طرح جداسازی شارون

وزیر رژیم صهیونیستی سرانجام توانست حمایت کامل جرج بوش را از طرح خطرناک خود موسوم به جداسازی بدست آورد که ادامه شهرک سازی در کرانه باختری و تکمیل ساخت دیوارحائل و پایان اشغال نوار غزه در پایان سال 2005 میلادی از آن جمله است.
آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این طرح خود، پایان سال 2005 را به عنوان زمان تخلیه نوار غزه اعلام کرد که بر اساس آن گذرگاه اریز به داخل مرزهای اسراییل منتقل می شود، این طرح بر پایان شهرک سازی در نوار غزه و گسترش آن در کرانه باختری تاکید می کند.
تخلیه تنها 4 شهرک شمالی کرانه باختری و تداوم اشغال آن از سوی رژیم صهیونیستی از موارد مهم طرح جداسازی شارون است.
دراین طرح آمده است، بعد از تخلیه نوارغزه نباید ادعا شود که این منطقه ، منطقه اشغالی تلقی می شود، این طرح بر تداوم ساخت دیوارنژاد پرستانه حائل تاکید می کند.
در این طرح بر عدم عقب نشینی اسراییل به مرزهای 1967 تاکید شده است.
قرار است فردا یکشنبه این طرح در کابینه رژیم صهیونیستی و دوم می آینده هم در نشست حزب لیکود بررسی شود و سرانجام 29 آوریل(10 اردیبهشت ) در همه پرسی اعضای لیکود مطرح می شود.

اهم موارد اساسی طرح شارون به این شرح است:

نوار غزه
عقب نشینی از نوارغزه بویژه از تمام شهرک هایی که اسراییل ساخته است، تا پایان سال 2005 صورت می گیرد، اما اسراییل همچنان به حضور نظامی خود در مرزهای میان نوار غزه و مصر درمحور فیلادلفیا ادامه خواهد داد.
همچنین اسراییل بر گسترش فعالیت ارتش خود در مرزهای نوار غزه تاکید دارد.
اسراییل آمادگی خود را بر اساس این طرح برای اندیشیدن درمرحله پس از عقب نشینی از این منطقه بویژه همکاری با مصر در مورد نظارت بر مرزها اعلام می کند.
اگر شرایط اجازه دهد، اسراییل آماده اندیشیدن درمورد گشایش لنگرگاه و فرودگاه نوارغزه است ( اشاره به فرودگاه بین المللی که از هنگام انتفاضه سپتامبر 2000 تعطیل شد)
در مورد املاکی که اسراییل پس از عقب نشینی در نوار غزه بجا می گذارد، اسراییل پیشنهاد تشکیل هیاتی دولتی برای تصرف آن را می دهد تا تعهد دهد زیرساخت های آن (آب ، برق و بهداشت و ارتباطات) در آن مکان باقی بماند.

کرانه باختری:
اسراییل متعهد می شود 4 شهرک در شمال الساهره (بخش شمالی کرانه باختری) شامل شهرک های غنیم، کدیم، حومش وسانور و تمام تاسیسات نظامی این منطقه را تخلیه کند و بعد از این عقب نشینی هیچ حضور نظامی در این منطقه نخواهد داشت.
اما شهرک های دیگر کرانه باختری شامل شش مجتمع شهرک نشینی در مکان خود باقی خواهد ماند مگر در صورتی که شارون تصمیم به برچیدن آنها بگیرد.

دیوار حائل(در کرانه باختری)
در مورد دیوارنژادپرستانه حائل در کرانه باختری که بیش از 50 درصد اراضی این منطقه را غصب خواهد کرد، درطرح شارون بر ادامه ساخت آن تاکید شده است:
اسراییل همچنان به ساخت دیوار حائل بر اساس تصمیمات دولتی ادامه می دهد.

مساله امنیت در نوارغزه
در مورد مساله امنیتی پس از تخلیه نوار غزه این طرح تاکید می کند بر :
1- اسراییل همچنان بر مرزهای خارجی نوار غزه از زمین و به شکل مطلق بر فضای هوایی نوار غزه نظارت خواهد کرد و به عملیات نظامی خود در فضای آبی نوار غزه ادامه خواهد داد.
2- نوار غزه منطقه عاری از سلاح می شود.
3- اسراییل در صورت احساس تهدید بر ضد خود در این منطقه دست زدن به اقدامات پیشگیرانه و واکنش های نظامی را حق خود می داند.

موضوع امنیت در کرانه باختری
1- با تخلیه 4 شهرک شمال کرانه باختری (غنیم، کدیم، حومش و سانور) اسراییل دیگر حضور نظامی در این مناطق نخواهد داشت.
2- درعین حال اسراییل در صورتی که احساس خطر و تهدید در این منطقه کند، دست زدن به اقدامات پیشگیرانه مانند عملیات نظامی را حق خود می داند.
3- فعالیت های امنتیی اسراییل در دیگر مناطق کرانه باختری غیر از 4 شهرک فوق ادامه خواهد یافت با این حال اسراییل بر اساس شرایط نحوه کاهش فعالیت های نظامی داخل شهرهای کرانه باختری بررسی خواهد کرد.
4- اسراییل برای کاهش تعداد نقاط ایست بازرسی در کرانه باختری تلاش خواهد کرد.
5- تاسیسات و پایگاه های نظامی در نوار غزه و منطقه شمالی کرانه باختری تخلیه خواهد شد به استثنای مراکزی که اسراییل تصمیم به ادامه فعالیت آنها گرفته باشد و واگذاری آن به جهتی که مشخص خواهد کرد.
به گزارش مهر به نقل از روزنامه عکاظ، بر اساس طرح شارون عملیات تخلیه تا پایان سال 2005 صورت می گیرد و تمام مراحل تخلیه و برنامه زمان بندی شده آن به اطلاع آمریکا خواهد رسید.
جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته در دیدار با آریل شارون در واشنگتن حمایت کامل خود را از طرح جداسازی وی اعلام کرد، موضع بوش موجی از خشم وانزجاردرجهان عرب نسبت به آمریکا بوجود آورد.