امپراتوري رسانه در اختيار صهيونيسم

امپراتوري رسانه در اختيار صهيونيسم

صهيونيسم كه سلطه آشكار و پنهان بين المللي را در سرمي پروراند مي كوشد با انواع و اقسام ابزارهاي اقتصادي فرهنگي و سياسي به اهداف از پيش تعيين شده و سازمان يافته خود دست يابد. تنها چيزي كه براي صهيونيسم از اهميت بالايي برخوردار است نائل آمدن به اهداف خود با هر ابزار و ترفندي كه شده است و از آن جا كه مي داند بدون تغيير در باورهاي فرهنگي، ملي و معنوي ديگر جوامع دستيابي به اين اهداف امكان ندارد در تكاپو است تا با تغيير باورها و ارزشهاي انساني همچنين تخريب اعتقادات مذهبي ملت ها به اين مهم دست يابد.
در واقع تمامي اين امور جز با بهره گيري از ابزارهاي رسانه اي كه در سلطه صهيونيسم قرار گرفته اند ميسر نمي شود. وابستگي بزرگترين رسانه هاي خبري دنيا همچون خبرگزاري هاي «رويترز» «آسوشيتدپرس» «يونايتدپرس» و همچنين خبرگزاري و نشريات معتبري همچون نيويورك تايمز، واشنگتن پست ، شبكه هاي A. B. C و  N. B. C و  C. B. S شبكه هاي «تايمز» «ديلي اكسپرس» «سايمن شوستر» و يا روزنامه هاي بسياري چون «سان» «تايم» «ديلي نيوز» و صدها عنوان ديگر به لابي صهيونيسم در چارچوب همين طرح سازمان يافته است. از جمله ابزارهاي تحت اختيار صهيونيست ها عبارت است از :
۱) شبكه هاي تلويزيوني
صهيونيسم براي عملي ساختن اهداف خود چه از لحاظ سياسي و اقتصادي و چه از نظر فرهنگي و آموزشي از هيچ گزينه اي فروگذار نمي كند . پروبال دادن به مكاتبي همچون ماركسيسم داروينيسم ، فرويديسم و... از مواردي است كه بواسطه عملكرد رسانه هاي تحت تملك و كنترل صهيونيست ها صورت گرفته است.
تلويزيون بعنوان رسانه اي بسيار با اهميت كه در دسترس عموم جهانيان است از جايگاهي تاثيرگذار بر افكار عمومي مردم دنيا برخوردار است و از آن جايي كه بسياري از شبكه هاي ماهواره اي مهم در اختيار يا كنترل صهيونيست ها است آن ها نيز از اين مسئله به شكل شاياني بهره برداري كرده و در اين مسير از هيچ عملي از تخريب و توهين به مقدسات مذهبي ملل گرفته تا استحاله آموزشي و فرهنگي آنان فروگذار نمي كنند.
در ايالات متحده آمريكا كه بيشترين شبكه هاي تلويزيوني را دارا است صهيونيست ها كنترل تقريبا تمام عياري بر اين شبكه ها دارند. شبكه ها ي N. B. C - C. B. S - A. B. C در آمريكا به منزله شبكه هاي مادر هستند كه ديگر كانال ها و شبكه ها را تغذيه مي كنند. بعنوان مثال ـ شبكه A. B. C  كاملا در جهت اهداف صهيونيست ها عمل مي كند. سردبير اين شبكه «لئونارد جانسون» مديركل آن «مارتين روبنشتاين» و معاون مديركل آن «افرام راشتاين» هستند كه همراه با صدها خبرنگار فيلمبردار گزارشگر و مسئولين فني ديگر اين شبكه صهيونيست هستند.
در مورد شبكه هاي ديگر نيز چنين است. «ويليام بيلي» (رئيس) و «ريچارد سالانت» (مديركل) شبكه تلويزيوني C. B. S  و صدها كارمند ديگر در بخشهاي فني و اداري اين شبكه همگي يهوديان حامي صهيونيسم هستند.
