اسرائیل از نگاه یک نویسنده صهیونیستی

اسرائیل از نگاه یک نویسنده صهیونیستی

رژیم صهیونیستی در حالی شصت و دومین سالگرد تاسیس خود را پشت سر نهاد که بیشتر تحلیلگران و محافل سیاسی اسرائیل به این باور رسیدند که صهیونیسم امروز در برزخ امنیتی به سر می برد.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) « دیوید گروسمن » یک نویسنده معروف  اسرائیلی است که سخنان کوتاه و مهمی را در توصیف رژیم صهیونیستی دارد . او از جمله عباراتي در توصیف جنایت اسرائیل در حمله به نا وگان كمك رساني به مردم غزه موسوم به ناوگان آزادی گفته است :
آنچه روز گذشته رخ داد تنها ادامه حالت ننگی است که اسرائیل در نتیجه ادامه محاصره غزه در آن به سر می برد
اسرائیل دولتی است که در ناامنی پابرجا می ماند و امروز به یک دزد دریایی تبدیل شده است
اسرائیل عضلات قوی برجسمی ضعیف است "
اسرائیل از بیماری پیری زود رس رنج می برد
اسرائیل از گذشتگان خود تنها عقده شمشون را در شکنجه فلسطینی ها به ارث برده است
نقشه اسرائیل خیلی ریز از آن است که بتوان نام اسرائیل را روی آن نوشت
 اسرائیلی ها دیگران را با هولوکاست دیگری گمراه می کنند
جنون اسرائیل تنها واقعیت درک شدنی است
ما کرانه باختری را به بازداشتگاهی بزرگ تبدیل کردیم و اقدامات ضد بشری انجام دادیم و ارزشهای داغ خود را داخل یخچال گذاشتیم
ما در بیهوشی اخلاقی به سر می بریم
ما واژه سامی را ابداع کردیم تا ثابت کنیم که یهودی همواره مورد نفرت دیگران باقی خواهد ماند
شهرک نشین یک فاجعه اخلاقی است و ننگ بشریت ..