بازی خطرناک اسرائیل

نویسنده نشریه “فارن پالیسی” در مقاله جدید خود در مورد انتخابات جاری رژیم صهیونیستی به تمرکز بر فعالیت هسته ای ایران برای منحرف کردن افکار عمومی از مسئله فلسطین و خطرات به قدرت رسیدن احزاب راست گرای افراطی اشاره کرده است. ”فارین پالسی” اشاره می کند که در واقع رقبای سیاسی در انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی به چهار قبیله تقسیم شده اند و همه آنان در کارزار انتخاباتی شان بر مسئله ایران تاکید کرده اند و سعی می کنند تا از طرح مسئله “فلسطین” خودداری نمایند.
“نفتالی بنت” رهبر حزب افراطی “اسرائیل خانه ما” نیز برنامه دارد تا در صورت کسب کرسی های پارلمانی توسط نمایندگانش ۶۰ درصد از اراضی کرانه باختری را به مناطق اشغالی متصل کند و به قول نویسنده “نظام آپارتاید” را رسمی کند. نویسنده اشاره می کند که طیف های سیاسی رژیم صهیونیستی به چهار شاخه تقسیم شده اند: در طیف راست سیاسی رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو قرار دارد و در طیف میانه صهیونیست تزیپی لیونی قرار دارد همچنین می توان به بلوک ارتدوکس افراطی اشاره کرد.ادامه….
نویسنده اشاره می کند که نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که جناح راست و ارتدکس های افراطی اکثریت کرسی های پارلمانی یعنی در حدود ۱۲۰ کرسی را در اختیار خواهند گرفت.با این حال نویسنده اشاره می کند که نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی می تواند برخلاف انتظارات باشد و بر خلاف آنچه اکثر تحلیلگران سیاسی اظهار داشته اند و به پیروزی احتمالی راستگرایان در آن انتخابات اشاره می کنند احتمال “سیال” بودن آرای رای دهندگان وجود دارد. وی در این باره اظهار می دارد “در این میان هنوز مشخص نیست که رای دهندگان مردد به چه کسی رای خواهند داد. نظرسنجی های پیش از انتخابات صرفا نظرسنجی هستند و ناظران انتظار دارند که نتایج تغییر کند.”
نویسنده اشاره می کند که در صورت پیروزی احزاب راستگرا و افراطی در انتخابات اخیر پارلمان اشاره می کند که “در صورت در اختیارگیری کرسی های پارلمان توسط راستگرایان سیاسی رژیم صهیونیستی آنان تلاش خواهند کرد تا ممنوعیت هایی را برای ورود نمایندگان عرب تبار به پارلمان ایجاد نمایند و تغییرات قضایی ای را در این باره اعمال کنند که می تواند بازی دموکراسی را در آن رژیم تغییر دهد.”