تهدیدات هسته ای اسرائیل

آژانس بین المللی انرژی هسته ای اعلام کرد که ارائه گزارش محمد البرادعی مدیرکل این آژانس در باره فعالیت هسته ای ایران به دلیل بروز پاره ای مشکلات به تعویق افتاد.
سخگوی این آژانس درباره دلایل تعویق گزارش مدیر کل آژانس توضیحی ارائه نداد. قرار بود البرادعی روز یکشنبه ( دیروز) گزارش جامعی از همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام ارائه دهد.موضوع فعالیت هسته ای ایران تقریبا نزدیک به 9 ماه مجامع بین المللی را به خود مشغول ساخته است.
با اینکه اساسا ایران صریحا اعلام کرده که هیچگونه فعالیت غیر قانونی درزمینه انرژی اتمی ندارد با این حال آمادگی خود را برای امضاء پروتکل الحاقی اعلام داشت . رسانه های غربی وآمریکا موضوع فعالیت هسته ای ایران را که یک مساله صرفا فنی است از یک منظور سیاسی دنبال کردند.
حجم گزارشهای غیر واقعی وتحریک آمیز این رسانه ها با هدف بزرگنمایی فعالیت هسته ای ایران وترسیم یک خطر موهوم ازاین کشور برای صلح جهانی، نشان می دهد که برخی قدرتهای خارجی قصد باج خواهی سیاسی دارند .
ملاقات پنهانی مقامات ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی با نمایندگان سرویس های جاسوسی واطلاعاتی آمریکا ورژیم صهیونیستی، از شکل گیری یک توطئه جدید سیاسی در پناه آژانس انرژی هسته ای، علیه جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
این تحرکات همزمان با آغاز هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که یک امر داخلی مربوط به ایران است، تشدید شد که نمونه ان را می توان در انتشار یک سلسله اخبار جعلی بر روی سایت اینترنتی آژانس بین المللی انرژی اتمی جستجو کرد.
آغازموج تبلیغات منفی علیه ایران پیرامون دستگاه نمونه آزمایشگاهی " سانتریفیوژ"G2" نیز درهمین چارچوب قرار دارد ونوعی جنگ روانی جدیدی علیه جمهوری اسلامی به شمار می آید.
ازطرفی دیگر طرح مساله انتقال دانش هسته ای از سوی یک دانشمند اتم شناس پاکستانی به ایران نیز یکی دیگر از توطئه های حساب شده آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران است .
این مسائل زمانی مطرح می شود که رژیم صهیونیستی با داشتن بیش از 250 کلاهک هسته ای از نوع پیشرفته که قادر ند تمام جهان را نابود سازند هیچگاه مورد پرسش و پی گیری قرار نمی گیرد.
وجود زباله های های هسته ای اسرائیل و دفن این تفاله های خطرناک در صحرای نقب وپرتاب دهها بشکه حاوی زباله های اتمی تاسیسات " دیمونا" اسرائیل در دریای مدیترانه، می رود تا در آینده خاورمیانه را با یک فاجعه زیست محیطی بی سابقه ای روبرو سازد.
اسرائیل با پشتوانه آمریکا ولابی صهیونیستی در جهان متاسفانه بر روی آژانس انرژی هسته ای تاثیر گذارده و نه تنها از پیوستن به پیمان نامه های ( NPT ) و 2+93 خودداری می کند بلکه در فعالیت هسته ای خود بدیهی ترین معیارهای زیست محیطی را نیز رعایت نمی کند.
اکنون که شرایط جهانی ومنطقه ای دگرگون شده و اسرائیل در پرتو قراردادهای صلح " وادی عربه " با اردن و" کمپ دیوید " با مصر و " اسلو " با فلسطین به توافق رسیده است و خطری متوجه این رژیم نیست ، لذا جامعه جهانی می بایستی بیش ازاین از فعالیت غیرمتعارف هسته ای اسرائیل، نگران باشد.
ازطرفی دیگر کشورهای منطقه نیز که فاقد سلاح های کشتار جمعی می باشند دربرابر اسرائیل با خلاء توازن قدرت روبرو هستند و این یکی از خطرناک ترین سر فصلهای تاریخ منازعات اعراب واسرائیل بشمار می رود. ایران نیز که فعالیت صلح آمیزهسته ای خود را در معرض دید آژانس بین المللی وجامعه جهانی قرار داده است بدلیل تهدیداتی که از ناحیه اسرائیل متوجه کشورهای منطقه می شود بیش از هر کشور دیگری احساس نگرانی می کند.
ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که در مقابل احساس ناامنی وخطراتی که از ناحیه اسرائیل متوجه ملتهای منطقه می شود از جامعه جهانی وآژانس انرژی اتمی بخواهد تا بطور جدی اسرائیل را به پیوستن به پیمان نامه ( NPT) وپروتکل الحاقی 2+93 تحت فشار قرار دهد.
طبیعی است اگر این آژانس بخواهد تحت تاثیر فشارهای لابی صهیونیستی از فعالیت غیر قانونی اتمی اسرائیل چشم پوشی کند وتاسیاست اتمی این رژیم را مورد بازرسی قرار ندهد جهان ومنطقه در آینده با یک مسابقه تسلیحاتی خطرناکی روبرو خواهد شد که تبعات آن بیش از همه گریبانگیر غرب وجوامع تصمیم گیرنده جهانی خواهد شد.
اینک جهان بیش از هر زمان دیگر نیازمند تعامل بر اساس ادبیات سیاسی جدیدی است که زور وقدرت سلاح هرگز جایی در این تعامل ندارد.
بنابراین ، قدرتهای مدعی برقراری صلح در جهان بویژه سازمان ملل، می بایستی کشورهای منطقه ازجمله خاورمیانه را به منطقه ای عاری ازسلاحهای کشتار جمعی تبدیل سازند، وبدون پیوستن اسرائیل به کنوانسیون های خلع سلاح هسته ای امکان بر قراری صلح در این منطقه پر تنش وجود ندارد.