شبکه‌هاى جاسوسى اسرائیل مشت نمونه خروار

شبکه‌هاى جاسوسى اسرائیل مشت نمونه خروار

رقابت تنگاتنگى که اکنون بین دستگاه‌هاى ضد جاسوسى لبنان و دستگاه‌هاى جاسوسى اسرائیلى و شبکه‌هاى آن وجود دارد، در واقع پدیده جدیدى در منطقه نبوده و اسرائیل از زمانى که بر خاک فلسطین مسلط شد این نوع فعالیت‌ها را با جدیت تمام دنبال کرد؛ هر چند که ممکن است شیوه‌هاى جاسوسی و جمع‌آورى و تخریب از يك نسل تا نسل دیگرى اختلاف پیدا کرده باشد، ولى در نهایت اصول همان اصول سابق است. تا زمانى که دشمنی هست باید به فکر مقابله با دستگاه‌هاى جاسوسی آن باشیم و تا زمانى که اسرائیل وجود دارد، دخالت‌هاى آن از لحاظ امنیتى ادامه خواهد یافت و این فعالیت‌هاى کنونى چیز جدیدى نیست.
البته اکنون اسرائیلی‌ها دلایل و انگیزه‌هاى بیشترى دارند تا فعالیت‌هاى خود را در زمینه‌هاى امنیتى و اطلاعاتى بیشتر کنند؛ به خصوص در سایه اوضاعى که بعد از یک ربع قرن درگیرى و تنش با لبنان، دامنگیر اسرائیلى‌ها شده است. حتى «گادى آیزنکوت» که مدتى پیش دکترین « زمین سوخته » خود را در حومه بیروت مطرح کرد، به طور واضح به این موضوع اشاره و تاکید کرد که اسرائیل بعد از ناکامى خود در جنگ 2006، فعالیت‌هاى امنیتى خود در لبنان را دهها و بلکه صدها برابر نموده است. البته بعد از جنگ 2006، تغییر و تحولات کلانى در بافت جامعه لبنان به خصوص جنوب آن به وجود آمد که در این راستا مى‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف -  تعداد شبکه‌هاى جاسوسى اسرائیلى که کشف شدند را به هیچ وجه نمى‌توان اندک خواند؛ بلکه شبکه‌هاى کشف شده در واقع بخش خارجى کوه یخى هست که از آب بیرون آمده است. اکنون دستگاه‌هاى امنیتى توانسته‌اند به صدها نفر از افرادى که در فعالیت‌هاى جاسوسى نقش داشته‌اند، ظنین شوند؛ ولى در این میان تعداد زیادى از شبکه‌ها و افراد ، داراى پوشش سیاسى و مصونیت قضایى معینى هستند که دسترسى و تعقیب و ردیابى آنها بسیار دشوار است. این پوشش‌ها متنوع است .

ب -  اطلاعات موجود حاکى از آن است که دستگاه‌هاى جاسوسى اسرائیل تلاش کرده‌اند که نمونه‌هاى متنوع و بسیار پیشرفته‌اى از شبکه مزدوران را در لبنان ایجاد کنند که برخى از این شبکه‌ها شامل کارمندان و مقامات سابق هستند و برخى‌ها اکنون کارمند موسسات مختلف حکومتى هستند و برخى از آنها نیز جایگاه خانوادگى معتبرى دارند. برخى از لحاظ اجتماعى یا سیاسى داراى جایگاه ویژه‌اى هستند؛ ولى در واقع مى‌توان یک وجه تشابهی بین همه آنها یافت و آن اینکه هیچ یک از این افراد متشخص به خاطر نیاز مادى خود مجبور به همکارى با دشمن نشده‌اند و براى یافتن انگیزه همکارى این افراد با دشمن، باید به دنبال اهداف و انگیزه‌هاى غیرمادى هم رفت. در هر حال همواره این احتمال وجود دارد که سرنوشت این مزدوران به زندان ختم نشده و کشته شوند.
ج -  اسرائیل هیچ ابایى ندارد که در این شبکه‌هاى جاسوسى خود سرمایه‌هاى تکنولوژیک را هزینه کند و براى ارسال اطلاعات زیاد و در اسرع وقت عالى‌ترین تکنولوژی‌ها را استفاده خواهد کرد.
در نهایت مى‌توان به این نتیجه رسید که اولویت اسرائیل، یافتن کسانى نیست که مجبور به همکارى با آن رژیم چه از لحاظ مالى و چه از لحاظ سیاسى هستند؛ بلکه اسرائیل اولویت خود را در تشکیل این شبکه‌هاى جاسوسى پیرامون این محور قرار داده که این افراد باید داراى یک نوع مصونیت قضایى و سیاسى و اجتماعى باشند. البته اسرائیل به کارگیرى افرادى که خواهان خدماتى مقابل اطلاعات خود هستند را نیز به هیچ وجه فراموش نمى‌کند. در این راستا صدها شبکه فرعى ایجاد کرده است که کار آنها گمراه‌کردن دستگاه‌هاى امنیتى لبنان از شبکه‌هاى اصلى است و در نتیجه از توانایى این دستگاه‌هاى امنیتى کاسته می‌شود.
در این راستا لبنان باید تلاش کند که دستگاه‌هاى ضد جاسوسى داخلي خود را براى کشف و برملا ساختن شبکه‌هاى جاسوسى اسرائيل فعال سازد .