اشغال مرحله به مرحله فلسطین توسط صهيونيستها

اشغال مرحله به مرحله فلسطین توسط صهيونيستها

زمینهایی که یهودیان تا قبل از شروع استعمار انگلستان بدست آوردند عبارت بود از: 56/1 درصد از کل خاک فلسطین. بدست آوردن این زمینها به آسانی صورت نگرفت. آنها برای تصاحب این زمینها از فساد دستگاه اداری دولت عثمانی (پرداخت رشوه) بیشترین بهره را بردند. توجه به این نکته ضروری است که همه این زمینها از اراضی دولتی عثمانی بودند.
با شروع استعمار انگلیس بر فلسطین (1917-1948) شاهد افزایش نفوذ یهودیان در فلسطین هستیم. استعمار انگلیس با سیاستهای شوم خود شرایطی را فراهم آورد تا یهودیان راحت‌تر بتوانند زمینهای فلسطینیان را غصب کنند. زمینهای تملک شده توسط یهودیان در دوران استعمار بدین شرح است:
1- بخشی از این اراضی را انگلیسیها به یهودیان هدیه دادند. این سرزمینها در دو مرحله در اختیار یهودیان قرار گرفت. مرحله اول نماینده انگلیس در فلسطین 325 هزار دونم زمین معادل 20/1 درصد از اراضی فلسطین را به آژانس يهود بخشید. مرحله دوم نماینده انگلیس در فلسطین 175 هزار دونم زمین معادل 64/0 درصد اراضی فلسطین را به قیمت ناچیزی به آژانس یهود اجاره داد.
2- در دوره عثمانی مرزی بین فلسطین و لبنان و سوریه وجود نداشت. به همین دلیل مقداری از اراضی فلسطین توسط فئودال‌های لبنانی و سوری خریداری شده بود. بعد از فروپاشی عثمانی و توطئه فرانسه و انگلیس بین مناطق فوق مرزبندی صورت گرفت. فئودال‌ها که دیگر به زمین‌هایشان دسترسی نداشتند، منتظر فرصتی بودند که زمین‌هایشان را در فلسطین بفروشند. یهودیان از این فرصت استفاده کردند و زمینهای آنان را با پرداخت ارقام نجومی صاحب شدند. به این ترتیب 625 هزار دونم یعنی 31/2 درصد از خاک فلسطین در اختیار یهودیان قرار گرفت.
3- زمینهایی که توسط فلسطینیان فروخته شد 264000 دونم یعنی 96/0 درصد از کل فلسطین بود. مردم فلسطین افرادی که زمین خود را به یهودیان می‌فروختند را خائن محسوب می‌کردند.
جدول زیر چگونگی تصاحب زمینهایی که یهودیان تا قبل از سال 1947 در اختیار گرفتند نشان می‌دهد.
چگونگی دستیابی به این زمین‌ها درصد این زمین‌ها نسبت به مساحت کل فلسطین
در دوران دولت عثمانی و آغاز حکومت نظامی انگلستان بر فلسطین 56/1 درصد
نماینده انگلستان به یهودیان اجاره داد  64 /0درصد
حکومت نظامی بریتانیا به یهودیان واگذار کرد 20/1 درصد
از مالکان بزرگ غیرفلسطینی خریداری شده است 31/2 درصد
از مالکان بزرگ فلسطینی خریده شده‌ اند 96/0 درصد
مجموع این زمین ها 6/6 درصد

چگونگی تصاحب بقیه سرزمین فلسطین بعد از 1948 - صهیونیست ها تا قبل از سال 1947م. تنها توانستند 6/6 از خاک فلسطین را از طرق مختلف به دست آورند، اما بقیه سرزمین فلسطین طی جنگ های خانمانسوزی به اشغال صهیونیست ها درآمد. اولین جنگ تمام عیار صهیونیست ها با پشتیبانی کشورهای غربی در سال 1948 میلادی روی داد. صهیونیست ها در این جنگ 78 درصد از خاک سرزمین تاریخی فلسطین (مساحت کل فلسطین: 72هزار کیلومتر مربع) را به اشغال خود درآوردند. در این جنگ نابرابر بیش از 1200000 فلسطینی آواره و 531 شهر، روستا و شهرک به طور کامل با خاک یکسان شدند. همچنین در این جنگ قتل عام های زیادی از جمله دیریاسین علیه فلسطینیان صورت گرفت و طی آن ها هزاران فلسطینی به خاک و خون کشیده شدند.

از سوی دیگر، صدها مسجد تخریب شده و به مراکز عیش و نوش، قمارخانه و کاباره تبدیل شدند. در این جنگ تنها 28 درصد فلسطین از جمله قدس شرقی، کرانه باختری و نوار غزه از اشغال صهیونیست ها در امان ماند که این مناطق هم در جنگ شش روزه 1967م. میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی به اشغال این رژیم درآمد. همچنان که خوانندگان گرامی ملاحظه می فرمایند، صهیونیست ها با زور سلاح و حمایت کشورهای غربی به خصوص آمریکا و انگلیس بر کل فلسطین سیطره یافتند و فروش فلسطین به یهودیان شایعه ای بیش نیست و صهیونیست ها از طریق ترویج چنین شایعاتی درصد گمراه ساختن افکار عمومی جهانیان نسبت به وقایع تاریخی سرزمین فلسطین هستند.