نمودار جرم و جنایت رژیم صهیونیستی – 1999 تا 2008

پلیس عملیات تحقیق و ارزیابی درباره این جرم و جنایت ها را پس از آن آغاز کرد که شمار زیادی از جامعه اسرائیلی از آسیب های ناشی از جرم هایی مانند خشونت ، فساد و پرونده های مربوط به دارایی های آنان و همچنین مصرف و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی سخن گفتند.
در پرونده مربوط به این نوع از جرم و جنایت ها موسوم به " پرونده های اکتشاف " چیزی به نام شاکی وجود ندارد که در ذیل به شماری از این پرونده ها اشاره می شود :
- از مجموع 420 هزار جرم و جنایت ثبت شده در پرونده های تحقیقی که در سال 2008 در جریان بررسی و پیگیری قرار گرفته است نیمی از آن ها مربوط به جرم های مربوط به املاک و مستغلات می باشد.
 


- جرم های مربوط به خشونت ( رفتارهای تجاوزگرانه و خشونت آمیز ) که از آن به جرم ها یا جنایات بزرگ خشونت آمیز تعبیر می شود و نیز  جرم هایی مانند  نژاد پرستی ، تعرض جنسی ، مشاجره ، ارعاب و سلطه گری ) را در بر می گیرد  از 31 مورد در ازای 1000 نفر در سال 1999 به 23 مورد در سال 2008 کاهش یافت.

 


- جرم و جنایات خطرناک که بخشی از جنایات خشونت آمیز سنگین است و سال 2008 حدود 16000 مورد از تعرض خطرناک ( قتل غیر عمد ، خسارت زدن به دیگران ، تعرض به کارمند دولت و تعرض به پلیس ) ثبت شده است ، شمار حوادث قتل عمد 171 مورد ، شمار تلاش برای قتل 213 مورد بوده است و سال 1999 شمار حوادث تعرض خطرناک به حدود 14000 مورد رسید.
 پرونده های مربوط به جوانان و نوجوانان :
 -  8  درصد از مجموع پرونده هایی که سال 2008 ( 34 هزار پرونده ) گشوده شد مربوط به جوانان زیر 18 سال بود  شمار پرونده های مربوط به جوانانی که سال 2008 گشوده شد در مقایسه با سال 2007  ، چهار درصد افزایش یافت .
- یک سوم از پرونده های جرم و جنایت نوجوان در پی عملیات پلیس کشف و تحقیق درباره آن آغاز شده است.
انواع جرم و جنایات " الحاقی و تکمیلی ":
- در سال های بین 1999 تا 2005 شمار جرم های مربوط به  مستغلات از روند ثابتی برخوردار بود که به طور متوسط به 285 هزار مورد در سال می رسد در سال 2006 این مورد از جرم ها کاهش یافت و جرم های مربوط به املاک و مستغلات در سال 2008 در مقایسه با سال 2007 با کاهش ناگهانی 11 درصدی مواجه شد.درصد جرم و جنایات مربوط به املاک و دارایی ها از 35 درصد در سال 2003 به 30 درصد در سال 2008 کاهش یافت.
- جرم ("  سرقت از خودرو و یورش به آپارتمان و دزدی از آن ) 56 درصد از جرم های مربوط به املاک و دارایی ها را شامل می شود.
 

جرم هایی که بیشترین سهم در حادث شدن را دارند شامل جرم های مربوط به تهدیدها ( 38 درصد ) ، جرم های مربوط به ورود غیر قانونی به اسرائیل ( 14 درصد ) ، جرم های مربوط به ارث و میراث ( 14 درصد ) ، جرم های مربوط به تعرض به مرزها ( 9 درصد ) ، حمله به پلیس ( 6 درصد ) است.
جرم های بسیار تکراری از بین جرم های اخلاقی شامل " مصرف مواد مخدر ( 67 درصد ) ، قاچاق ، تجارت ، واردات و صادرات مواد مخدر ( 16 درصد ) و دستیابی به مواد مخدر برای استفاده شخصی ( 15 درصد ) می باشد.


