كاري به كار زمين بهايي‌ها نداشته باشيد

به : 324                                    
تاريخ: 22/4/48
از: 20 ه‍                                   
شماره: 35566/20 ه‍
موضوع: نفوذ بهائي‌ها در ايران
ساعت 1000 روز 23/4/48 فضل‌الله راد كارمند بازنشسته وزارت امورخارجه و محمود ايازي مدير هتل الباسادور و سناتور مهدي نمازي هنگامي كه از رامسر عازم تهران بودند ضمن يك رشته صحبت‌هاي متفرقه ايازي از سناتور نمازي سؤال نمود چرا به احمدي بختياري در دادگستري توجهي نمي‌شود و مشاغل حساس و مهمي به وي ارجاع نمي‌گردد سناتور نمازي پاسخ داد به علت اين كه نامبرده شخص لايق و درستي مي‌باشد آقاي نمازي سپس در پاسخ ايازي كه گفت من تصور مي‌نمودم علت عدم ارجاع مشاغل حساس به احمدي بختياري شايد در اثر نسبت وي با تيمور بختيار بوده است اظهار نمود اين موضوع صحيح نيست چون روزي كه تيمور بختيار مورد توجه بوده است پس چرا در آن ايام نيز به آقاي احمدي بختياري شغل مهمي ارجاع نمي‌شده است و اكنون فرقي براي او ننموده است در اين موقع آقاي راد اظهار عقيده نمود حقاً و انصافاً احمدي بختياري لايق و سزاوار است بعداً اضافه نمود اكنون وضع بر وفق و مراد بهايي‌ها مي‌باشد و مثال زد مثلاً سپهبد ايادي كه بهايي مي‌باشد هر عملي كه بخواهد مي‌تواند انجام دهد چون مورد توجه شاهنشاه آريامهر مي‌باشد و چندي قبل كه بنا به تصميم دولت زمين‌هاي اطراف گردنه قوچك از صاحبان آنها گرفته شد در آن حدود چندين ميليون متر مربع زمين متعلق به بهائي‌ها بوده است كه به علت نفوذ سپهبد ايادي نتوانسته‌اند زمين‌هاي متعلق به بهائي‌ها را تصاحب نمايند و شاهنشاه آريامهر نيز مقرر فرمودند كاري به كار زمين بهايي‌ها نداشته باشند.
دانشجو
توضيح رهبر عمليات: هرگونه اقدام مستقيمي موجب شناسايي منبع خواهد شد.
رونوشت برابر اصل است.