مذاكرات شاه و نخست وزير اسرائيل در 1974 بر سر مصر (زندگي سياسي شاه – بعد ا زكودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:445    شاه و {اسحق}رابين مدت دوساعت به مذاكره پرداختند و نظرات خود را درباره اوضاع بين المللي و تحولات خاورميانه و موقعيت اسرائيل در منطقه به يكديگر ابراز نمودند. رابين گزارش سفر خود را به امريكا داد و درباره احتمال انعقاد يك موافقتنامه جديد جداسازي نيروها در شبه جزيره سينا گفت و گو كرد. او درباره پيشرفت مذاكرات با اردن و سوريه بدبين تر شده بود. شاه از رابين خواست در مقابل سادات و ملك حسين انعطاف بيشتري نشان بدهد و اظهار كرد معتقد است كه اين دو رهبر خواستار صلح با اسرائيل هستند. سپس گفتگو از روابط دوجانبه به ميان آمد. رابين يك وام يك ميليارد دلاري نظير آنچه شاه به مصر داده بود تقاضا كرد. شاه اين تقاضا را نپذيرفت اما هديه رابين را كه يك گلدان عتيقه مربوط به دوران حضور ايرانيان در اسرائيل بود قبول كرد و در عوض يك قالي ايراني به او داد.