بيانيه سومين كنگره بين المللى مسيحيت صهيونيستى

بيانيه زير در سومين كنگره بين المللى مسيحيت صهيونيستى كه در اورشليم از تاريخ 25 فوريه تا 29 فوريه سال 1996 برگزار شد، صادر شده است. در اين كنگره 1500 نماينده از 40 كشور شركت داشتند كه بانى آن سفارت بين المللى مسيحيت در اورشليم بود.
مقدمه:
ما نمايندگان سومين كنگره بين المللى مسيحيت صهيونيستى در بيت المقدس گرد هم آمده‏ايم. اين كنگره همزمان با سه‏هزارمين جشن ساليانه حضور يهوديان در اورشليم، شهر مقدس خداوند، برگزار مى‏شود. ما با اطمينان از توجه خداوند به تلاشهايمان، براى نيل به اهداف ذيل گرد هم جمع شده‏ايم:
براى شركت در جشن »اورشليم 3000«، به منظور دعا براى برقرارى صلح در اورشليم و اعلام جايگاه مستحكم خود در وضعيت آينده اين شهر.
براى اينكه نشان دهيم مسيحيان، نگران اسرائيل و مردم يهود هستند.
به منظور تلاش در راه ترغيب و راهنمايى زنان و مردان مسيحى نقاط مختلف جهان به حقيقت مربوط به اسرائيل و مردم يهود كه در كتاب هر دو عهد براى آنها آشكار شده.
براى سنجش موقعيت و كارهايى كه بايد انجام دهيم تا اسرائيل و يهوديان را در رويارويى با جنگهاى پيش روى آنها كمك كنيم. مخصوصاً در واكنش به توافق‏نامه‏ها و آخرين وضعيت گفتگوها با اعراب فلسطين و گفتگوهاى دو جانبه با سوريه و نياز به ادامه عمليات بازگردانى يهوديان به اسرائيل (Aliyah).
براى ابراز نگرانى عميق خود از روند روزافزون تهديدات مسلمانان تندرو كه بر عليه اسرائيل، گروههاى مسيحى خاورميانه و جهان ايجاد شده. ما در عين حال مشفقانه خود را براى ميليون‏ها انسان مؤمن به اسلام ابراز مى‏كنيم.
سخنان صريح مسيحيت صهيونيستى:
بعد از توضيح مقدمه و دعا، همگى با يك قلب و يك ذهن جمع مى‏شويم تا عقايد مستحكم و استوار خود را به شرح زير اعلام و حكم نماييم:
1- كتاب مقدس وحى خداوند است و اساس ايمان ما به عنوان مسيحيان پيرو تعليمات خداوند و رسول او و نشانه انگيزه ما به عنوان صهيونيست به شمار مى‏رود.
2- خداى توانا ملت كهن و مردم اسرائيل، نسل ابراهيم، اسحاق و يعقوب را انتخاب كرد تا برنامه رستگارى‏بخش خود را براى تمام جهان آشكار سازد. آنها برگزيدگان خداوند باقى مى‏مانند و بدون ملّت يهود اهداف رستگارى‏بخش او به كمال نخواهد رسيد.
3- عيسى مسيح(ع) پيمان بسته كه به اورشليم، به اسرائيل و به جهان بازگردد.
4- اين امر كه ملّت يهود در طول اعصار به نام خداوند كشته و مورد اذيت و آزار قرار گرفته‏اند سزاوار سرزنش است. و ما كليسا را متهم و به توبه و ابراز پشيمانى از هرگونه گناه و فرمان و غفلت كه بر عليه آنها انجام داده دعوت مى‏كنيم.
5- پراكنده ساختن مردم يهود در سراسر جهان كه به قرون و سالهاى آوارگى معروف است بر اساس تقدير خداوند در طول قرون، تأديب‏كننده و رستگارى‏بخش بوده است تا آگاهى و بصيرت خداوند اسرائيل را به گوش ملت‏ها برساند.
6- گرد هم آمدن دوباره مردم يهود در سرزمين اسرائيل و تولد دوباره كشور اسرائيل در حقيقت، واقعيت بخشيدن به پيشگويى‏هاى كتاب مقدس در كتاب عهد عتيق و جديد مى‏باشد.
7- مسيحيان مؤمن توسط كتاب مقدس تعليم (دستور) داده شده‏اند كه ريشه‏هاى عبرى ايمان خود را تصديق كنند و فعالانه به كمك و شركت در برنامه خداوند براى تجمع دوباره يهوديان و استوار مجدد اسرائيل در زمان كنونى بپردازند.
8- خداوند مردم و قضات و سران كشورهايى را كه براى تهديد مردم منتخب اسرائيل فعاليت مى‏كنند نفرين مى‏نمايد.
