حمایتهای اسرائیل از بهائیت

حمایتهای اسرائیل از بهائیت

 دهه 30 و40 شمسی مصادف است با استحکام دولت صهیونیست اسرائیل در سرزمین فلسطین و بهائیت در آن زمان با رهبری شوقی آفندی در مقر خود درخاک اسرائیل مشغول برنامه ریزی های چند ساله برای گسترش نفوذ خود در ایران بود . شوقی آفندی با کمک عوامل آمریکائی و انگلیسی خود برنامه مفصلی برای بهائیت تدوین نمود که آنرا "برنامه دهساله" نامید . این برنامه برای سالهای 1953 تا 1963میلادی (1332 تا 1342)تنظیم شده بود. براساس این برنامه دهساله؛ حداکثر تلاش جامعه بهائیت برای تبلیغات بهائی گری و به انحراف کشاندن مسلمانان و تقویت تشکیلات بهائیت درایران و به چنگ آوردن امکانات اقتصادی و تجاری و افزایش مراکز بهائی در کلیه نقاط ایران در نظر گرفته شده بود .از دیدگاه شوقی آفندی ؛ کشور ایران "مهد امرالله" می باشد و بایستی به مرکز اصلی بهائیت در دنیا تبدیل گردد.
اقامت شوقی در حیفای اسرائیل و حمایت های بیدریغ و رایگان اسرائیل از تشکیلات و اموال بهائیان در خاک اسرائیل ؛ فرصت مغتنمی برای ایجاد "خانه امن بهائیت " در اسرائیل را فراهم کرده بود.
شوقی آفندی در توقیعات مبارکه ؛ نوروز 101 بدیع می گوید:
"در ارض اقدس(اسرائیل) شعائر بهائیت بی پرده و حجاب اجرا می شود .......و معافیت مقامات بهائیت و توابع آن از مالیات های دولت اسرائیل از طرف اولیای امور تصویب گردید."
از عواملی که باعث می شد اسرائیل بیشتر به بهائیان روی خوش نشان دهد سرمایه گذاری بهائیان در اسرائیل و جذب سرمایه های آنان توسط رژيم صهيونيستي  بود که موجب شکوفائی اقتصادی این رژیم نامشروع می گردید. از جمله می توان به تدفین رهبران بهائی در این کشور که هر ساله گروه کثیری از بهائیان را با سرمایه های کلان به آنجا می کشاند ؛ اشاره کرد.
از سوي ديگر گسترش نفوذ اسرائیل در داخل کشورهای اسلامی نیازمند افرادی بود که هیچگونه دشمنی و کینه ای نسبت به اسرائیل در دل نداشته باشند . این افراد کسانی بهتر از بهائیان نبودند که به ويژه کینه عمیق و ذاتی نسبت به علما و روحانیت شیعه و مکتب تشیع در عمق جان آنان ریشه دوانده بود. بهائيت و صهيونيسم از نظر عملكرد واعتقاد مكمل يكديگرند .