ناکامی رسانه های تبلیغاتی اسراییل

ناکامی رسانه های تبلیغاتی اسراییل

 این در حالی است که صهیونیست ها انواع ظلم و ستم و تجاوز و جنایت را علیه مردم بی دفاع فلسطین روا می دارند و به شیوه های مختلف به آزار و شکنجه این ملت می پردازند.
در جنگ اخیر غزه نیز این رسانه ها با حمایت رژیم خونخوار صهیونیست ها بسیار تلاش کردند تا با وجود صحنه های تکان دهنده فراوان کشتار و نابودی و با وجود برجای گذاشتن 1400 شهید که 30 درصد آنان کودک بودند و زخمی شدن 6000 تن و علی رغم برجا ماندن 20 هزار خانه ویران شده و فرو ریختن صدها تن بمب و نابودی مدارس آژانس امداد و کاریابی آوارگان سازمان ملل ( آنروا) و نسل کشی و استفاده از فسفر سفید مردم جهان را بفریبند و مظلوم نمایی کنند. آنان تلاش کردند تا این جنگ دیوانه وار را توجیه کنند ولی باید بدانند که عمق و گسترش فاجعه بسیار فراتر از اقدامات برنامه ریزی شده و گمراه کننده آنان است.
این رسانه ها این بار تلاش کردند تا جنایت علیه کاروان آزادی را توجیه کنند و بر آن سرپوش بگذارند ولی ناکام ماندند و جهانیان همگی مشاهده کردند که این مردم بی دفاع و غیر نظامی تبعه 40 کشور چگونه در درون این کشتی ها که جز کمک های بشردوستانه حمل نمی کردند مورد تهاجم و حمله قرار گرفتند و به خاک و خون کشیده شدند، کشتی هایی که مسلمان و مسیحی، روحانی و کشیش و مرد و زن و کودک سوار آن بودند.
حمله به کاروان آزادی و جنایت علیه آن در آب های بین المللی بدون هیچگونه اتهام و یا ارتکاب جرمی آن هم در شرایطی که مسافران این کشتی ها هیچگونه ابزار دفاعی در اختیار نداشتند به حدی آشکار و گسترده بود که اشغالگران این بار نتوانستند مردم جهان را بفریبند و در واقع این بار فریب افکار عمومی جهان از حد توان آنان خارج بود. دیگر ادعاهای آنان تحت عنوان دفاع از خود گوش شنوا و خریداری ندارد زیرا دیگر کسی باور نمی کند که حمله این حجم از کماندوهای دشمن که با حمایت هواپیماها و کشتی های جنگی صورت گرفت دفاع از خود در برابر مسافران عادی و غیر نظامی در پهنه دریاهای بین المللی باشد.
در تاریخ 31/5/2010 اتفاقی رخ داد و به تمامی شبهات در این زمینه پاسخ داد و دروغین بودن شعارها و ادعاهای "اسراییل" را به اثبات رساند و تصویر روشن و واضحی از ادعاهای صهیونیست ها را که سال هاست جنایات خود را توجیه می کنند و بر آن سرپوش می گذارند به نمایش گذاشت.
از سرگیری شعارهای دروغین از سوی اشغالگران در رویاروی با کشتی های آزادی و لغو محاصره نشانگر شکست و ناکامی گسترده آنان در جهت مقابله با این کاروان است، کاروانی که در واقع تجسم بهترین ارزش های انسانی و بشردوستانه می باشد. شکی نیست که گزارش های رسانه های اسراییلی در مورد اهداف این کشتی ها به هدف گمراه ساختن افکار عمومی جهان صورت گرفته است و آنان تلاش می کنند تا جنایات خود را به نحوی توجیه و خود را تبرئه کنند و بر این جنایات سرپوش بگذارند. تماس های دولت اشغالگران با واتیکان و آمریکا برای جلوگیری از مشارکت راهبه ها و کشیش ها و افراد تبعه آمریکا در این کاروان نتوانست در برابر اراده و اصرار هزاران انسان آزاده به موفقیتی دست یابد و موثر واقع شود، انسان های آزاده ای که قاطعانه تصمیم گرفته اند در برابر جنایت محاصره علیه غزه سکوت نکنند و آن در هم شکنند.
