ما را مي‌چاپند(!)

معاريو  تاريخ: 2/5/2537
ايرانياني كه در اسرائيل معالجه مي‌كنند مي‌گويند: ما را مي‌چاپند
روزنامه معاريو چاپ اسرائيل در مقاله‌اي مي‌نويسد: در بيمارستانهاي اسرائيل بلاي دلالان شيوع يافته و از تعداد كثيري بيماران ايراني كه براي معالجه به اسرائيل مي‌آيند سوءاستفاده مي‌كنند، و اخيراً شايع شده بود كه پزشكان به دلالان پول مي‌پردازند تا براي آنها بيمار از ايران بياورند:
پديده بيماران ايراني به‌عنوان يك منبع درآمد عالي، چند سال است كه شهرت دارد. سه تن از پزشكان اسرائيلي، چند سال پيش عازم ايران شدند و در آنجا با دلالان رابطه پيدا كردند و طي مدت كوتاهي صدها هزار ليره به جيب زدند.
دولت ايران به اين موضوع پايان داد و اخطار كرد كه هر پزشك اسرائيلي كه وارد ايران شود بلافاصله به اتهام كار بدون پروانه بازداشت خواهد شد. از آن هنگام، بيماران ايراني مسافرت به اسرائيل را آغاز كردند.
دلالان، مزاحمت‌هاي زيادي ايجاد مي‌كنند و شايعات زيادي درباره روابط آنها با بعضي پزشكان رواج دارد. طي يك سال اخير كه پيش از چهار هزار نفر ايراني به بيمارستان اسرائيل مراجعه كرده اظهار مي‌دارند كه ما را مي‌چاپند.
بانو دينا برز وكيل دادگستري و عضو هيأت مديره شركت شيلواخ كه ايرانيان را با همكاري با شركت «هاشميرا» براي معالجه به اسرائيل مي‌آورد گفت كه وجود دلالان در بيمارستانهاي كشور براي كشور اسرائيل سرافكندگي است.