تنها سناریوی آزادی سرباز ربوده شده صهیونیست

عملیات اخیر مبارزان فلسطینی که نام اوهام بر بادرفته  را به خود گرفت، همگان را با این حقیقت روشن و مبرهن رو به رو کرد که اهمیت یک سرباز صهیونیست بیش از ساکنان روستاها و شهرهای فلسطینی است. همان گونه که مطلع هستید در حال حاضر جامعه جهانی به جوش و خروش آمده و در مورد جان سرباز مذکور ابراز نگرانی می کند و گروه های امنیتی و سیاسی کشورهای مختلف نیز از تمام تلاش خود برای رهایی اش استفاده می کنند.
کوفی عنان نیز با ارسال گروه های مختلف و برقراری تماس با این طرف و آن طرف، در تلاش است تا  جلعاد شلیت  را سالم به خانواده اش بازگرداند، بدون اینکه در این میان توجهی به سرنوشت هزاران زن، مرد، کودک، سالمند، وزیر و نماینده اسیر فلسطینی که در حال حاضر در زندان های صهیونیستی به سر می برند، توجهی داشته باشد.
آری! تا زمانی که نهادهای بین المللی و برخی کشورهای عربی با دیده عنایت و توجه به صهیونیست ها می نگرند، این حق  اسرائیل  است که دست به یورش و قتل کودکان بی گناه بزند.
تا زمانی که قتل کودکان و زنان دفاع از نفس به شمار می رود و هرگونه حمله به سربازان دولت اشغالگر، تانک ها، زره پوش ها و برج های مراقبت نظامی شان، اهانت به قوانین جهانی و تهدیدی برای آرامش و امنیت منطقه و جهان به شمار می رود،  اسرائیل  حق دارد که مرتکب جنایت های زشت شود.
به اسارت گرفتن سرباز صهیونیست یک تحول مهم در عرصه چالش میان دو طرف به شمار می رود چرا که در یک عملیات بی نظیر و در زمانی صورت گرفت که دشمن صهیونیستی بر حجم تهدیدات خود مبنی بر حمله به نوار غزه افزوده و دشمنان نیز برای به شکست کشاندن دولت جدید فلسطین، حلقه محاصره علیه ملت و دولت منتخب این کشور را هر چه تنگ تر کرد.
به اسارت گرفتن سرباز صهیونیست باعث شد که توپ به زمین دشمن پرتاب شود، تمامی حساب های دولت عبری بر هم خورد، اشغالگران توازن خود را از دست دهند و علاوه بر آن موفق به اجرای طرح یورش به غزه که هدف از آن نابود کردن دولت فلسطین بود، نشوند. گفتنی است دشمن صهیونیستی پس از آنکه پی برد استفاده از ابزار محاصره اقتصادی و سیاسی برای به شکست کشاندن دولت جدید نتیجه ای در برنداشته و تلاش هایش برای به راه انداختن یک جنگ داخلی در فلسطین نیز ناکام مانده است، در صدد یورش به غزه برآمد.
به اسارت گرفتن سرباز صهیونیست، چراغ امید را در دل هزاران فلسطینی در بند زندان های اشغالگران قدس روشن کرد. اسرای فلسطینی بعد از آنکه روند سازش نتوانست آزادی شان را تامین کند و بعد از آنکه دیدند که چگونه حزب الله لبنان موفق شد در جریان مبادله اسرا، شمار زیادی از لبنانی ها را از سیاه چال های صهیونیست برهاند، بی صبرانه منتظر روز اسارت سرباز صهیونیست بودند.
بی گمان، امروز دیگر سرباز ربوده شده متعلق به یک گروه خاص نیست، بلکه به یک مسئله ملی بدل شده و متعلق به هزاران اسیر و تمامی گروه های فلسطینی است که متعهد شده اند به سادگی و بدون آزادی اسرای در بند در زندان های رژیم اشغالگر قدس، سرباز مذکور را آزاد نکنند.
مسئله سرباز ربوده شده، مسئله ای است ملی که باعث وحدت و تعیین خطی شده است که هیچ کس به خود اجازه گذر از آن را نمی دهد به این معنا که درخواست اخیر گردان های قسام برای آزادی سرباز صهیونیست، خواسته های تمامی گروه های چپ و راست فلسطینی است.
تبادل سرباز صهیونیست با اسرای فلسطینی در حال حاضر امید شهروندان، امید هزاران اسیر و امید هزاران خانواده فلسطینی شده است و این فکر که روزی سرباز مذکور بدون اجابت شروط مردم فلسطین آزاد شود، اشتباه است.
میانجیگران مصری تاکید می کنند که صهیونیست ها در صدد پاسخگویی به شروط فلسطینیان برای آزادی سرباز مذکور هستند و دولت عبری در حال حاضر به این نتیجه رسیده است که هیچ امیدی به نتیجه بخش بودن ابزارهای نظامی نیست و حفظ حیات سرباز اسیر شده صهیونیست تنها در صورت آزادی اسرای فلسطینی امکان پذیر است و از همین رو، این دولت تلاش می کند که حماس را وادار به تعیین شروطی ساده تر کند و در حال حاضر با تهدیدات خود مبنی بر حمله به برخی مواضع و هدف قرار دادن منابع حیاتی، یک جنگ روانی را علیه ملت فلسطین به راه انداخته اند ؛ ولی این تهدیدات به هیچ وجه باعث ترس و هراس اهالی غزه نمی شود. امروز همگان حامی اسرا هستند. دیگر بعد از محاصره اقتصادی و کشتارهای روزمره، مسئله یورش چیز خاصی را به صورت مسئله نمی افزاید، بلکه بر عکس باعث ایجاد روحیه مقاومت و مقابله با حملات دشمن در وجود افراد می شود. تهدیدات دشمن عاملی شده است که بار دیگر سنگرها و خاکریزها برپا شود و کودکان و سالمندان نیز مبارزان فلسطینی را در این امر یاری رسانند. جوانان نیز شب و روز تلاش می کنند تا مردم فلسطین که خود را برای استقبال از اسرا آماده می کردند، را برای مقابله با دشمن بسیج کند.
فلسطینی ها خوب می دانند که دولت اولمرت در صدد کسب زمان و فرصت بیشتر است و اندیشه یافتن راه حل هایی جدید را در سر می پروراند تا بتواند با استفاده از آنها از پرداخت غرامت جنایت هایش بگریزد، ولی زمان به نفع اسیر صهیونیست نمی گذرد به ویژه اگر فلسطینی ها احساس کنند که اشغالگران در صدد تعلل در امر هستند.
ملت فلسطین با وجود آنکه می داند که هجوم صهیونیست ها وحشیانه است، محاصره اقتصادی حتی قوت روزانه خانواده ها را نیز گرفته است، تاریکی کودکان را می ترساند و پدیده گرسنگی با سرعت فائقی در حال گسترش است ؛ ولی به این نکته نیز آگاه است که صهیونیست ها با بحران بیشتری مواجه هستند و تمامی تصوراتی که در مورد شکست ناپذیری جنگ افزارهای نظامی شان داشتند، پوچ نشان داده است و در وضعیت کنونی، گزینه هایی که دولت عبری برای آزادی سرباز صهیونیست در اختیار دارد، اندک است و هیچ راهی ندارند، جز آنکه به اوامر حماس تن در دهد و اسرا را آزاد کند.