موجودیت اسرائیل در عراق

موجودیت اسرائیل در عراق

شرکت «آمنون شاهاک» فرمانده اسبق نیروهای مسلح اسرائیل در عملیاتی برعلیه شیعیان در فلوجه عراق و همچنین شرکت یکی از واحدهای امنیتی اسرائیل در این عملیات بعنوان ناظر موضوع همکاری آمریکا و اسرائیل را در مطبوعات جهان منعکس ساخته است این حیطه همکاری برای بالا بردن سطح توان سربازان آمریکائی در زمینه سلاح و مهمات نیز جریان دارد. پنتاگون در رابطه با چگونگی نفوذ به شهرها جمع آوری اطلاعات عملیاتی و نحوه کمین کردن تصمیم گرفته است تا از اسرائیل و تجربیاتش در این رابطه یاری بجوید.
مقامات اسرائیلی بعد از اینکه تهدید امنیتی این کشور از طرف عراق از بین رفت اینبار تصمیم گرفتند تا از زمینه های اقتصادی در این کشور بهره ببرند. لذا اسرائیل با آغاز جنگی روانی در منطقه نقش خود را مهم جلوه داده و بر مشروعیت خود در منطقه و جهان بیشتر تاکید مینماید. بعنوان مثال گزارشات خبری پیرامون امکان فعالیت مجدد خط لوله نفتی موصل ـ تل آویو بنا بخواسته مقامات آمریکائی و اسرائیلی بدفعات منتشر گشت. رژیم صهیونیستی اسرائیل در عین حال برای استفاده هرجه بیشتر از بازار عراق تمامی تلاش خود را در میان گذاشته و وزیر اقتصاد اسرائیل برای فعالیت آسان و راحت بازرگانان اسرائیلی در عراق تسهیلات و امکانات بسیاری فراهم ساخته است. در این چهارچوب با کمک و حمایت پنتاگون مقامات اسرائیلی در قراردادهای ذیربط با عراق شرکت جسته و احتیاجات نیروهای نظامی آمریکائی در عراق را تامین مینمایند. شرکتهای اسرائیلی با شرکای خود در ترکیه اردن قطر و امارات متحده عربی کالاهای خود را وارد بازار عراق کرده و از اقتصاد درهم و برهم عراق سهم خود را میگیرند. مورخان صهیونیست با استناد به سخنان پیامبر یوشا در مورد «گمشدگان دیار آشور» ادعا میکنند که عراق امروزی در زمان آشوریان سرزمین ده خانواده بزرگ یهودی بوده که اسیر شده بودند. از اینرو خاخام های یهودی بمحض سقوط رژیم صدام حسین برای یافتن اسنادی در رابطه با این مدعای تاریخی راهی شهر تاریخی بابل و دیگر شهرها شده و دست به تحقیقات زدند. محافل یهودی و صهیونیست نیز با استناد به این ادعای احمقانه خاخام های یهودی عراق را جزئی از اسرائیل بزرگ خوانده و الحاق آنرا خواستار شدند.
یکی از بهانه های صهیونیستها برای توجیه علاقه بیشتر به عراق و مخصوصا شمال این کشور توریسم و جهانگردی است ! با وجود اینکه مقامات آمریکائی در هر فرصتی عراق را کشوری ناامن میخوانند ولی اقدامات مسئولین اسرائیلی و شرکتهای توریستی این کشور در جهت ترتیب دادن تورهائی برای سیاحت به شمال عراق و کشف موجودیت یهودیان در عراق با مفهوم توریسم و جهانگردی کمی مغایرت داشته و شگفت انگیز میباشد! علیرغم اینکه در عراق شمار یهودیان ساکن بسیار اندک بوده و بخش بزرگی از آنها به اسرائیل انتقال داده شده اند ولی آژانسها و لابیهای یهودی جهان برای تقویت یهودیان عراق هر جه در توان دارند انجام میدهند.
رژیم صهیونیستی اسرائیل روابط خود با اکراد را که گذشته ای تاریخی نیز دارد بصورت عنصری جهت نفوذ و ادعای موجودیتشان در عراق بکار میبرند. اسرائیل روابط خود با کردهای شمال عراق را توسعه بخشیده و با کوچاندن صدوسی هزار یهودی عراقی به اسرائیل تدابیر مهمی در این کشور را بمورد اجرا گذاشته است. گرچه بازگرداندن یهودیان به عراق مورد بحث نیست ولی همین گذشته تاریخی خود برای اثبات ادعای خاخام های اسرائیلی و محافل ذیربط بکار گرفته شده است. در این چهارچوب با استفاده از همکاری یهودیان و کردها در گذشته و سازماندهی توسط ایالات متحده آمریکا کردها بصورت ابزاری برای تحقق اهداف شوم اسرائیل درآمده اند.
