پوست اندازی بزرگ موساد

پوست اندازی بزرگ موساد

این تحول عموما در اجرای عملیات ویژه ومحرمانه ای که تل آویو آنرا خارج از خاک فلسطین اشغالی انجام می دهد ومجری آن واحدهای ویژه نظامی به فرماندهی افسران اطلاعاتی هستند ، می باشد.
همزمان با انتصاب تامیر باردو به ریاست موساد ، آویو کخافی هم رئیس سازمان اطلاعات نظامی "امان" شد ، این دو گام همزمان را باید مهمترین گام ها در عملیات اصلاح فراگیری است که به آرامی در ساختار سری اطلاعاتی ـ جاسوسی  رژیم صهیونیستی در حال انجام است .
منابع اطلاعاتی فاش کردند که سازمان های سه گانه امنیتی ومحرمانه هم اکنون به تدریج فعالیت های عملیاتی را جایگزین فعالیت های جمع آوری اطلاعات وتحلیل آنها کرده اند.
علاوه بر آن هم اکنون موساد را به عنوان بزرگترین آژانس محرمانه ای که دست به عملیات سری می زند ، معرفی می کنند ، به نحوی که هم اکنون ماموران موساد دست به عملیاتی می زنند که معمولا واحدهای جنگی ارتش صهیونیستی دست به آن می زدند.
امروز بنیامین نتانیاهو وایهود باراک عملیات بازسازی ریشه ای را در ساختار نظامی ملی واطلاعاتی رژیم صهیونیستی در دست انجام دارند ودر این چارچوب تغییرات فراگیروبی سابقه ای در ساختار این سازمان انجام می دهند ، تغییراتی که از زمان جنگ 2006 بی سابقه بود.
علل اجرای عملیات تغییر:
در سال 2006 یک واحد صهیونیستی به سوی جنوب لبنان به حرکت در آمد ، هدف شمال رود لیطانی بود اما این نیرو توفیقی در از بین بردن نیروی نظامی حزب الله که در این منطقه مستقر بود ، پیدا نکرد، از اینرو برای تصحیح این اشتباه ضربه زدن در عمق خطوط دشمن دو بار در دستور کار ارتش قرار گرفت.
حمله اول در 2 اوت انجام گرفت که هدف قرار دادن وتسلط بر مراکز فرماندهی حزب الله وسرنگون کردن آن در تمامی مناطق شهر بعلبک در دستور کار قرار گرفت.
این  عملیات قرار بود در حدود 130 کیلومتری شمال مرزهای فلسطین اشغالی انجام شود اما در زمان اجرا عملیات با شکست مواجه شد زیرا حزب الله صدای موتور هلیکوپتر های حامل نظامیان صهیونیست را شنید ووقت کافی برای تخلیه منطقه را پیدا کرد.
چهار روز بعد از آن یعنی 5 اوت ، نیروهای کماندوی صهیونیست حمله ای را علیه شهر ساحلی صور در 30 کیلومتری شمال مرزهای فلسطینی اشغالی انجام وتوانست (به زعم صهیونیستها) 27 نفر از نیروهای حزب الله از جمله چند فرمانده این حزب را از پای در آورد.
اینبار نیروهای کماندو با درس گرفتن از تجربه اول، از طریق دریا وبا سکوت کامل وتاریکی شب به اهداف خود نزدیک شدند.
در آن زمان سرپرستی وهدایت این نیروها به عهده کسی جز تامیر باردو که رئیس شاخه عملیات موساد بود ، قرار داشت.
این اولین باری بود که یک افسر از موساد فرماندهی واحد عملیاتی ویژه ای از ارتش را در یک عملیات سری در داخل سرزمین دشمن به عهده می گرفت اما به هر شکل به دلیل مخالفت ایهود اولمرت نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی این نوع رویکرد در جنگ سرب گداخته ادامه نیافت.
منابع اطلاعاتی اعلام کردند: نتانیاهو به همراه وزیر جنگش به دقت دوعملیات انجام گرفته در لبنان را مورد بررسی قرار دادند، همچنین تحقیقات صورت گرفته در رابطه با تغییر رویه عملیاتی سازمان اطلاعات آمریکا سیا وعملیات انجام گرفته این سازمان در عراق ، افغانستان وپاکستان را هم بررسی کردند؛ عملیاتی که نیروهای جنگ های سری آنرای تحت فرماندهی یک فرد غیر نظامی (اکنون لیون بانیتا است) به انجام می رسانند.
نتانیاهو وباراک در این تحقیق خود مخالفت قاطع واشینگتن با هر نوع اقدام نظامی علیه مراکز هسته ای ایران را هم مد نظر قرار دادند.
تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا نتانیاهو وباراک به همراه رؤسای سازمان های اطلاعاتی وفرماندهان نظامی صهیونیستی به این نتیجه برسند که انجام عملیات اصلاحات ریشه ای به نفع موساد وسازمان اطلاعات نظامی و شین بت امری ضروری است تا دامنه فعالیت آنها گسترده تر شده وتاثیر گذاری خود را بر عملیات ارتش صهیونیستی هم داشته باشد.