در كشور انگلستان نيز شركت «گرانادا» كه يك شركت بزرگ تهيه برنامه هاي تلويزيوني است در مالكيت «لرد لوگريد» يهودي است. وي به همراه برادرش «لرد ولفونت» در واقع امپراتوران صنعت برنامه هاي تجاري تلويزيون انگليس بحساب مي آيند.
سلطه صهيونيست ها علاوه بر ايالات متحده و انگلستان بر ديگر شبكه هاي خبري علي الخصوص در اروپا شايان ذكر است همچون شبكه هاي تلويزيوني فرانسه آلمان روسيه ايتاليا و...
در فرانسه «روبرت هرسان» يهودي از سهامداران مهم شبكه اول تلويزيوني اين كشور با نام N. T. V است. همچنين در روسيه دو شبكه تلويزيوني توسط «گوزينسكي» و «بروزفسكي» كه از سرمايه داران يهودي هستند راه اندازي شده است .
2) مطبوعات
در ايالات متحده مجله هاي «تايم» «نيويورك تايمز» «واشنگتن پست» «اخبار ايالات متحده» و بسياري ديگر تحت سلطه صهيونيست ها هستند. حتي صهيونيست ها در تعدادي از مجلات علمي ـ تخصصي نيز رخنه كرده و از آن ها به نفع خود بهره برداري مي كنند. يكي از اين مجلات كه در زمينه جغرافيا نيز شهرت دارد مجله «نشنال جئوگرافيك» است. صهيونيست ها در واقع از گذشته در اين مجله نفوذ داشته اند و حتي در نقشه اي از جهان به جاي كلمه فلسطين بر روي نقشه ، سرزمين اسرائيل نگاشته شده بود و يا به جاي كلمه خليج فارس ، خليج عربي را چاپ شده بود .
در انگلستان نشريات و مجلات مهم و مشهوري چون «تايمز» «ساندي تايمز» «سان» «اخبار جهان» و «سيتي مگزين» توسط يك ميليونر يهودي تابعه استراليا بنام «رابرت مردوخ» اداره مي شوند. فعاليت تبليغاتي مردوخ در انگليس فقط منحصر به اين كشور نمي شود بلكه وي مالك تعداد ديگري از روزنامه ها و مجلات در كانادا ، ايالات متحده و استراليا نيز مي باشد. در اهميت نقش رابرت مردوخ همين بس كه در انگلستان به وي لقب غول رسانه اي داده اند. البته صهيونيست ها بر تعداد ديگري از روزنامه ها و مجلات انگليسي نيز سيطره دارند كه مي توان به نمونه هايي از آن همچون «ديلي اكسپرس» «ديلي هراد» «ديلي ميل» «آبزرور» «اكونوميست» «نيوزكرونيكل» و... اشاره نمود. مجله «سان» كه تحت مالكيت رابرت مردوخ است يك مجله بي پرواي جنسي است كه هر هفته در بيش از 73 ميليون نسخه منتشر مي گردد و يا «اخبار جهان» كه يك مجله غيراخلاقي است و در حدود 4 ميليون نسخه در هر هفته به چاپ مي رسد. در كل اين روزنامه ها و مجلات نه تنها به اشاعه بي بندوباري يا توجيه وجود اسرائيل و صهيونيسم مي پردازند بلكه در راه ضربه زدن به اسلام و مسلمانان گام برمي دارند كه اين را مي توان در نوشته ها ، آثار تبليغاتي كاريكاتورها و... به وضوح مشاهده كرد.
در فرانسه «روبرت هرسان» يهودي يك موسسه انتشاراتي را در اختيار دارد كه نشريات مهمي همچون «فيگارو» «لوكوتيدين» «آبزرور» و «فرانس سوار» در آن به چاپ مي رسند. از ديگر مجلات مشهور فرانسه كه كاملا صهيونيستي مي باشند مي توان به «نوفوكائيه» و «مجله دفاتر جديد» اشاره كرد كه زيرنظر كنگره جهاني يهوديان منتشر مي شوند. همچنين مجله «اكسپرس» كه از ديگر مجلات مشهور فرانسه است كه زير سلطه صهيونيسم است و مالك آن نيز «گلد اسميت» يهودي تبعه انگليس مي باشد. مجله «اسرائيل و انسانيت» نيز كه توسط يهوديان فرانسه منتشر مي شود زير نظر «بن موزيك» خاخام بزرگ آنان اداره مي شود.
