بین المللی را در سرمی پروراند می کوشد با انواع و اقسام ابزارهای اقتصادی فرهنگی و سیاسی به اهداف از پیش تعیین شده و سازمان یافته خود دست یابد. تنها چیزی که برای صهیونیسم از اهمیت بالایی برخوردار است نائل آمدن به اهداف خود با هر ابزار و ترفندی که شده است و از آن جا که می دانند بدون تغییر در باورهای فرهنگی. ملی و معنوی دیگر جوامع دستیابی به این اهداف امکان ندارد در تکاپو است تا با تغییر باورها و ارزشهای انسانی همچنین تخریب اعتقادات مذهبی ملت ها به این مهم دست یابند.
در واقع تمامی این امور جز با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای که در سلطه صهیونیسم قرار گرفته اند میسر نمی شود. وابستگی بزرگترین رسانه های خبری دنیا همچون خبرگزاری های «رویترز» «آسوشیتدپرس» «یونایتدپرس» «خبرگزاری و نشریات معتبری همچون «نیویورک تایمز» «واشنگتن پست» A. B. C و N. B. C C. B. S هافاس» شبکه های «تایمز» «دیلی اکسپرس» «سایمن شوستر» و یا روزنامه های بسیاری چون «سان» «تایم» «دیلی نیوز» و صدها عنوان دیگر به لابی صهیونیسم در چارچوب همین طرح سازمان یافته است. از جمله ابزارهای تحت اختیار صهیونیست ها به عبارت زیر است:

1) شبکه های تلویزیونی
صهیونیسم برای عملی ساختن اهداف خود چه از لحاظ سیاسی و اقتصادی و چه از نظر فرهنگی و آموزشی از هیچ گزینه ای فروگذار نمی کند موارد بسیاری همچون پروبال دادن به مکاتبی همچون مارکسیسم داروینیسم فرویدیسم و... از مواردی است که بواسطه عملکرد رسانه های تحت تملک و کنترل صهیونیست ها صورت گرفته است.
تلویزیون بعنوان رسانه ای بسیار با اهمیت که در دسترس عموم جهانیان است از جایگاهی تاثیرگذار بر افکار عمومی مردم دنیا برخوردار است و از آن جایی که بسیاری از شبکه های ماهواره ای مهم در اختیار یا کنترل صهیونیست ها است آن ها نیز از این مسئله به شکل شایانی بهره برداری کرده و در این مسیر از هیچ عملی از تخریب و توهین به مقدسات مذهبی ملل گرفته تا استحاله آموزشی و فرهنگی و... فروگذار نمی کنند.
در ایالات متحده آمریکا که بیشترین شبکه های تلویزیونی را دارا است صهیونیست ها کنترل تقریبا تمام عیاری بر و فاکس نیوز دارند. این شبکه ها حکم شبکه N. B. C C. B. S A. B. C همه رسانه های خبری مهم و کلیدی آن نظیر مادر را در آمریکا دارند که دیگر کانال ها اخبار و گزارش های خبری خود را از آن ها اخذ می کنند. بعنوان مثال ـ شبکه کاملا در جهت اهداف صهیونیست ها عمل می کند. رئیس این شبکه «لئونارد جانسون» A. B. C معروف تلویزیونی مدیرکل آن «مارتین روبنشتاین» و معاون مدیرکل آن «افرام راشتاین» هستند که البته صدها خبرنگار فیلمبردار گزارشگر و مسئولین فنی دیگر این شبکه نیز صهیونیست هستند.
نیز تحت سلطه صهیونیست ها است. «ویلیام بیلی» (رئیس) «ریچارد سالانت» (مدیرکل) C. B. S شبکه تلویزیونی و صدها کارمند دیگر در بخشهای فنی و اداری این شبکه همگی یهودیان حامی صهیونیسم هستند.
است زیردست صهیونیست ها است. R. C. A که شاخه ای از کمپانی بزرگ N. B. C همچنین شبکه تلویزیونی رئیس این شبکه «آلفرد سیلور» یهودی مدیرکل آن نیز «هربوت سیکوسر» است و شامل صدها کارمند یهودی صهیونیست در قسمت های دیگر می باشد.
