تغيير رياست دولت در اسرائيل و نگراني شاه (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:452    انتخابات عمومي در اسرائيل انجام گرفت و حزب سوسياليست پرز و رابين به دست حزب ملي گراي افراطي ليكود به رهبري مناخيم بگين شكست خورد. نتيجه انتخابات مزبور رژيم شاه را درباره آينده صلح در خاورميانه و مناسبات دو كشور دچار وحشت ساخت. قبل از آنكه بگين مراسم تحليف را انجام دهد شاه لوبراني{سفير اسرائيل در ايران} را به حضورش احضار كرد. اين نخستين باري بود كه لوبراني پس از چهارسال اقامت در ايران با شاه ملاقات مي كرد. در اين مدت تماس او با دربار منحصر به ديدار با اسدالله علم بود. اكنون در پايان ماموريتش او را براي توضيح درباره تحولات داخلي اسرائيل به كاخ نياوران احضار كرده بودند. لوبراني به شاه اطمينان داد كه بگين آنچنان كه رسانه هاي گروهي ادعا مي كنند يك تروريست متعصب نيست و يقين دارد كه نخست وزير جديد ايران را كليد ثبات منطقه خواهد دانست.