چگونه "اسراییل" می تواند جهانیان را قانع سازد که کشتی های لبنانی وابسته به حزب الله هستند در حالی که تعدادی راهبه و فعال حقوقی در میان پنجاه زن مسافر این کشتی ها مشاهده می شود و از حمایت کنیسه نیز برخوردارند؟ چگونه جهانیان می توانند ادعای "اسراییل" در مورد عدم بازگشایی راه آبی به بندرغزه را قبول کنند که می گویند این بندر به بندری ایرانی تبدیل خواهد شد؟ این در حالی است که "اسراییل" با طرح نظارت ناظران بین المللی که تضمین می کنند این راه آبی در جهت اهداف غیر نظامی و مردمی به کار گرفته شود نیز مخالفت می کند. 
بوق های تبلیغاتی اشغالگران که در طول سال های گذشته به چنین شعارها و دروغ پراکنی عادت کرده اند باید بدانند که این بار فریبکاری آنان بعد از کشتار کاروان آزادی نتیجه ای نخواهد داشت و دیگر با این دروغ پردازی نخواهند توانست مردم جهان را بفریبند.
مطرح کردن دخالت حزب الله و یا ایران و حماس و غیره در جهت توجیه جنایات بیشتر خود می باشد تا بیشتر بر درد و رنج مردم فلسطین بیفزایند و بر کسی پوشیده نیست که تمامی این تلاش ها در جهت قربانی و مظلوم نشان دادن خود صورت می گیرد.
در واقع " اسراییل" با ارتکاب این جنایت چهره حقیقی خود را به طور کامل به جهانیان نشان داده است و رسانه ها و گروه های تبلیغاتی فریبکار و دروغپرداز آنان نیز نتوانسته اند این جنایت زشت را توجیه کنند ولی باز تلاش می کنند همان شیوه ایی را دنبال کنند که شکست آن محقق و ثابت شده است.
اگر اشغالگران اجازه می دادند تا کشتی های آزادی به غزه بروند و کمک های پزشکی و بشردوستانه به دست قربانیان جنایات آنان برسد اکنون گرفتار پیامدها و تبعات این جنایت نبودند، جنایتی که نیازی به تشکیل دادگاه برای محاکمه و شهود ندارد تا عاملان آن را محکوم کند.
دولت اشغالگر نیز تصور می کند که با ارتکاب این جنایت و گرفتن زهر چشم از دیگران می تواند از آمدن سایر کشتی ها به غزه جلوگیری کند و در حالی که ثابت شده است این جنایت احساسات تمامی آزادگان جهان را تحریک کرده و اثر خود را بر جای گذاشته است و در رویارویی با ده ها طرح ارسال کشتی به نوارغزه قرار گرفته است.
اصرار آزادگان جهان بر ارسال کشتی به سوی نوارغزه محاصره شده ثابت کرده است که این اقدام سلاح موثری در جهت مقابله با تلاش های رسانه های "اسراییلی" و آشکار ساختن دروغ های آنان می باشد و چنین ابراز همدردی در آینده نیز افزایش خواهد یافت و تا زمانی که دروغ و فریبکاری ادامه داشته باشد و جنایت علیه انسان های شرافتمند و آزاده و علیه ارزش های انسانی تداوم یابد چنین تلاش هایی نیز ادامه خواهد یافت.
تنها راه فراروی اشغالگران لغو کامل محاصره نوار غزه و بازگشایی تمامی گذرگاه ها و ورود تمامی مواد مورد نیاز زندگی و بازسازی و بازگشایی گذرگاه دریایی نوارغزه و بازگشایی گذرگاه میان غزه و کرانه باختری است و گر نه ناکامی های آنان ادامه خواهد داشت و هر روز حقیقت چهره کریه آنان روشن تر می شود و "اسراییل" حاصل ظلم و ستم و حقد و کینه خود را درو خواهد کرد.