در کشور انگلستان نیز شرکت «گرانادا» که یک شرکت بزرگ تهیه برنامه های تلویزیونی است در مالکیت «سیرنی تهیه برنامه های تلویزیونی را در اختیار دارد «لرد لوگرید» I. T. V برنشتاین» یهودی است. مالک یک شرکت دیگر بنام است که انگلیسی ها او را یهودی کوتاه قامت می نامند. وی به همراه برادرش «لرد ولفونت» در واقع امپراتوران صنعت برنامه های تجاری تلویزیون انگلیس بحساب می آیند.
سلطه صهیونیست ها علاوه بر ایالات متحده و انگلستان بر دیگر شبکه های خبری علی الخصوص در اروپا شایان ذکر است همچون شبکه های تلویزیونی فرانسه آلمان روسیه ایتالیا و...
بوده است. در T. F. I در فرانسه «روبرت هرسان» یهودی از سهامداران مهم شبکه اول تلویزیونی این کشور با نام N. T. V آلمان نیز سلطه صهیونیست ها بر رسانه های خبری آن قابل تامل است. همچنین در روسیه دو شبکه تلویزیونی توسط «گوزینسکی» و «بروزفسکی» که از سرمایه داران یهودی هستند راه اندازی شد. T. V. 6 و

2) مطبوعات
در ایالات متحده مجله های «تایم» «نیویورک تایمز» «واشنگتن پست» «اخبار ایالات متحده» و بسیاری دیگر تحت سلطه صهیونیست ها هستند. حتی صهیونیست ها در تعدادی از مجلات علمی ـ تخصصی نیز رخنه کرده و از آن ها به نفع خود بهره برداری می کنند. یکی از این مجلات که در زمینه جغرافیا نیز شهرت دارد مجله «نشنال جئوگرافیک» است. صهیونیست ها در واقع از گذشته در این مجله نفوذ داشته اند و حتی در نقشه ای از جهان به جای کلمه فلسطین بر روی نقشه و جداول سرزمین اسرائیل نگاشته شده بود و یا حتی اخیرا نیز برای تحریک ایران به جای کلمه خلیج فارس خلیج عربی چاپ می کنند.
در انگلستان نشریات و مجلات مهم و مشهوری چون «تایمز» «ساندی تایمز» «سان» «اخبار جهان» و «سیتی مگزین» توسط یک میلیونر یهودی تابعه استرالیا بنام «رابرت مردوخ» اداره می شوند. فعالیت تبلیغاتی مردوخ در انگلیس فقط منحصر به این کشور نمی شود بلکه وی مالک تعداد دیگری از روزنامه ها و مجلات در کانادا ایالات متحده و استرالیا نیز می باشد. در اهمیت نقش رابرت مردوخ همین بس که در انگلستان به وی لقب غول رسانه ای داده اند. البته صهیونیست ها بر تعداد دیگری از روزنامه ها و مجلات انگلیسی نیز سیطره دارند که می توان به نمونه هایی از آن همچون «دیلی اکسپرس» «دیلی هراد» «دیلی میل» «آبزرورگ» «اکونومیست» «نیوزکرونیکل» و... اشاره نمود. بعنوان مثال مجله «سان» که تحت مالکیت رابرت مردوخ است یک مجله بی پروای جنسی است که هر هفته در بیش از 3 7 میلیون نسخه منتشر می گردد و یا «اخبار جهان» که یک مجله غیراخلاقی است و در حدود 4 میلیون نسخه در هر هفته به چاپ می رسد. در کل این روزنامه ها و مجلات نه تنها به اشاعه بی بندوباری یا توجیه وجود اسرائیل و صهیونیسم می پردازند بلکه در راه ضربه زدن به اسلام و مسلمانان گام برمی دارند که این را می توان در نوشته ها آثار تبلیغاتی کاریکاتورها و... به وضوح مشاهده کرد.