در آلمان «موسسه اشپينگر» كه حدود 30 درصد از نشريات را در اختيار دارد تحت كنترل صهيونيست ها است. هر روزنامه نگار كه به استخدام اين موسسه درمي آيد موظف به رعايت 14 اصل مي باشد كه اصل دوم از اين 14 اصل عبارت است از آشتي و همزيستي بين يهوديان و آلماني ها و دفاع از دولت اسرائيل. نشريه ديگري با نام «بيل زاينگونگ» با 5 5 ميليون نسخه و حدود 8 روزنامه كثيرالانتشار ديگر در آلمان در دست صهيونيست ها است.
در روسيه نيز بسياري از روزنامه هاي پرتيراژ آن نظير «نزاويسمايا» و «سيودينا» متعلق به يهوديان است.
در هندوستان گرچه تعداد كمي از يهوديان ساكن هستند لكن در بيشتر نشريات يهوديان رخنه كرده اند. براي مثال نشريه «هندو» از حاميان صهيونيسم بشمار مي رود. همچنين بسياري از نشريات ديگر در ساير كشورهاي جهان .
در آمريكا در عين حال كه آزادي مطبوعات حكمفرماست و هركسي مي تواند حرف خودش را و مكتبش را بگويد لكن هيچ نشريه و مجله اي در اختيار اعراب و فلسطينيان و مسلمانان نيست كه بتواند مواضع آنان را بازگو كند. در حقيقت سانسوري كه بر تمامي مطبوعات و رسانه هاي گروهي به طور هماهنگ حاكم است حتي صداي مخالفي را نمي پذيرد.
3) سينما
امروزه ردپاي شهوت پرستي ، پول پرستي و خشونت را در فيلم هاي خانوادگي و حتي آثار ويژه كودكان مي توان مشاهده كرد. در واقع صهيونيسم بين الملل در عرصه سينما با اشاعه ضدارزش ها به ترويج مفاسد اخلاقي ، خشونت و پول پرستي و سوق دادن جهانيان به سوي غفلت و روزمرگي سرگرم است و در تمامي اين موارد تنها به منافع اقتصادي و سياسي خود مي انديشد. استراتژي صهيونيسم بين الملل تنها به توليد فيلم هاي صهيونيستي در جهت موجه جلوه دادن چهره صهيونيسم و اسرائيل محدود نمي شود بلكه شامل فيلم هايي نيز مي گردد كه به تخريب هويت اسلامي و تضعيف رنگ و بوي مذهب در زندگي مسلمانان مي پردازند. اساسا قسمتي از چالش هاي فرهنگي كه در جهان اسلام با آن مواجهيم برگرفته از اين صنعت و هنر است كه رهاورد آن نيز جنگي رواني است كه در جهت مقاصد صهيونيستي رخ مي دهد .
90 درصد سينماي آمريكا يا همان هاليوود ، يهودي ـ صهيونيستي است. با كندوكاو در محصولات سينماي هاليوود مي توان به اين مهم پي برد كه صاحبان صنعت سينما در آمريكا كه همانا صهيونيست ها هستند از يك سو درصدد ترويج هر چه بيشتر فساد و بي بندوباري اخلاقي مي باشند و از ديگر سو تروريست جلوه دادن مسلمانان به جهانيان و مهمتر اين كه آوردن نمادها و سمبل هايي از «يهوديان مظلوم و آواره كه تنها به نجات بشريت مي انديشند» مي باشد. اين سمبل ها را مي توان در فيلم هاي هاليوودي و حتي انيميشن هاي شركت ديزني به سهولت يافت. انيميشن هاي معروفي همچون «دامبو فيل پرنده» كه در آن مادر دامبو كلاه عرقچين مخصوص يهوديان را بر سر دارد و دامبو نيز در سيرك پرچم اسرائيل را به اهتزاز درمي آورد. روي هم رفته شخصيت هاي گوشه گير آواره اي كه مورد آزار و اذيت ديگران واقع مي شوند و همين امر آن ها را منزوي مي سازد تا اين كه براي نجات از چنگ بدخواهانشان خود وارد عمل مي شوند ،  همگي از آموزهاي يهوديان هستند و مي توان آن را در شخصيت هاي انيميشني مشهوري چون «جوجه اردك زشت» «ميكي ماوس» «تام و جري» «لوك خوش شانس» و بسياري ديگر جستجو كرد.
