اتاقهاي گاز در جنگ دوم جهاني

اتاقهاي گاز در جنگ دوم جهاني

«روبرت فوريسون» فرانسوي، متخصص و كارشناس عالي رتبه بررسي، ارزيابي و شناخت اسناد و مدارك تاريخي در اين كتاب به صورت مستند و با ارائه دهها دليل ثابت كرده كه هولوكاست و پروژه ادعائي «يهود سوزي» كه توسط دولتهاي غربي به آن دامن زده مي‌شود، دروغي بيش نيست. وي در اين كتاب مي‌نويسد:
من تا سال 1960 به واقعيت كشتار بزرگ در «اتاق‌هاي گاز» اعتقاد داشتم. پس از چهارده سال تفكر شخصي و آن‌گاه چهار سال تحقيق خستگي‌ناپذير، همانند بيست تن از نويسندگان طرفدار تجديد نظر تاريخي، اطمينان يافتم كه با يك دروغ تاريخي مواجه هستم. از اردوگاه‌هاي آشويتس و بيركناو چندين مرتبه بازديد كردم. در اردوگاه‌هاي اشتروتهوف (آلزاس ـ فرانسه) و مايدانك (لهستان)، مكان‌هايي را كه به عنوان «اتاق گاز» معرفي مي‌شدند، بررسي كردم. در مركز اطلاع‌رساني معاصر يهود در پاريس، آرشيوها، دست‌نويس‌ها، عكس‌ها، شهادت‌هاي كتبي و هزاران سند ديگر را مطالعه كردم. براي يافتن پاسخ، بي‌وقفه از متخصصين و تاريخ‌دانان پرسش كرده‌ام. سال‌ها، اما بيهوده، به دنبال فقط يك بازمانده از بازماندگان جنگ بودم كه به چشم خود «اتاق‌هاي گاز» را ديده باشد؛ به ويژه به كثرت مدارك ادعايي در اين مورد وقعي نمي‌گذاشتم. به حتي يك مدرك، فقط يك مدرك راضي بودم؛ اما همين يك مدرك را هم نيافتم. در مقابل، آنچه يافتم، تعداد بيشماري مدارك مجعول بود؛ پس از آن با سكوت، مزاحمت، دشمني و بالاخره افترا، توهين، محاكمه و ضرب و جرح مواجه شدم.
كتاب «اتاقهاي گاز در جنگ دوم جهاني؛ واقعيت يا افسانه» با مقدمه‌اي از «محمد تقي تقي‌پور» توسط مؤسسه فرهنگي پژوهشي ضياء انديشه چاپ و در 292 صفحه منتشر شده و در اختيار محققان و پژوهشگران قرار دارد.