در فرانسه «روبرت هرسان» یهودی یک موسسه انتشاراتی را در اختیار دارد که نشریات مهمی همچون «فیگارو» «لوکوتیدین» «آبزرور» و «فرانس سوار» در آن به چاپ می رسند. از دیگر مجلات مشهور فرانسه که کاملا صهیونیستی می باشند می توان به «نوفوکائیه» و «مجله دفاتر جدید» اشاره کرد که زیرنظر کنگره جهانی یهودیان منتشر می شوند. همچنین مجله «اکسپرس» که از دیگر مجلات مشهور فرانسه است که زیر سلطه صهیونیسم است و مالک آن نیز «گلد اسمیت» یهودی تبعه انگلیس می باشد. مجله «اسرائیل و انسانیت» نیز که توسط یهودیان فرانسه منتشر می شود زیر نظر «بن موزیک» خاخام بزرگ آنان اداره می شود.
در آلمان «موسسه اشپینگر» که حدود 30 درصد از نشریات را در اختیار دارد تحت کنترل صهیونیست ها است. هر روزنامه نگار که به استخدام این موسسه درمی آید موظف به رعایت 14 اصل می باشد که اصل دوم از این 14 اصل عبارت است از آشتی و همزیستی بین یهودیان و آلمانی ها و دفاع از دولت اسرائیل. نشریه دیگری با نام «بیل زاینگونگ» با 5 5 میلیون نسخه و حدود 8 روزنامه کثیرالانتشار دیگر در آلمان در دست صهیونیست ها است.
در روسیه نیز بسیاری از روزنامه های پرتیراژ آن نظیر «نزاویسمایا» و «سیودینا» متعلق به یهودیان روسیه است.
در هندوستان نیز گرچه تعداد کمی از یهودیان ساکن هستند لکن در بیشتر نشریات هندوستان رخنه کرده اند. برای مثال نشریه «هندو» از حامیان صهیونیسم بشمار می رود. و همچنین بسیاری از نشریات دیگر در سایر کشورهای جهان
در واقع در عین حال که در آمریکا آزادی مطبوعات حکمفرماست و هرکسی می تواند حرف خودش را و مکتبش را بگوید لکن هیچ نشریه و مجله ای در اختیار اعراب و فلسطینیان و مسلمانان نیست که بتواند مواضع آنان را بازگو کند. در حقیقت سانسوری که بر تمامی مطبوعات و رسانه های گروهی به طور هماهنگ حاکم است حتی صدای مخالفی را نمی پذیرد.

3) سینما
امروزه ردپای شهوت پرستی پول پرستی و خشونت را در فیلم های خانوادگی و حتی آثار ویژه کودکان نیز می توان مشاهده کرد. در واقع صهیونیسم بین الملل در عرصه سینما با اشاعه ضدارزش ها ترویج مفاسد اخلاقی خشونت و پول پرستی در سوق دادن جهانیان به سوی غفلت و روزمرگی دارد و در تمامی این موارد تنها به منافع اقتصادی و سیاسی خود می اندیشد. استراتژی صهیونیسم بین الملل تنها به تولید فیلم های صهیونیستی در جهت موجه جلوه دادن چهره صهیونیسم و اسرائیل محدود نمی شود بلکه شامل فیلم هایی نیز می گردد که به تخریب هویت اسلامی و تضعیف رنگ و بوی مذهب در زندگی مسلمانان می پردازند. اساسا قسمتی از چالش های فرهنگی که در جهان اسلام با آن مواجهیم برگرفته از این صنعت و هنر است که رهاورد آن نیز جنگ روانی غافلانه ای است که در جهت مقاصد صهیونیستی رخ می دهد و این یک واقعیت است.