شركت هاي هاليوودي معروفي همچون «فاكس قرن بيستم» در مالكيت «ويليام فاكس» يهودي است. شركت «يونيورسال» در تملك «كارل ليمل» است شركت «گلدن» در اختيار «ساموئل گلدن» و «آدولف زوكور» قرار دارد. «شركت مترو» نيز در تملك «لوئيس. بي. ماير» بود كه بعدها اين دو شركت در هم ادغام شدند و اكنون به نام «متروگلدن ماير» معروف است. همچنين شركت برادران وارنر در مالكيت «هارني وارنر» و برادرانش است. شركت «پارامونت» نيز به «هودكنون» تعلق دارد كه جملگي اين ها يهودي هستند. در واقع اين شركت ها و استوديوهاي هاليوود ديگر هيچ حرمتي براي ارزش هاي انساني قائل نيستند و درصدد جهاني ساختن ضدارزش هاي اخلاقي مي باشند. تمامي اين شركت ها در كارنامه خود فيلم هاي بسياري در راستاي تبليغ يهوديت و صهيونيسم و همچنين عليه اسلام مسلمانان و اعراب دارند كه مي توان به نمونه هايي چون فيلم هاي «ده فرمان» «خروج» «برگزيده» «آمريكا آمريكا» و بسياري ديگر اشاره نمود.
 4) شبكه اينترنت
همان گونه كه مي دانيم مغز اينترنت در آمريكاست كه آن را رايگان در دسترس همه جهانيان قرار داده است. اينترنت از آن جايي كه همه گير است در عصر كنوني اين امكان را فراهم مي آورد كه با ايجاد صفحات وبلاگ و سايت وارد عرصه ارتباط سياسي و اعتقادي شده تا اهداف سازمان يافته صاحبان خود را عملي سازد. شايان ذكر است كه اغلب موتورهاي جستجوگر مشهور از جمله ياهو و گوگل در اختيار و كنترل صهيونيسم بين الملل هستند. صهيونيست ها ماهرترين برنامه نويس ها و سازندگان بازي هاي رايانه اي را در اين عرصه جذب كرده و كاراترين و مشهورترين موتورهاي جستجوگر را نيز خريداري كرده اند. بعنوان مثال اگر شما از هر نقطه اي از جهان به دوست خود ايميل كنيد اين ايميل نخست در جورجياي آمريكا مي رود و پس از بازگشت دوست شما آن را دريافت مي كند و اين از لحاظ امنيتي بخصوص براي كشوري چون ايران خطرناك به نظر مي رسد. گرچه در آمريكا ديگر بر كسي پوشيده نيست كه از نامه هاي الكترونيكي گرفته تا بسته هاي پستي و تماس هاي تلفني شان همگي تحت كنترلند.
5) راديو
جريان صهيونيسم در برخي كشورهاي جهان راديوهاي يهودي تاسيس كرده است. بعنوان مثال دو راديوي يهودي در برزيل به دو زبان عبري و برزيلي را در اختيار دارد . در اروگوئه يك راديوي يهودي وجود دارد. در فلسطين اشغالي راديو اسرائيل با نام «صداي صهيون» به زبانهاي گوناگون سخن پراكني مي كند و با پوششي موجه به يهوديان جهان خط مي دهد. علاوه بر اينها صهيونيست ها مهمترين ايستگاه راديويي آمريكا يعني «صداي آمريكا» را نيز تحت سلطه خود دارند. «رابرت گلدمن» يهودي كه سرپرست بخش اخبار اين راديو را برعهده دارد عضو هيات مديره انجمن يهوديان آمريكا است.