9- اورشليم: شهر مقدس يهوديان و معتقدين به كتاب مقدس است. در زمان مقرر شده خداوند، عيسى مسيح(ع) بازخواهد گشت تا بر تخت داود(ع) در اورشليم بنشيند و با عدالت و صلح بر جهان حكمرانى كند.
10- بر اساس توزيع اقوام توسط خداوند، سرزمين اسرائيل به عنوان مالكيت ابدى و بر اساس پيمانى جاويدان به يهوديان اعطا شده. يهوديان حق مطلق دارند كه مالك و ساكن اين سرزمين، با در بر داشتن يهوديه (قسمتى از جنوب فلسطين)، سامريه، غزه و جولان باشند.
11- مسيحيان بايد در مقابل اشكال مختلف تبعيض و غرض‏ورزى بر ضد يهوديان و كشور آنها بايستند و فعالانه راحتى و دوستى با آنها را طلب نمايند.
12- انتخاب اسرائيل از سوى خدا وسيله‏اى براى تحقق هدف او يعنى كلام و رستگارى بود. بنابراين انجام اين مأموريت بزرگ، حياتى است.
نتايج تجزيه و تحليل كنگره:
بعلاوه، ما بر آن شديم احساس اين كنگره را درباره نگرانى‏هاى ذكر شده در زير، كه در جهان كنونى در برابر ما وجود دارد بيان كنيم.
1- به خاطر اهداف مقتدرانه خداوند براى اين شهر، اورشليم بايد بصورت تقسيم نشده باقى بماند و تحت حاكميت اسرائيل قرار گيرد و در آن بر روى همه مردم گشوده باشد (و فقط پايتخت اسرائيل باشد). و همه كشورها بايد موافقت كرده و سفارت‏خانه‏هاى خود را در آن قرار دهند.
2- با ايمان به عشق و بخشش از تلاشهاى انجام شده از سوى دولت اسرائيل و فعاليت‏هاى خستگى‏ناپذير آنها براى برقرارى صلح قدردانى مى‏كنيم. ما بر اساس حس تشخيص خود مى‏گوييم كه اسرائيل و كشورهاى ديگر در توجه به جريان سازمان آزادى‏بخش فلسطين و قرار دادن سرزمين و مردمى كه براى خداوند ارزشمندانه به دست آنها، در اشتباهند. اشتباه بزرگتر آنها شناختن فلسطين به عنوان كشورى مستقل در منطقه‏اى از سرزمين اسرائيل مى‏باشد.
3- هرگونه پيمان با فلسطين، فعاليت براى حذف اسرائيل و انكار آن به عنوان كشورى با مرزهاى معين بايد نسخ و برانداخته شود.
4- جولان بخشى از اسرائيل ذكر شده در كتاب مقدس است و يك دارايى استراتژيك و حياتى براى امنيت و دفاع از كل كشور به شمار مى‏رود. هيچ پيمان دو جانبه يا چند جانبه با سوريه نبايد با اشغال ادامه‏دار لبنان و فشار بر اجتماع مسيحيان آن موافقت كند، چه در كلام و چه در مفهوم.
5- اسرائيل حق قانونى دارد كه از خود دفاع كند.
6- در رابطه با اسلام، نگرانى‏هاى زير را درباره رفتار مسلمانان در برابر مسيحيان و يهوديان ابراز مى‏داريم. در حاليكه براى ميليون‏ها انسان معتقد كه كيش ابراهيم(ع) را از راه اسلام دنبال مى‏كنند، احساس شفقت و دلسوزى داريم، اميدواريم كه روح حقيقت و صداقت، طبيعت حقيقى ايمان به ابراهيم(ع) را براى آنها آشكار سازد:
ما، با توجه به نكات كتاب مقدس متقاعد شده‏ايم كه عقيده مسلمانان به »اللَّه« تحريفى ضد يهود و ضد مسيح است. ما مى‏دانيم كه اينگونه عقايد ريشه در بخش‏هايى از قرآن دارد كه مسيحيان و يهوديان را متهم به تحريف وحى خداوند در كتاب مقدس مى‏كند.
عناصر درون اسلام كه بيزارى از اسرائيل و يهوديان را ترويج مى‏كنند، براى خود و پيروانشان و ملت خود اسارت معنوى و روحى و سرگردانى را به ارمغان مى‏آورند. غمخواران مسيحى از تمام مسيحيان درخواست مى‏كند تا فعالانه تلاش نمايند تا آنها را از اين عداوت در مقابل اسرائيل و يهود آزاد سازند.
