ارتباط نظامي صهيونيست ها با منافقين

ارتباط نظامي صهيونيست ها با منافقين


وي افزود : ما نيروهاي کُرد معارض عراقي را در اسرائيل(مناطق اشغالي 1948) و کردستان آموزش داده ايم و برخي از آموزشهاي ما به اين افراد نيز در پادگان سازمان مجاهدين خلق(منافقين) صورت گرفته است.
منافقين تا کنون ارتباطهاي گسترده اي که با رژيم صهيونيستي داشته اند که همواره و به دليل حساسيت عمومي بالاي مردم ايران عليه اين رژيم اشغالگر، تلاش کرده اند از رسانه اي کردن و پرداختن به ابعاد ديدارها و همکاريهاي خود با رژيم صهيونيستي پرهيز کنند.
ديدار مريم رجوي(همسر سرکرده منافقين) با "جدعون مائير" سفير رژيم صهيونيستي در ايتاليا در جريان سفرش به رم، حمايت وي از افسانه هولوکاست، پوشش و حمايت ماهواره اي تل آويو براي پخش برنامه هاي تلويزيوني منافقين، ارتباط رسانه اي ميان منافقين و اسرائيل که همچنان ادامه دارد و مواردي از اين دست از جمله موارد شاخص ارتباط ميان اين فرقه و رژيم اسرائيل است که بارها در رسانه هاي گروهي به آن اشاره شده، اما واکنش منافقين در اين زمينه تکذيب و انکار بوده و مسئولان صهيونيست هم ترجيح داده اند در برابر انتشار اين خبرها سکوت کنند.
خاطر نشان مي شود دولت عراق پرونده امنيتي اردوگاه اشرف را اوايل سال گذشته ميلادي از نظاميان آمريکايي تحويل گرفت و نيروي امنيتي ويژه اي براي حمايت از اين اردوگاه تشکيل داد؛ حدود 3466 عضو گروهک منافقين در اين اردوگاه به سر مي برند.
اردوگاه اشرف دراستان دياله عراق حدود 3500 نفر از اعضاي گروهک تروريستي منافقين را در خود جاي داده است. گروهک تروريستي منافقين از دهه هشتاد پادگان نظامي اشرف دراستان دياله (57 کيلومتري شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزيد. گروهک منافقين علاوه بر اقدامات تروريستي عليه ملت ايران در همکاري با رژيم ديکتاتوري بعث و القاعده جنايتهاي فراواني نيز عليه ملت عراق مرتکب شده است.