در میان ابزاری که رژیم صهیونیستی برای ایجاد و تداوم موجودیت خود در عراق بکار میبرد میتوان از حکومت جرج بوش لابیهای صهیونیست و محافظه کاران جدید اسرائیل کردهای عراقی بعضی از ممالک عربی و اروپائی موساد و شبکه اطلاعاتی در عراق شرکتها و موسسات اسرائیلی موجود در عراق و.... نام برد. اسرائیل در عراق با سناریوهائی کوچک و بزرگ در صدد تداوم موجودیت خود بوده و در بدترین وضعیت با تکیه به روابط خود با اکراد در گذشته سناریوی خودمختاری برای اکراد را نظاره نموده و بعد از بهبود اوضاع عراق را بصورت منطقه ای تحت نفوذ خود درخواهند آورد. تمامی ابزاری که در بالا بدانها اشاره شدند نیز در راستای تحقق این سناریو بکار خواهند گرفت.
اگرچه اقدامات و یا نقشی که رژیم صهیونیستی و لابی یهودیان در آمریکا و اروپا برعهده میگیرد امری معمولی و یا حتی از روی اجبار بنظر میرسد ولی این موضوع برای کشورهای منطقه و علی الخصوص کشورهای همسایه عراق خود یک تهدید بشمار میآیدقویتر شدن اسرائیل در عراق و افزایش سطح نفوذ آن در اینکشور تمامی توازنات امنیتی و سیاسی منطقه را برهم زده و درنتیجه صف بندیها و سازماندهیهای جدیدی را با خود بهمراه خواهد آورد. از اینرو در قبال موجویت روزافزون اسرائیل در منطقه واکنش کشورهای منطقه از الگوی رقابتی دو جانبه پافراتر نهاده و موضوع بعدی چند جانبه همانند تهدیدی بزرگ و جدی یافته است. مقامات سیاسی و نظامی ترکیه که از بافت و نظامی خاص در منطقه برخوردار است از زمان اشغال عراق توسط نیروهای آمریکائی بدینطرف در مورد فعالیتهای اسرائیل حساسیت بسیاری از خود نشان میدهند.
ایران از توسعه حیطه فعالیتهای سیاسی اقتصادی و اطلاعاتی اسرائیل در مرزهای غربی خود احساس نگرانی کرده و تداوم حضور آمریکا در عراق را بعنوان عاملی در پنهان ماندن این فعالیتها میداند. سوریه که از غرب با اسرائیل هم مرز بوده و از مرزهای شمالی خود را زیر تهدید متفقین اسرائیل میداند با فعالیت اسرائیل در عراق خود را در محاصره میپندارد. عربستان سعودی نیز که از چند سال پیش بدینطرف با رویدادهائی مشکوک سر و کله میزند و از استراتژیهای جدید آمریکا در منطقه دل خوشی ندارد تهدیدات محافظه کاران جدید آمریکا در راستای تجزیه این کشور را در موازات سیاستهای اسرائیل میداند. مقامات سعودی بر این اعتقادند که در بخطر افتادن تمامیت ارضی کشور برهم خوردن استقرار سیاسی و امنیتی و سوقیابی کشور بسوی آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم رد پای اسرائیل بچشم میخورد.
کشورهای عربی همانند کویت قطر امارات متحده عربی و بحرین که با آمریکا و بعضا نیز با اسرائیل ارتباط دارند ترجیح میدهند تا در مقابل افکار عمومی خود سکوت کرده و چشم خود بر موجودیت رو به توسعه اسرائیل در منطقه بپوشند. با همه این احوال منسوبین مطبوعاتی و روشنفکران کشورهای عربی و اسلامی موجودیت و حضور اسرائیل در عراق را تهدیدی برای فلسطین و کشورهای دیگر منطقه میدانند. همچنین میتوان بوضوح مشاهده نمود که موضع اسرائیل در قبال کشورهائی همانند لبنان سوریه عربستان سعودی و ایران نسبت به دوره قبل از اشغال عراق توسط آمریکا گستاخانه تر شده است.

اسرائیل بدنبال چه اهدافی است
سقوط رژیم صدام حسین در عراق و بدنبال آن ضعف امنیتی و تهدید متوجه به اسرائیل را باید اولین مرحله از روند رسیدن اسرائیل به اهداف خود در عراق بشمار آورد. دکتر «آلن لیل» یکی از دیپلماتهای اسرائیل در ترکیه در این رابطه چنین میگوید:  احتمال تجزیه عراق پنجاه درصد است. اگر دولت کرد در شمال این کشور شکل بگیرد کردها کمک و یاری که اسرائیل در دهه 1340 به آنها ارزانی داشت را فراموش ننموده و این دولت مطمئنا دوست و همراه اسرائیل خواهد بود.