ادعاى اسلام درباره اورشليم و بيت المقدس (از جمله حق انحصارى بر معبد سليمان)، مغايرت اساسى با كتاب مقدس و مفاهيم تاريخى و روشن آن درباره شهر دارد. اين ادعايى مذهبى - سياسى است كه بعدها شكل گرفته و برخاسته از قرآن يا روايت مسلمانان صدر اسلام نيست.
ما نظريه افراطى را كه در حال حاضر در ميان مسلمين در حال گسترش است و طبق عقيده خودشان طرفدار خشونت و جهاد (جنگ مقدس) به عنوان حقى مشروع براى گسترش اسلام هستند محكوم مى‏كنيم. ما مى‏دانيم كه اين نظريه افراطى و مهلك ريشه در اين عقيده دارد كه »مسلمانى كه جان خود را در راه كشتن يك يهودى از دست بدهد، به بهشت وارد مى‏شود«. ممارست بر اين عقايد، اسرائيل را به خطر مى‏اندازد و خطرى براى مسلمانان و غير مسلمانان جهان به شمار مى‏رود. اين تهديدات بايد مورد مخالفت از سوى همگان قرار گيرد.
7- در حالى اين افراد با ايمان (غير يهودى) كه عقيده وابسته به ابراهيم(ع) پيوند اعتقاد دارند، جايگزينى (با اسرائيل منافع مشترك دارند) اينها كسانى‏اند كه دين مسيحيت را براى خود برگزيده‏اند.
عقايد خداشناسى مسيحيت، اهداف در حال پيشرفت وابسته به كتاب مقدس را كه براى اسرائيل ترسيم مى‏شود يك نظريه اشتباه مى‏دانند.
8- با توجه به مهاجرت يهوديان به اسرائيل، هنوز براى سرنوشت يهوديان به خطر افتاده در مناطق مختلف نگرانيم و تلاش نموده تا آنها را تشويق و كمك كنيم تا به فرآيند بازگردانى از تبعيد به سرزمين اسرائيل ErإtzIsrael ادامه دهند. براى رسيدن به اين هدف با اسرائيل همكارى نموده و يهوديان پراكنده را تشويق به انجام اين بازگشت مى‏كنيم.
تعهدات:
ما مى‏دانيم كه با تهيه و انتشار اين بيانيه ملت‏ها را در امور با اهميتى درگير نموده و نگرانى‏هايى را برايشان ايجاد كرده‏ايم. به ما نيز مانند مسيحيان امر شده كه خدا را با قلب و روح و ذهن و قدرت خود دوست داشته باشيم و همچنين همسايگان خود را. با توجه به عشق خدايى او، تسليم دستور مصالحه‏طلبانه‏اى هستيم كه مشتاق ايجاد صلح انسان با خالق و انسانها با يكديگر است.
بنابراين اين بيانيه را با اميد به هدف و سرنوشت و با دلى پاك تهيه مى‏كنيم و مى‏دانيم كه رحمت خداوند هميشه شامل ما و همه انسانها در هر كجا مى‏شود. او همه كارهايى را كه نويد به انجام آنها داده محقق مى‏سازد. بنابراين جان و منابع خود را براى به انجام رساندن اهداف مشخص شده در اين باره تعهد مى‏كنيم.

ضميمه
ما بر بخش‏هاى مشخص شده زير از كتاب مقدس به عنوان اساس عقيده مستحكم خود تكيه مى‏كنيم:
1 - كتاب دوم تورات 3: 8 - مزمور 105 و 103: 1119 - متى 4: 4 - Acts: 2 و 42: 2 پطرس 12 - 20: 1 - تيموتاوس 16: 3.
2 - تورات 3 - 1201 - Romans: 2 - 1: 11 - 28 Romans: 11
3 - اشعيا 14: 7 - اشعيا 6: 9 - اشعيا 53 - مزمور 22 - 1 Romans: 15
4 - لوقا (پوس) 47: 24 -
5 - يوشع 1: 16 - لوقا (پوس) 24: 21. Romans: 30 - 28: 11
6 - ارميا 8 و 7 و 3: 23 - ارميا 23 و 10 - 8: 31 - 13 Amos: 9
7 - مزمور 80 - اشعيا 1: 40 - اشعيا 23 - 22: 49 - اشعيا 10 12: 60 - Romans: 25 و 17: 11
8 - تورات 3 - 1: 12 - يوئيل 3 - 1: 3 - متى 36: 25
9 - اشعيا 2 - اشعيا 11 - ارميا 17: 3 - زكريا 14 - مكاشفات 27 - 26: 2
10 - تورات 8 - 1: 17 - يوئيل 3 - 1: 3
11 - اشعيا 1: 40 - زكريا 8: 2 - متى 12 - 1: 5
12 - تورات 1: 12 - Romans. 5 - 4: 9