«اسرائيل بزرگ» و واكنش امام خميني

«اسرائيل بزرگ» و واكنش امام خميني

يكي از اهداف امام خميني در جريان مبارزه با خطر يهود، مقابله با استراتژي توسعه‌طلبانة اين غدّه سرطاني در منطقه و جهان اسلام بود كه از آن، با عنوان «ايجاد اسرائيل بزرگ از نيل تا فرات» ياد مي‌شود:
ما مكرّر گفته‌ايم كه اسرائيل، اين جرثومة فساد، به قدس و «بيت‌المقدس» اكتفا نخواهد كرد؛ و اگر مهلت داده شود، تمام دول اسلامي در معرض خطر است.
اين مسلمين كه بايد همة دولتهاشان و ملّتهاشان دست به دست هم بدهند و مهاجمين به اسلام را ـ‌ صهيونيسم را كه مهاجم به اسلام است و دشمن سرسخت اسلام است و درصدد اين است كه يكي بعد از ديگري كشورها را از شما بگيرد ـ به جاي اينكه با هم متحّد شويد و اين جرثومة فساد و اين سرطان را از بلاد مسلمين بيرون كنيد و پاك كنيد، با هم مي‌نشينيد يا صحبت مي‌كنيد يا صحبتي كه به نفع آنها است!
امام بر آن بود كه سكوت حكّام كشورهاي اسلامي، و تلاش مذبوحانة برخي از آنان براي به رسميّت شناختن رژيم غاصب «اسرائيل»، و نيز مواضع ذلّتبار و سازشكارانة حكّام عرب، سبب گشته است كه صهيونيستها گستاخ گردند و رژيم صهيونيستي تقويت گردد:
اسرائيل امروز فرمانفرماي اين بلاد اسلامي دارد مي‌شود. و اگر اين بي‌تفاوتي و اين كمك و طفره زدن را براي اين كه اسرائيل را به رسميّت بشناسند، اگر اين به نتيجه برسد، او فرمانفرماي همه‌شان خواهد شد.
استراتژي «اشغال سرزمينهاي زرخيز خاورميانه» رؤياي ديرينه‌اي است كه سران صهيونيسم پيوسته بر آن تأكيد داشته‌اند و امروز نيز با گستاخي بدان اصرار مي‌ورزند. پس از برگزاري «اوّلين كنگرة جهاني صهيونيسم»  در سال 1276 شمسي (1897 م.) و علني شدن هدف صهيونيستها براي اشغال فلسطين، «ديويد تريج»  يهودي به « هرتصل»، بنيان‌گذار اين كنگره، نوشت:
بايد عبارت: «فلسطين بزرگ»، يعني سرزمين فلسطين و سرزمينهاي مجاور آن، در برنامة «بال» گنجانده شود؛ زيرا شما قادر نخواهيد بود ميليونها يهودي را در سرزميني به مساحت 25 هزار كيلومتر مربّع جمع آوريد.
اين قبيل ادّعاها پيوسته از سوي رهبران صهيونيسم تكرار شده‌اند. «زولمان شوُال»، سفير رژيم صهيونيستي در آمريكا، طيّ مصاحبه‌اي تلويزيوني به تاريخ 2 آبان 1370 (24 اكتبر 1991 م.) ـ چند روز پيش از برگزاري «كنفرانس صلح(!)خاورميانه» در مادريداسپانيا گفت:
«تل‌ آويو» اعتقاد دارد سرزميني كه در حال حاضر به عنوان اسرائيل شناخته مي‌شود، تنها 20 درصد از سرزمين وعده داده شده را در بر مي‌گيرد.