وقتی این دولت کرد تشکیل شود آنگاه با توجه به جمعیت پرتعداد کردها در اروپا و حمایت آمریکا از آنها باید انتظار داشت که برسمیت شناخته شدن دولت کرد از کشورهای اروپائی آغاز شده و در سطح اروپا توسعه مییابد. شکل گیری یک دولت کرد در منطقه هیچگاه بر ضد منافع اسرائیل نمیباشد ولی با برسمیت شناختن اینچنین دولتی نباید حساسیت تنها شریک استراتژیکمان یعنی ترکیه را تحریک نمود. وقتی به این اظهارات مقام اسرائیلی و دیگر صهیونیستها توجه کنیم درک خواهیم کرد که خواست اسرائیل در عراق تشکیل حکومتی دست نشانده آمریکا تجزیه اینکشور تشکیل یک دولت مستقل کرد و یا تاسیس کنفدراسیون کرد میباشد. هرکدام از موارد ذیل از نظر سیاسی اقتصادی و امنیتی به اسرائیل این امکان و توانائی را خواهد بخشید که در مقابل دیگر دشمنانش همانند ایران دفاع نماید.
مهمترین نتیجه حضور در عراق ممانعت از تشکیل حکومتهای دینی و ملی در عراق خواهد بود. بدینترتیب اسرائیل با حضور در عراق گروه و حرکتهائی که رژیم صهیونیستی را تهدید مینمایند را نابود ساخته از فعالیتشان جلوگیری نموده و یا آنها را تضعیف خواهد ساخت. اسرائیل در راستای تحقق این اهداف در تلاش است تا زیر ماسک نیروها و یا موسسات آمریکائی و با واسطه ارگانهای دولتی روابط خود با کردها را افزایش دهد. بعنوان مثال گروهی شصت نفری از اکراد بنام  مارن ریشه  برای انجام عملیاتی همانند بمب گذاری ترور و آدم ربائی در اسرائیل آموزش دیده اند. سهم این گروه در آدم ربائیهای مختلف در عراق ترور مقامات و دولتمردان عراقی و آغاز جنگ و درگیری در این کشور بسیار مهم است. این همکاری نزدیک با اکراد موجب شده تا مامورین اسرائیلی بواسطه راهنماهای کرد از مرز ایران گذشته و در نقاط حساسی دستگاههای استراق سمع کار بگذارند. این اقدامات که با حمایت بیدریغ نیروهای آمریکائی صورت تحقق بخود گرفته است در واقع به اسرائیل این فرصت را میدهد تا واکنشهای ایران را کاملا تحت نظر داشته باشدنیروهای امنیتی اسرائیل در بعضی از ممالک تحت لوای شرکتهای امنیتی خصوصی فعالیتهای شوم خود را پیش میبرند.
«سیمور هرش» نویسنده شهیر آمریکائی معتقد است که صد و پنجاه شرکت اسرائیلی بشکلی مستقیم و یا غیر مستقیم در عراق فعالیت مینمایند. پنج شرکت اسرائیلی که در زیر بدانها اشاره شده است بهمراه پنج شرکت آمریکائی قراردادهای ساخت و تعمیرات به امضا رسانده اند.
- در زمینه اتوبوسهای قدیمی شرکت Dan
- در زمینه تولید جلیقه های ضد گلوله شرکت Rointeks
- در زمینه تولید درب شرکت Schrident
- در زمینه تولید رنگ شرکت Taymur
- در زمینه پاکسازی آب آشامیدنی شرکت Tomy
اسرائیل با فعالیتهای وسیع خود در زمینه اقتصادی تصمیم دارد تا بازار مشخصی در عراق را از آن خود نموده و در زمینه خرید و فروش کالاهای اسرائیلی همه چیز را طبیعی جلوه دهد. موجودیت اقتصادی اسرائیل در عراق بیشتر بواسطه شرکتهای خصوصی ترکیه و ممالک حاشیه خلیج فارس تحقق مییآبد. در عرصه سیاسی نیز اسرائیل بهمراه آمریکا در مکانیسمهای مقننه و مجریه عراق دارای نفوذ و قابلیت اظهار نظر شده است. این نفوذ روزافزون اسرائیل در منطقه موجب شده است تا دوره ای پرهرج و مرج که سرانجامش به جنگی داخلی خواهد انجامید آغاز گردد. احتمال استفاده از نیروهای مجاهدین خلق در خاک عراق و یا علیه ایران و همینطور استفاده از گروههای انقلابی کرد عراقی رفته رفته بالاتر میگیرد. حضور اسرائیل در عراق تمامی کشورهای منطقه را با خطر بزرگی مواجه ساخته است. ایران ترکیه سوریه عربستان سعوی و کویت در میان اهداف بزرگ رژیم صهیونیستی قرار میگیرند. در آینده ای نه چندان دور نتایج نامطلوب حضور سیاسی اقتصادی اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در عراق تمامی منطقه را در کام خود فرو خواهد برد.

