مذاکره در بن بست

وزیر خارجه آمریکا اخیرا از تغییر موضع سوریه نسبت به روند مذاکرات صلح خاورمیانه و احتمال ازسرگیری مذاکرات صلح با اسراییل ابراز خرسندی کرد، اما آنرا ناکافی دانست .
سوریه که اززمان حمله آمریکا وانگلیس به عراق مخالفت خودرا با اشغال این کشوراعلام کرده بود مورد خشم آمریکا قرارگرفت.
درجریان تصویب قطعنامه 1441 سوریه که عضوغیر دائمی شورای امنیت بود ازدادن رای مثبت به این قطعانامه خوداری کرد.
این امرموجب شد که مسوولان کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا سوریه را به ارسال اسلحه به عراق و پناه دادن به عوامل رژیم سابق بعث عراق متهم سازند.
پس ازاشغال عراق مقامات آمریکا دست به یک سلسله تبلیغات سیاسی علیه سوریه زدند وازاین کشوربه عنوان حامی تروریسم نام بردند.
پس ازپیروزی سریع وغیرمنتظره آمریکا وانگلیس درعراق، فشار آمریکا برسوریه شدت بیشتری گرفت واتهامات جدیدتری متوجه این کشورکردند.
کالین پاول وزیرخارجه آمریکا درجریان سفربه دمشق ازمقامات سوریه خواست تا دفاتر گروههای ده گانه فلسطینی مخالف طرح صلح   نقشه راه  را تعطیل ورهبران گروههای مبارز فلسطینی را ازاین کشوراخراج کنند .
وی همچنین برضرورت خروج سوریه از لبنان و قطع ارتباط با حزب الله تاکید کرد اما مقامات سوریه قبول چنین پیش شرطهایی را منوط به حل مشکلات منطقه دانستند .
تلاش آمریکا برای به انزوا کشاند سوریه از طریق یک سلسله تهاجمات تبلیغاتی آغاز شد .
سوریه که در زمینه تعاملات سیاسی منطقه ای از یک قدرت مانور سیاسی بالایی برای خروج از انزوای آمریکا برخورداراست، متقابلا دست به یک تحرکات سیاسی وسیعی برای تشریح مواضع خود زد .
سفراخیربشاراسد رییس جمهوری سوریه به مصر وملاقات وی با حسنی مبارک رییس جمهوراین کشور با هدف شرح مواضع جدید سوریه نسبت به دورنمای صلح خاورمیانه وطرح نقشه راه صورت گرفت .
متاقب آن سوریه اخیرا در برخی ازمناطق لبنان دست به جابجایی های نظامی زده که این امرنشانگر تمایل سوریه برای پیوستن به طرح صلح خاورمیانه است .
سوریه که از سال 1992 همزمان با تشکیل کنفرانس صلح مادرید یک سلسله مذاکراتی را با رژیم صهیونیستی آغاز کرده بود در سال 1999 به دلیل مواضع غیرمنطقی اسراییل ناچارشد این مذاکرات را متوقف کند .
سوریه در طول مذاکرات خود با اسراییل طرح   زمین در مقابل صلح   را به عنوا ن استراتژی سیاسی خود برای بازپس گیری جولان وضع کرد.
متاسفانه در طول 8 سالی که ازعمر مذاکرات صلح ها هیاتهای سوریه واسراییل می گذرد مقامات این رژیم برغم تعهد اسحاق رابین   نخست وزیرمقتول رژیم اسراییل مبنی برعقب نشینی ازبلندیهای جولان حاضربه دادن کوچکترین امتیازی به سوریه نبودند ودرنتیجه مذاکرات صلح اسراییل و سوریه با بن بست مواجه شد .
درهرحال سوریه اخیرا درجریان دیدار  تری لارسن  نماینده سازمان ملل درخارومیانه ازدمشق باردیگر تمایل خود را برا ی از سرگیری مذاکرات صلح اعلام کرد .
آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز به  سیلوان شالوم  وزیرخارجه خود تکلیف کرد که مسئله تمایل سوریه به مذاکرات صلح را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد .
با توجه به اینکه سوریه همچنان به مواضع اصولی خود پیرامون ضرورت آزادسازی کلیه مناطق اشغالی فلسطین ، جولان وشبعا پافشاری می کند لذا به نظرمی رسد که اسراییل تحت هیچ شرایطی و بدون قراردادن پیش شرطی حاضر نخواهد شد ارتفاعات جولان را تخلیه کند .
درچنین شرایطی باردیگرچنانچه مذاکرات صلح سوریه واسراییل ازسرگرفته شود تا دستیابی به یک نتیجه مطلوب به زمان زیادی نیازدارد .