افشای ناگفته‌های موساد در شصت سال كار اطلاعاتی

افشای ناگفته‌های موساد در شصت سال كار اطلاعاتی

این سازمان در اول آوریل سال ۱۹۵۱ توسط نخست وزیر وقت اسرائیل، دایوید بن گورین تأسیس شد.
از جمله وظایفی که برای این سازمان عنوان شده است، جمع آوری اطلاعات و خنثی سازی فعالیت‌های تروریستی از اقدامات این سازمان مخفی است!
اما در کتابی که در هفته جاری با نام "شصت سال نظر اطلاعاتی، نگرش از درون" در اسرائیل و آمریکا انتشار یافته، مطالبی دیده می شود برخلاف ادعای بالا.
در این کتاب به دخالت‌های موساد، شاباك و امان (دفتر فوق سری اطلاعات نظامی اسرائیل) اشاره و تأكید شده در شصت سال گذشته، بسیاری از سیاست‌های نظامی عراق، لبنان و فلسطین ناشی از فعالیت سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیل بوده و در بسیاری از موارد، دولت‌های منطقه قربانی اطلاعات نادرست مأموران اطلاعاتی اسرائیل شده‌اند.
در بسیاری از موارد، دولت‌های منطقه قربانی اطلاعات نادرست مأموران اطلاعاتی اسرائیل شده‌اند
نویسندگان این كتاب، «معیر داگان» رئیس موساد، «یوفال دیسكین»، رئیس شاباك و «آمو یلدین»، رئیس امان بوده و بسیاری از مأموران مخفی اسرائیل در كشورهای عربی نیز با نام مستعار در آن مقاله‌های خود را ارایه داده‌اند.
در بخشی از این كتاب كه به ایران و حوادث كشورهای همسایه آن اختصاص دارد، آمده است: اسرائیل، ایالات متحده آمریكا را برای حمله به عراق تغذیه اطلاعاتی كرده و البته اكنون زمان پشیمانی از آن كار است و نتیجه آن، رها شدن تل آویو از شر عراق و موشك‌های آن بود و این تلاش برای حمله به ایران نیز آغاز شد و با بزرگنمایی و تحریك آمریكا مبنی بر نظامی بودن فعالیت اتمی ایران، اسرائیل تلاش كرد تا آمریكا به ایران حمله كند، اما آمریكایی‌ها ملاحظاتی داشتند و از برخی توانمندی‌های ایران ناآگاه بودند، برای همین، فریب موساد و شاباك را نخوردند.
گفتنی است، بخش‌هایی از این كتاب را «القدس العربی»، چاپ لندن به نقل از «یدیعیوت آحارنوت» به زبان عربی به چاپ رسانده است.