هراس در اسرائیل

ژنرال ظاهرا امیدوار بود انتقاد او   بدون ذکر نامش  موضع ارتش را  که تابع دیدگاههای سرویس های اطلاعاتی در زمینه شکل دادن به این سیاست بوده  تقویت کند.
اما سخنان او بقدری ویرانگر بود که بلافاصله نام او به عنوان منبع این سخنان افشا شد.
سخنان او - که یکی از نزدیکان وی در گفتگو با مطبوعات اسرائیل آنها را به عنوان هشداری در مورد این که اسرائیل در آستانه فاجعه قرار دارد ، توصیف کرد   این تلقی عمومی را تقویت خواهد کرد که شارون نمی تواند صلح و امنیتی را که سه سال پیش قبل از رسیدن به قدرت وعده داده بود ، به بار بیاورد.
این انتقاد از آن جهت گزنده تر است که ژنرال به داشتن مواضع سرسختانه و جنایتکارانه نسبت به مردم فلسطین شهرت دارد.
او زمانی که معاون رئیس ستاد ارتش بود انتفاضه فلسطین را دومین مرحله جنگ استقلال اسرائیل نامیده بود.
ژنرال هشدار داد که ادامه منع رفت و آمدها ، اشغال دوباره شهرها، محدودیت های شدید در مورد رفت و آمد فلسطینیان ، همراه با بحران اقتصادی ناشی از آنها ، امنیت اسرائیل را بیشتر تهدید می کند.
ژنرال گفت ما در تصمیمات تاکتیکی خود ، برخلاف منافع استراتژیک خود عمل می کنیم این کارها نفرت به اسرائیل را تشدید و سازمانهای مبارز فلسطینی را تقویت می کند.
هفته گذشته فرماندهان ارتش در ساحل غربی به تشکیلات ارتش اسرائیل در اراضی اشغالی گفتند که مردم فلسطین به اعماق یاس و سرخوردگی رسیده اند که باعث تشدید نفرت از اسرائیل می شود.
نفرتی که هیچ ربطی به تبلیغاتی که دولت آن را عاملش می داند ، ندارد.
ژنرال یعلون گفت : برای مردم فلسطین در هیچ جای فلسطین امید و انتظاری وجود ندارد.
فرماندهان هشدار دادند که این موقعیت باعث تقویت حماس شده است نظری که سرویس های جاسوسی اسرائیل هم با آن موافقند.
اما در حالی که ارتش راه حل را کم کردن سرکوب می داند، شین بت معتقد است حالا که محبوبیت گروههای اسلامی افزایش یافته باید سختگیری علیه مردم فلسطین را بیشتر کرد.
این نظری است که شائول موفاز وزیر دفاع فعلی و رئیس قبلی ستاد ارتش اسرائیل با آن موافق است.
شارون و موفاز که از اظهارنظر ژنرال به خشم آمده اند ابتدا گفتند یا وی حرفهایش را پس بگیرد یا کناره گیری کند اما تشکیلات سیاسی ظاهرا تصمیم گرفت که بهتر است ژنرال را مسخره کنند.
منابع ناشناس در دفتر نخست وزیری گفتند که ژنرال می کوشد برای شکست های ارتش سیاستمداران را سرزنش کند.
اما رادیو ارتش گفت که سیلوان شالوم وزیر خارجه قبول دارد که لازم است از محدودیت های فراوان علیه مردم فلسطین کاسته شود.
اهود اولمرت معاون نخست وزیر نیز ظاهرا از حرفهای ژنرال حمایت کرده است.
ژنرال یعلون با گفتن این که ارتش توصیه کرده است مسیری برای ایجاد حصار امنیتی فولادی و بتونی از ساحل غربی انتخاب شود که تا این حد حساسیت زا نباشد ، وارد حریم ممنوعه دیگری در صحنه سیاسی اسرائیل شده است.
ژنرال گفت ارتش هشدار داده بود که این حصار ، که به اعماق مناطق فلسطینی نفوذ کرده ، بعضی از شهرها و روستاهای فلسطینی را به قفس تبدیل می کند و کشاورزان را از زمین هایشان محروم می کند ، زندگی بعضی از مردم فلسطین را «غیرقابل تحمل» خواهد کرد و بنابراین به سربازان زیادی برای نگهبانی از آنها نیاز خواهیم داشت.
و بالاخره از وقتی که رئیس کمیته بودجه دفاعی پارلمان گفت هزینه حصار به دو میلیارد دلار یا 3 درصد بودجه ملی اسرائیل برسد ، سوالهای بیشتری مطرح شده است.