در حقیقت حدود 90 درصد سینمای آمریکا یا همان هالیوود یهودی ـ صهیونیستی است. با کندوکاو در محصولات سینمای هالیوود می توان به این مهم پی برد که صاحبان صنعت سینما در آمریکا که همانا صهیونیست ها هستند از یک سو درصدد ترویج هر چه بیشتر فساد و بی بندوباری اخلاقی می باشند و از دیگر سو تروریست جلوه دادن مسلمانان به جهانیان و مهمتر این که آوردن نمادها و سمبل هایی از یهودیان مظلوم و آواره که تنها به نجات بشریت می اندیشند. این سمبل ها را می توان در فیلم های هالیوودی و حتی انیمیشن های شرکت دیزنی به سهولت یافت. انیمیشن های معروفی همچون «دامبو فیل پرنده» که در آن مادر دامبو کلاه عرقچین مخصوص یهودیان را بر سر دارد و دامبو نیز در سیرک پرچم اسرائیل را به اهتزاز درمی آورد. روی هم رفته شخصیت های گوشه گیر آواره ای که مورد آزار و اذیت دیگران واقع می شوند و همین امر آن ها را منزوی می سازد تا این که برای نجات از چنگ بدخواهانشان خود وارد عمل می شوند همگی از آموزهای یهودیان هستند و می توان آن را در شخصیت های انیمیشنی مشهوری چون «جوجه اردک زشت» «میکی ماوس» «تام و جری» «لوک خوش شانس» و بسیاری دیگر جستجو کرد.
شرکت های هالیوودی معروفی همچون «فاکس قرن بیستم» در مالکیت «ویلیام فاکس» یهودی است. شرکت «یونیورسال» در تملک «کارل لیمل» است شرکت «گلدن» در اختیار «ساموئل گلدن» و «آدولف زوکور» قرار دارد. «شرکت مترو» نیز در تملک «لوئیس. بی. مایر» بود که بعدها این دو شرکت در هم ادغام شدند و اکنون به نام «متروگلدن مایر» معروف است. همچنین شرکت برادران وارنر در مالکیت «هارنی وارنر» و برادرانش است. شرکت «پارامونت» نیز به «هودکنون» تعلق دارد که جملگی این ها یهودی هستند. در واقع این شرکت ها و استودیوهای هالیوود دیگر هیچ حرمتی برای ارزش های انسانی قائل نیستند و درصدد جهانی ساختن ضدارزش های اخلاقی می باشند. تمامی این شرکت ها در کارنامه خود فیلم های بسیاری در راستای تبلیغ یهودیت و صهیونیسم و همچنین علیه اسلام مسلمانان و اعراب دارند که می توان به نمونه هایی چون فیلم های «ده فرمان» «خروج» «برگزیده» «آمریکا آمریکا» و بسیاری دیگر اشاره نمود.

4) شبکه اینترنت
همان گونه که می دانیم مغز اینترنت در آمریکاست که آن را رایگان در دسترس همه جهانیان قرار داده است. اینترنت از آن جایی که همه گیر است در عصر کنونی این امکان را فراهم می آورد که با ایجاد صفحات وب وبلاگ و سایت وارد عرصه ارتباط سیاسی و اعتقادی شده تا اهداف سازمان یافته صاحبان خود را عملی سازد. شایان ذکر است که اغلب موتورهای جستجوگر مشهور از جمله یاهو و گوگل در اختیار و کنترل صهیونیسم بین الملل هستند. صهیونیست ها ماهرترین برنامه نویس ها و سازندگان بازی های رایانه ای را در این عرصه جذب کرده و کاراترین و مشهورترین موتورهای جستجوگر را نیز خریداری کرده اند. بعنوان مثال اگر شما از هر نقطه ای از جهان به دوست خود ایمیل کنید این ایمیل نخست در جورجیای آمریکا می رود و پس از بازگشت دوست شما آن را دریافت می کند و این از لحاظ امنیتی بخصوص برای کشوری چون ایران خطرناک به نظر می رسد. گرچه در آمریکا دیگر بر کسی پوشیده نیست که از نامه های الکترونیکی گرفته تا بسته های پستی و تماس های تلفنی شان همگی تحت کنترلند.

5) رادیو
جریان صهیونیسم در برخی کشورهای جهان رادیوهای یهودی تاسیس کرده است. بعنوان مثال دو رادیوی یهودی در برزیل به دو زبان عبری و برزیلی را در اختیار دارد در اروگوئه یک رادیوی یهودی وجود دارد. در فلسطین اشغالی رادیو اسرائیل با نام «صدای صهیون» به زبانهای گوناگون سخن پراکنی می کند و با پوششی موجه به یهودیان جهان خط می دهد. علاوه بر اینها صهیونیست ها مهمترین ایستگاه رادیویی آمریکا یعنی «صدای آمریکا» را نیز تحت سلطه خود دارند. «رابرت گلدمن» یهودی که سرپرست بخش اخبار این رادیو را برعهده دارد عضو هیات مدیره انجمن یهودیان آمریکا است.

