طبيب يهودي براي علياحضرت!

تاريخ: 1/8/39
شماره: 2ـ3ـ 3995
موضوع: فعاليت اقليت يهود
  در هفته گذشته نسيم نماينده پارلمان اسرائيل به مدت 24 ساعت به‌طور ترانزيت با بانو و اطفال خود به تهران وارد و در مدت اقامت خود از چند نفر سناتور‌هايي كه به اسرائيل رفته بودند و مقامات دولتي ديدن نموده و مذاكراتي به عمل آورده است. دكتر دوريل و ربي مئير عزري نيز در اين ملاقات‌ها با وي بوده‌اند.
روز سه‌شنبه هفته گذشته معاون وزارت كشور اسرائيل به تهران وارد و با مقامات دولتي ايران در مورد روابط سياسي بين دو كشور مذاكراتي به عمل آورده در اين ملاقاتها ربي مئير عزري و دكتر دوريل در معيت نامبرده بوده‌اند.
بين محافل يهود گفته مي‌شود كه پرفسور زوندوك طبيب مخصوص امراض زنان و قابله بين‌المللي براي وضع حمل علياحضرت ملكه فرح بنا به دستور دربار به تهران خواهد آمد وي تاكنون دوبار به تهران آمده و در هر دو نوبت از دريافت وجه خودداري نموده است.