مظنونان و جنایتکاران:
سال 2008 عملیات تحقیق و بازجویی از 150 هزار مظنون صورت گرفت که 10 درصد از  آنان کمتراز هفده سال سن داشتند در حالی که درسال 1999 از حدود 118 هزار  مظنون متهم به ارتکاب جرم و جنایت ، تحقیق صورت گرفت که 8 درصد از آنان را نوجوانان کمتر از 17 سال تشکیل می داد. حدود نیمی از این مظنونان که مورد بازجویی قرار گرفتند یهودی بودند.
 پرونده 42 درصد از کل مظنونان که آز آنان بازجویی شد مربوط به خلاف ها و جرم هایی  ضد نظام عمومی اسرائیل و 16 درصد از آن ها نیز مربوط به شکایات مربوط به املاک و دارایی ها بود.
 
 

سال 2007 ، سی و پنج هزار مجرم به ارتکاب جرم و جنایت محکوم شدند و سال 1999 شمار مجرمانی که محکوم شدند  بین 32 تا 40 هزار نفر بودند. سال 2007 سی و دو هزار مجرم که بالای 18 سال سن داشتند محکوم شدند و حدود سه هزار نفر نوجوان نیز در دادگاه جوانان محکوم شدند.
61 درصد از مجرمانی که به سن قانونی رسیدند مرد و  سنی میان 30 تا 40 سال داشتند ، 62 درصد از آنان یهودی ، 32 درصد عرب و 6 درصد باقیمانده از ادیان دیگر بودند.
سال دو هزار و هفت  ، درصد مجرمانی هجده سال به بالا حدود شش ممیز هفت در ازای هزار نفر بود. که سهم یهودیان پنج ممیز سه و سهم عرب ها 13 ممیز دو بود " مسلمانان 14 ممیز 6 ، دروزی ها 9 ممیز 9 و مسیحیان نیز 5 ممیز نه دهم درصد بود."

 

 

 

 


 


در صد مجرمان کم سن نیز سه ممیز پنج دهم درصد در ازای هر یک هزار نفر بود یهودیان سه ممیز پنج دهم درصد و عرب ها دو ممیز هفت دهم در صد از مجموع مجرمان کم سن را به خود اختصاص داده بودند.


 

 

جرم های مربوط به آزار و اذیت :
در نظرسنجی  دفتر آمار مرکزی اسرائیل که هر سال ( از سال 2002 ) انجام می شود از افراد  20 سال به بالا سوال می شود آیا در معرض آزار و اذیت قرار گرفته اند ؟.در سالی که گذشت نظرسنجی این مرکز  نشان داد از هر پنج مورد جرم ، یک مورد مربوط به آزارهای جسمی و چهار مورد دیگر به جرم های دارایی ها و املاک مربوط می شود.
ولی آیا کسانی که در معرض آزار و اذیت قرار می گیرند و بعضا آسیب می بینند  موضوع را با پلیس در میان می گذارند.؟ نتایج و دستاوردهای نظرسنجی های سازمان مرکزی آمار اسرائیل درباره آگاه نکردن پلیس از مورد آزار و اذیت ، بر مستندات پلیس مبنی بر گزارش نشدن بسیاری از این موارد صحه می گذارد.
درصد افراد بیست سال به بالا که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند بر اساس نوع جرم بر اساس نتایج سال 2008 مرکز آمار اسرائیل در نمودار زیر درج شده است. و این نمودار نسبت کسانی را که به علت سرقت متضرر شدند همزمان با سن افراد از هشت ممیز شش دهم درصد در بین افراد 20 تا 24 ساله  حتی کمتر و از پنج دهم درصد نزد افراد 45 سال به بالا کاهش یافته است.
 


نمودار آماری افراد بالای 20 سال که از جرم های ناشی از آزار و اذیت متضرر شدند و بر اساس نتایج آماری پلیس در سال 2008 موضوع را با پلیس در میان گذاشتند به ترتیب ذیل است:

 

 


درصد سرقت های گزارش شده کمتر از 48 درصد در سال 2003 و حدود 37 درصد در سال 2007 بوده و در سال 2008 این شاخص به بیش از 42 درصد افزایش یافته است.
حدود 30 درصد از کسانی که موارد یورش به آپارتمان ها و دزدی از آن ها را با پلیس در میان گذاشتند از عملکرد پلیس راضی هستند و 70 درصد از کسانی که جرم های ناشی از آزار و اذیت های جسمی را به پلیس گزارش کردند از عملکرد پلیس راضی هستند.
نمودار زیر میزان رضایت افراد از عملکرد پلیس در سال 2007 را بر اساس جنس و نوع جرم تبیین می کند.