عراق در چه وضعیتی بسر میبرد
بالغ بر 5 سال از اشغال عراق توسط آمریکا و متفقینش گذشته و هنوز نه کارهای عمرانی و نه وعده های استقرار صلح و آرامش در کشور عملی نگشته است. بعضی از رئوس اصلی زندگی روزمره بیست و هفت میلیون نفر عراقی بدینگونه است:
جنگ تحریم و یغما تمامی تاسیسات زیربنائی عراق را بکل ویران نموده است. بعد از سقوط صدام حسین هزینه بازسازی عراق رقمی معادل 55 میلیارد دلار تخمین زده شده بود. آمریکا پرداخت هجده و نیم میلیارد دلار این هزینه را متقبل شده و همچنین رحیمان بین المللی دیگر نیز وعده کرده بودند تا قریب 14 میلیارد دلار این هزینه را به عراق و خلق آن بپردازند. ولی بعد از گذشت این سالها متوجه میشویم که باز مسئله تامین امنیت مهمترین سد در مقابل عمران وآبادانی وعده داده شده در عراق است. مصائب قطع شدن برق و جریان آب آشامیدنی بصورت یکی از مشکلات روزمره مردم عراق درآمده است. بر اساس بازرسیهای بعمل آمده تنها نیمی از اهالی خانواده ها در عراق به آب آشامیدنی دست مییابند. مقامات عراقی همچنین از ناکافی بودن صندوقهای یاری و کمک به مردم این کشور شکایت میکنند. تاکنون تنها یک پنجم از کمک مالی وعده داده شده به مردم عراق یعنی چیزی حدود پنج و نیم میلیارد دلار به عراق کمک شده و بخشی از این کمک نیز که کارشناسان بین المللی آنرا حدود ده الی پنجاه درصد قید نموده اند برای تامین ثبات و امنیت در این کشور صرف گشته است.
آمریکا در ماه اردیبهشت 1382 پایان جنگ عراق را رسما اعلام نمود ولی علیرغم انتخاب یک دولت غیرنظامی در اینکشور هنوز علائمی بر کاهش یابی سطح خشونت در عراق وجود ندارد. بدرستی کسی نمیداند که بعد از اشغال عراق بدینطرف بطور میانگین روزانه چند نفر در عراق کشته شده اند ولی چنین تخمین زده میشود که این تعداد بین بیست الی 100 نفر باشد. در این میان 4000 سرباز آمریکائی نیز کشته شداند.
بیشتر جمعیت مسلمان عراق که قریب 27 میلیون نفر است در شهرهای شرقی کشور زندگی میکنند. شصت درصد مردم را اعراب شیعه بیست در صد را اعراب سنی و هفده درصد را کردهای سنی تشکیل میدهند. در دوران حکمرانی صدام حسین اداره کرد سیاسی و اقتصادی کشور در دست اعراب سنی قرار داشت کردهای سنی که در شمال عراق زندگی مینمایند از سال 1370 بدینطرف دارای سیستم اداره کرد تقریبا خودمختاری میباشند. همانطوریکه میدانیم عراق کشوری نفت خیز میباشد که کمترین کندوکاو ذخایر نفتی در آن انجام گرفته است. با این وجود بدلیل کمبود سرمایه گذاری در صنایع نفتی مسائلی بسیار جدی در استخراج و عرضه این ماده حیاتی جهان بروز کرده است. اگر شرایط دقیق و مساعد برای استخراج و فروش نفت در عراق حاکم گردد عراق خواهد توانست روزانه بالغ بر شش میلیون بشکه نفت را بفروش برساند. این رقم دوبرابر میزان نفتی است که عراق بسال 1358 و قبل از جنگ با ایران بفروش میرساند. تقریبا بیست الی سی سال پیش عراق صاحب بهترین سیستم بهداشتی و درمانی در خاورمیانه بود ولی بهنگام سقوط صدام حسین بسال 2003 با تاثیر تحریمهای مختلف و جنگهای پی در پی سیستم بهداشتی و درمانی در این کشور کاملا ازهم پاشید. از سال 1369 نمودارهای سلامتی بسرعت سقوط کرده و میزان مرگ و میر کودکان زیر پنجسال و نوزادان افزایش چشمگیری داشته است. میزان مرگ و میر مادران نیز نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه در سطحی بسیار بالا سیر میکند. بودجه اختصاصی برای مسائل بهداشتی در سال 2002 قریب 16 میلیون دلار بوده که بسال 2004 به یک میلیارد دلار نزدیک شده است. تمام مردم عراق امروز برای دستیابی به مواد غذائی مورد نیاز خود از سیستم کوپن و دفترچه بهره استفاده مینمایند.