حضرت امام، سهل‌انگاري و نابخردي برخي از سران كشورهاي اسلامي در قبال استراتژي توسعه‌طلبانه صهيونيسم رااز مشكلات بزرگ جهان اسلام دانسته، فرمود:
از اوّل گفته است كه «اسرائيل بزرگ» بايد تحقّق پيدا بكند؛ بايد «فلسطين» به كلّي از بين برود؛ تمام جاهايي كه دست اسرائيل است، اينها لاينفك از اسرائيل است؛ اسرائيل بزرگ يعني «از نيل تا فرات»، يعني تمام منطقه‌اي كه عرب‌نشين است؛ «حجاز» هم جزء اين بايد باشد؛ «مصر» هم جزء اين است. و اينها (سران عرب) نشسته‌اند آن جا، دارند تماشا مي‌كنند؛ و عدّه كثيرشان هم همراهي مي‌كنند و اسرائيل را مي‌خواهند بشناسند و امثال ذلك. اينها يك مصيبت‌هايي است كه در قرن ما واقع شده است و مع‌الأسف، مسلمين، يعني حكومتهاي اسلامي، بي‌تفاوت هستند و نمي‌گذارند كه كشورهاي خودشان، مردم عادي‌شان، راجع به اينها صحبت بكنند.
امام خميني، با همة وجود خويش، خطر استيلاي اين پديده سرطاني بر جهان اسلام را احساس مي‌كرد و در تمام دوران مبارزات خود، حتّي يك لحظه نيز از اين خطر غفلت نورزيد. او همواره جهان اسلام را به مبارزة همه جانبه با اين غدّه فسادآفرين دعوت مي‌فرمود:
سران كشورهاي اسلامي بايد توجّه داشته باشند كه اين جرثومة فساد را كه در قلب كشورهاي اسلامي گماشته‌اند، تنها براي سركوبي ملّت عرب نمي‌باشد؛ بلكه خطر و ضرر آن متوجّه همة خاورميانه است. نقشه، استيلا و سيطرة صهيونيسم بر دنياي اسلام و استعمارِ بيشتر سرزمينهاي زرخيز و منابع سرشار كشورهاي اسلامي مي‌باشد.
مكرّر اين مسأله ذكر شده است كه اسرائيل قناعت نمي‌كند به آن جايي كه هست. قدم به قدم پيش مي‌رود و هر قدمي كه رفت مي‌گويد كه ما كاري نداريم؛ ما همين‌جا هستيم. فردا قدم بالاتري برمي‌دارد.امروز لبنان است؛ فردا سوريه است؛ پس‌فردا عراق است؛ و همين‌طور...
امام خميني، مسلمانان را به پيروي از مكتب حسين بن علي دعوت فرموده، زندگي زير سلطة صهيونيسم را بزرگترين ننگ مي‌دانست. از اين رو امّت آزادة اسلام را فرا مي‌خواند كه حتّي به قيمت جان خويش، از مبارزه با اين دشمن بزرگ دريغ نورزند:
من به همه اخطار مي‌كنم كه اگر اين طرح [طرحِ «شاه فهد»]  بگذرد، اسرائيل، مكّه و مدينه را از چنگ شما بيرون مي‌آورد. بيدار باشند ملّتها و بيدار كنند دولتها را و مخالف كنند... اگر دولتها بترسند، ملّتها زنده باشند و نترسند. اگر همة ما از بين برويم، بهتر است از اين كه ذليل باشيم زير دست صهيونيسم و زيردست آمريكا.۱ . صحيفة نور، ج 8؛ ص 25/ 27 مردد 58.
۲ . همان، ج 16؛ ص 16/ 4 بهمن 60.
۳ . همان؛ ص 273/ 9 شهريور 1361.
۴ . اوّلين كنگرة جهاني صهيونيسم در شهر «بال» سوئيس برگزار شد.
۵ . يكي از سران يهود.
۶ . اسماعيل شموط: تاريخ مصوّر فلسطين.
۷ . بنگريد به: «السّلام مع المحتلّين؛ واقعيّة أم انتحار» از همين نگارنده.
۸ . صحيفة نور، ج 18، ص 101 / 15 شهريور 1360.
۹ . همان، ج 1؛ ص 209/ 16 آبان 1352.
۱۰ . همان، ج 16؛ ص 273/ 9 شهريور 1361.
۱۱ . طرح «فهد» متضمّن شناسايي رژيم صهيونيستي بود.
۱۲ . صحيفة نور، ج 15؛ صص 225 و 226/ 26 آبان 60.