رابرت فيسك تحليلگر انگليسي: انتفاضه سوم در فلسطين نزديك است

رابرت فيسك تحليلگر انگليسي: انتفاضه سوم در فلسطين نزديك است

  به گزارش ايرنا از مالزي، رابرت فيسك تحليلگر انگليسي در مقاله خود كه در پايگاه اطلاع رساني جنبش عدالت جهاني مالزي منتشر شده است، مي نويسد: پس از قيام هاي عربي در منطقه شايد بتوان گفت كه ديگر براي ملت هاي عرب اهميتي ندارد كه آمريكا چگونه فكر مي كند.
وي مي افزايد: در حالي كه باراك اوباما و نتانياهو نقش مسخره خود را يكي پس از ديگري بازي كردند ملت هاي عرب درگير موضوع جدي تري براي كسب آزادي و تغيير آينده خود بودند.
اين تحليلگر انگليسي مي نويسد: اوباما در اظهاراتش به نقش آمريكا در اين تحولات اشاره كرد و با مردم منطقه ابراز همدلي كرد اما منظور از اين نقش چيست؟ آيا آنها فكر مي كنند كه عرب ها به اينكه آمريكايي ها چگونه فكر مي كنند اهميتي مي دهند؟
در اين مقاله آمده است: ناكامي اوباما در حمايت از انقلاب هاي عربي در حالي كه برخي از آنها به پايان رسيدند، اعتبار اندك باقي مانده آمريكا در منطقه را نيز از بين برد. اوباما در مقابل سقوط بن علي در تونس سكوت اختيار كرد و تنها دو روز پيش از كنار رفتن مبارك با مردم مصر همراهي كرد و در بحرين نيز در مقابل اقدام عربستان در سركوب تظاهرات مردمي سكوت كرد.
اين روزنامه نگار انگليسي تصريح مي كند: اكنون آمريكا در برابر اسراييل زانو زده است بنابراين آيا جاي تعجب دارد كه عرب ها به آمريكا پشت كنند؟ اكنون اعراب به همراه ديگر مسلمانان در خاورميانه تلاش مي كنند خود براي آينده شان تصميم گيري كنند.
رابرت فيسك نوشته است: سياست اوباما در قبال خاورميانه چنان سردرگم است كه ارزش هيچگونه مطالعه و بررسي را ندارد. او از دموكراسي حمايت مي كند اما در عين حال مي گويد دمكراسي ممكن است با منافع ما در تضاد قرار بگيرد. با عربستان قرارداد 40 ميليارد دلاري تسليحاتي مي بندد تا بتواند از منابع نفتي خود محافظت كند.
اين روزنامه نگار انگليسي در ادامه نوشته است: يكي از مغرورانه ترين معيارها در سياست خارجي آمريكا در خاورميانه آن است كه از ديدگاه آمريكايي ها عرب ها احمق تر از بقيه به ويژه اسراييلي ها تصور مي شوند. اما واقعيت آن است كه اعراب امروز بسيار فرهيخته تر از نسل پيش از خود هستند، ميليون ها نفر از آنان زبان انگليسي را مي دانند و بخوبي مي توانند ضعف هاي سياسي و حرف هاي بي ربط را در اظهارات باراك اوباما متوجه شوند.
وي مي نويسد: او ابتدا در سخنان اخير خود از ادامه سياست اسكان اسراييل سخن گفت و چهار روز بعد و پس از اظهارات نتانياهو درباره تغيير جمعيتي مشخص اعمال شده در مناطق مسكوني. وي همين عبارات نتانياهو را در سخنراني خود در آيپك بر زبان راند. بنابراين چه كسي باور مي كند كه او بتواند درباره اسكان غير قانوني يهوديان در مناطق اشغالي سخن بگويد.
اين نويسنده انگليسي مي افزايد: نگاهي به اظهارات اخير اوباما پيش بيني بروز انتفاضه سوم را در فلسطين به واقعيت نزديك مي سازد. اگر ملت هاي عرب بر عليه دولت هاي خود قيام كردند چرا ملت فلسطين چنين نكند. راهپيمايي ها و اعتراضات ميليوني فلسطينيان مي تواند آنان را به دستيابي حقوق از دست رفته شان اميدوار كند. اگر اسراييلي ها چند فلسطيني را كه قصد عبور از مرز و ورود به خاك اسراييل را داشتند هدف قرار دادند در مقابل موج جمعيت چند صد هزار نفري و ميليوني چه مي توانند بكنند؟ اوباما مي گويد دولت فلسطيني نبايد در سازمان ملل به رسميت شناخته شود اما در خاورميانه چه كسي براي اظهارات اوباما اهميت قائل مي شود.