6) موسیقی
صهیونیسم در راه کسب وجهه بین المللی و تخریب و تحریف دیگر فرهنگ ها به ابزار دیگری به نام موسیقی متوسل شده است. موسیقی یکی از ابزارهای قدرتمندی است که در جوامع گوناگون خصوصا در بین قشر جوان بیشتر رایج است در واقع عصر حاضر عصر موسیقی جهانی شده است. عامه مردم بیشتر به خرید آلبوم موسیقی های جهانی تمایل دارند تا خریدن محصولات و آلبوم های داخلی. دلیل آن نیز ناشی از ایدئولوژی حاکم بر امپریالیسم فرهنگی در جهان است. در این جهان انتقال تولیدات و مدها از کشورهای سلطه گر به کشورهای مصرف کننده منتهی به ترویج الگوهای خاصی از تقاضا و مصرف می گردد که تنها ضدارزش های کشورهای سلطه گر را تبلیغ می کنند. در این استراتژی فرهنگ ملی و محلی کشورها و تولیداتی که بر این مبنا حاصل می آیند به مبارزه طلبیده می شوند و غالبا نیز این فرهنگ کشورهای سلطه گر است که جایگزین فرهنگ های ملی دیگر کشورها می گردد.
برخی سبک های موسیقی که اکنون در اکثر جوامع بعنوان سبک های جهانی شده مشهورند سبک هایی همچون رپ مثال راک و... هستند. این سبک ها غالبا در اعتراض به نابسامانی های حاکم بر کشورهای سلطه گر متولد شدند لکن در نهایت دستهای قدرت و سلطه با در اختیار گرفتن ستاره های این سبک ها این موسیقی ها را به ابزاری برای اهداف سلطه جویانه خود مبدل نمودند. سبک های جدید موسیقی که به گردانندگی صهیونیسم بین الملل برای تخریب هویت ملی کشورها رواج یافته اند و به اشاعه شیطان پرستی خشونت فساد و اعتیاد می پردازند در واقع همگی از ابداعات صهیونیست ها هستند.
به تازگی «رابرت مردوخ» سرمایه گذار صهیونیستی خواستار خریداری شبکه «روتانا» که معروفترین شبکه موزیک در جهان عرب می باشد شده است. گفتنی است شرکت «روتانا» که در ابتدا تنها یک شبکه موزیک بود اکنون پنج شبکه فیلم مستند و غیره نیز افتتاح کرده است و در حالیکه تنها دو سال از روز آغاز فعالیت آن می گذرد اما یکی از پربیننده ترین و پرتولیدترین شبکه ها در جهان عرب است.

منابع:
1 ـ جدید بناب علی 1385 عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسلام مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2 ـ پراتکانیس آنتونی و الویت آرنسون 1385 عصر تبلیغات ترجمه کاووس سیدامامی و محمدصادق عباسی انتشارات سروش
3 ـ جدی نیا مهدی 1384 غول رسانه ای پایگاه اینترنتی صهیون پژوه
4 ـ مصباح راد مرتضی 1385 تسلط صهیونیسم بر رسانه های خبری جهان پایگاه اینترنتی موعود
5 ـ صفاکیش سمیه 1385 زنجیره نفوذ روانی صهیونیسم پایگاه اینترنتی موعود
6 ـ هالیوود در تسخیر یهودیان 1384 سایت علمی پژوهشی یهود اومانیسم و صهیونیسم بین الملل
7 ـ روب دیوید 1385 پنتاگون و هالیوود پایگاه اینترنتی باشگاه اندیشه
8 ـ شریف زاده رامین 1383 فهرست هنرمردان برتر و صهیونیسم هالیوود فصلنامه کتاب نقد شماره 32