6) موسيقي
صهيونيسم در راه كسب وجهه بين المللي و تخريب و تحريف ديگر فرهنگ ها به ابزار ديگري به نام موسيقي متوسل شده است. موسيقي يكي از ابزارهاي قدرتمندي است كه در جوامع گوناگون خصوصا در بين قشر جوان بيشتر رايج است . در واقع عصر حاضر عصر موسيقي جهاني شده است. عامه مردم بيشتر به خريد آلبوم موسيقي هاي جهاني تمايل دارند تا خريدن محصولات و آلبوم هاي داخلي. دليل آن نيز ناشي از ايدئولوژي حاكم بر امپرياليسم فرهنگي در جهان است. در اين جهان انتقال توليدات و مدها از كشورهاي سلطه گر به كشورهاي مصرف كننده منتهي به ترويج الگوهاي خاصي از تقاضا و مصرف مي گردد كه تنها ضدارزش هاي كشورهاي سلطه گر را تبليغ مي كنند. در اين استراتژي فرهنگ ملي و محلي كشورها و توليداتي كه بر اين مبنا حاصل مي آيند به مبارزه طلبيده مي شوند و غالبا نيز اين فرهنگ كشورهاي سلطه گر است كه جايگزين فرهنگ هاي ملي ديگر كشورها مي گردد.
برخي سبك هاي موسيقي كه اكنون در اكثر جوامع بعنوان سبك هاي جهاني شده مشهورند سبك هايي همچون رپ ، راك و... هستند. اين سبك ها غالبا در اعتراض به نابساماني هاي حاكم بر كشورهاي سلطه گر متولد شدند . لكن در نهايت دستهاي قدرت و سلطه با در اختيار گرفتن ستاره هاي اين سبك ها اين موسيقي ها را به ابزاري براي اهداف سلطه جويانه خود مبدل نمودند. سبك هاي جديد موسيقي كه به گردانندگي صهيونيسم بين الملل براي تخريب هويت ملي كشورها رواج يافته اند و به اشاعه شيطان پرستي خشونت فساد و اعتياد مي پردازند در واقع همگي از ابداعات صهيونيست ها هستند.
به تازگي «رابرت مردوخ» سرمايه گذار صهيونيستي خواستار خريداري شبكه «روتانا» كه معروفترين شبكه موزيك در جهان عرب مي باشد شده است. گفتني است شركت «روتانا» كه در ابتدا تنها يك شبكه موزيك بود اكنون پنج شبكه فيلم مستند و غيره نيز افتتاح كرده است و در حاليكه تنها دو سال از روز آغاز فعاليت آن مي گذرد اما يكي از پربيننده ترين و پرتوليدترين شبكه ها در جهان عرب است.
منابع:
1 ـ جديد بناب علي 1385 عملكرد صهيونيسم نسبت به جهان اسلام مركز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
2 ـ پراتكانيس آنتوني و الويت آرنسون 1385 عصر تبليغات ترجمه كاووس سيدامامي و محمدصادق عباسي انتشارات سروش
3 ـ جدي نيا مهدي 1384 غول رسانه اي پايگاه اينترنتي صهيون پژوه
4 ـ مصباح راد مرتضي 1385 تسلط صهيونيسم بر رسانه هاي خبري جهان پايگاه اينترنتي موعود
5 ـ صفاكيش سميه 1385 زنجيره نفوذ رواني صهيونيسم پايگاه اينترنتي موعود
6 ـ هاليوود در تسخير يهوديان 1384 سايت علمي پژوهشي يهود اومانيسم و صهيونيسم بين الملل
7 ـ روب ديويد 1385 پنتاگون و هاليوود پايگاه اينترنتي باشگاه انديشه
8 ـ شريف زاده رامين 1383 فهرست هنرمردان برتر و صهيونيسم هاليوود فصلنامه كتاب نقد شماره 32