كوچ يهوديان به فلسطين

به : 327                                    
تاريخ : 18/2/48
از: 12 ه‍ :                                
شماره: 2742/12 ه‍
موضوع : عزيمت يهوديان از طريق تهران به فلسطين

در ساعت 1800 تاريخ فوق يكي از كليميان ساكن كامياران ضمن مذاكره خصوصي اظهار داشت كليمياني كه از شهرستانها به تهران جهت عزيمت به فلسطين مي‌روند قبلاً در منزلي كه از طرف دولت اسرائيل جهت آنان در تهران تهيه شده وارد و تمام مخارج آنان پرداخت مي‌شود لكن اظهار‌كننده از آدرس محل مذكور اظهار بي‌اطلاعي نمود. فقط اسم محل سكونت را (بهشتي) قلمداد مي‌كرد.
نظريه منبع: صحت خبر مورد تأييد است.
نظريه رهبر عمليات: به احتمال قوي صحيح است و تحقيقات در مورد محل سكونت يهوديان عازم فلسطين در تهران (بهشتي) ادامه دارد.
نظريه 12 ه‍ : به احتمال قوي صحت دارد.