جنگ كرامه

جنگ كرامه

شهرك «كرامه» در 35 كيلومتري غرب امان (پايتخت اردن) واقع است. اين منطقه در سالهاي پس از تأسيس اسرائيل محل اسكان آوارگان فلسطيني بوده و در 1967 كه جنگ 6 روزه به وقوع پيوست 25 هزار آواره فلسطيني در آنجا اسكان داشته‌اند. پس از جنگ از يكسو جمعيت آوارگان اين منطقه دوبرابر شد و از سوي ديگر تصرف اراضي جديد اردن توسط صهيونيستها شهرك كرامه را در چهار كيلومتري خط آتش‌بس و در تيررس كامل نيروهاي اسرائيلي قرار داد. از طرفي جنبش چريكي «فتح» منطقه كرامه را به دليل نزديكي به خط آتش‌بس به پايگاه اصلي فعاليت خود تبديل كرد. به طوري ‌كه «موشه دايان» وزير جنگ اسرائيل در 13 فوريه 1968 نگراني خود را از فعاليت چريكهاي «فتح» در كرامه، اعلام كرده بود. در سپيده دم بامداد روز 21 مارس 1968 چهارستون نظامي اسرائيلي از رود اردن گذشته و از طرف شمال غربي، غرب و جنوب غربي شهر كرامه، شروع به پيشروي كردند. همزمان با اين پيشروي، توپخانه صهيونيستها نيز به شدت بمباران كرامه را آغاز كردند و هليكوپترهاي نظامي نيز نيروهاي هوابرد صهيونيستي را در تپه‌هاي شرق كرامه پياده نمودند.
پيشروي تانكهاي اسرائيلي به فاصله نيم ساعت پس از آغاز، در برابر آتش شديد نيروهاي العاصفه (جناح نظامي فتح) متوقف شد. مقارن ظهر كماندوهاي اسرائيلي توانستند از محور شمالي وارد كرامه شده و شروع به منفجر كردن منازل شهر كردند. از طرف جنوب نيز تانكهاي اسرائيلي وارد شهر شده به آن يورش بردند. چريكهاي فتح دست به رزم تن به تن زده و از پشت بامها با اسلحه سبك و نيمه‌سنگين به مقابله‌اي نسبتاً موثر با سربازان اسرائيلي پرداختند.
در ساعت 2 بعدازظهر سربازان مستأصل اسرائيلي در برابر مقاومت سرسختانه فلسطينيان شروع به عقب‌نشيني كردند. چريكهاي فلسطيني نيز صهيونيستها را در حال عقب‌نشيني و فرار مورد حمله قرار دادند و تلفات سنگيني به آنان وارد كردند. نبرد كرامه 15 ساعت ادامه يافت و در پايان آن، سربازان اسرائيلي تا غرب رودخانه عقب‌نشيني كردند. بنا بر ادعاي فلسطيني‌ها در اين نبرد 200 نظامي اسرائيلي به قتل رسيده و 45 دستگاه تانك و نفربر آنان منهدم گرديد. تعداد كشته‌هاي فلسطيني‌ها نيز 59 نفر اعلام شده است. اما منابع اسرائيلي تعداد تلفات خود را 21 نفر و تلفات فلسطينيان را 150 نفر اعلام كرده‌اند.
اهميت نبرد كرامه به نظر بسياري از كارشناسان در اين نكته نهفته است كه 300 چريك فلسطيني با اسلحه محدود خود ثابت كردند كه مي‌توان در مقابل صهيونيستها ايستادگي كرد و طعم شكست و فرار را به آنان چشاند.
در پايان اين جنگ بسياري از جوانان عرب داوطلب پيوستن به سازمان چريكي فتح شدند تا آنجا كه پذيرش آن همه داوطلب پيوستن به اين سازمان غيرممكن شد. رهبران فتح در اين زمينه مي‌گويند تعداد چريكها قبل از نبرد كرامه 722 نفر بود كه بعد از اين نبرد به سه هزار نفر افزايش يافت. براي آموزش و تسليح اين تعداد رو به گسترش، از كشورهاي مصر، الجزاير، عراق، چين، سوريه و كره شمالي درخواست كمك شد. تنها 2 سال پس از نبرد كرامه، تعداد چريكهاي فتح به 10 هزار نفر رسيد و سازمان مزبور به صورت بزرگترين سازمان چريكي فلسطيني درآمد.