چهار تغییر اساسی در موساد ، سازمان اطلاعات نظامی وشین بت:
1- از تمامی رهبران سازمان های نظامی واطلاعاتی خواسته خواهد شد تا اطلاعات واگاهی خود را در رابطه با عملیات جنگی افزایش دهند وآنرا در ابعاد تاکتیکی واستراتژیکی برای افزایش امادگی در این زمینه به عنوان پیش شرطی برای رسیدن به پست های مذکور باشد.
این پیش شرط برای اولین بار در رابطه با انتخاب رئیس ستاد مشترک ورئیس موساد ونیز رؤسای سازمان اطلاعات ارتش ومدیر شین بیت اجرا شد.
تمامی این مسئولین از این پس نیازمند اثبات توانمندی های میدانی خود به معنای نظامی آن هستند.
به تعبیری واضحتر آنها بیش از آنکه باید توانمندی تحلیلی خود را در ابعاد سیاسی واستراتژی های نظامی به منصه ظهور برسانند، باید از توانمندی های عملیات خود سخن بگویند واز این پس دیگر نتانیاهو ومشاورانش نیازی به شنیدن توضیحات ونظرات افسران اطلاعاتی ونظامی در جلسات تصمیم گیری ومدیریت دولتی نخواهند داشت.
از این پس مراکز تصمیم گیری به تنهایی کار تصمیم گیری ومسئولیت پیشبرد دیپلماسی وبرنامه ریزی استراتژیک وصدور دستورات را به عهده خواهند گرفت، در حالیکه تنها چیزی که انتظار دارند از ژنرال ها ومدیران سازمان های جاسوسی بشوند توصیه هایی در رابطه با مسایلی همانند عملیات محرمانه برای کارشکنی در پیشرفت برنامه های هسته ای ایران است ، یا انکه عملیات محرمانه ای برای جلوگیری از انتقال موشک های کره شمالی به ایران یا سوریه یا حزب الله است.
در صورت وقوع جنگ نیز از این مسئولین موساد وسازمان اطلاعات ارتش نقشه هایی برای انجام عملیات پشت خطوط دشمن طلب خواهد شد ، عملیاتی تخریبی که تنها در صورت هوشیار شدن دشمن نیاز به اعزام نیروهای پیاده زرهی ونیروهای مسلح برای ایجاد شکاف در صفوفش خواهد بود.
این نوع رویکرد به طور کاملا شفاف در انتصاب های جدید نظامی واطلاعاتی اخیر نمایان گردید:
• • سرلشکر یوآف گالانت، مرد عملیات تاکتیکی ـ میدانی طراز اول که چندان توجهی به مسایل سیاسی نداشته وکاری با سیاستگذاران هم ندارد، او به عنوان جانشین گابی اشکنازی به ریاست ستاد ارتش انتخاب شد.
• • سرلشکر یائیر ناویه، او را به دلیل سوابق مشارکت میدانی اش به عنوان معاون رئیس ستاد ارتش برگزیده اند ، توانایی او در توجه ویژه به آماده سازی نیروهای مسلح جهت ورود به جنگ ومهارت های برنامه ریزی عملیات میدانی بغرنج می باشد.
• • سرلشکر اویو کوخافی، رئیس جدید (ضد) اطلاعات نظامی ، او هم یکی از مردان عملیات میدانی است ، پیشینه نظامی اش به واحدهای کماندوی مخصوص در لشکر چتر بازان فرماندهی جبهه غزه باز می گردد .
کوخافی هرگز هیچ نوع تجربه ای در بخش اطلاعات ندارد ، اما پیش بینی می شود در حالیکه بخش های مختلف اطلاعاتی ارتش را مدیریت می کند توجه ویژه ای به آماده کردن واحدهای ویژه جنگی جهت تقویت توانایی های عملیاتی خواهد داشت.
نتانیاهو هنوز کسی را برای جانشین یوفال دیسکن مدیر شین بت انتخاب نکرده است تا بعد از استعفای دیسکن بعد از سه دهه فعالیت سری ، جای او را اشغال کند.
منابع آگاه اطلاعاتی می گویند که سه نامزدی از داخل سازمان برای جانشینی او وجود دارند ، این افراد سیر ترقی را در داخل شین بت گذرانده اند وویژگی مشترک آنها فعالیت در بخش عملیات های فعال است.
2- موساد بیشترین تغییر وتحولات ریشه ای را در ساختار، زیربناها وروش های فعالیت خود تجربه خواهد کرد.
فعالیت های قبلی این سازمان همچون تهیه تحقیقات ، پژوهش ها وارزیابی های راهبردی در رابطه با چهره فعالیت های سیاسی وشکل دادن به روابط با دولت هایی که روابط رسمی با رژیم صهیونیستی ندارند را به شورای امنیت ملی به ریاست یوزی آراد افسر سابق موساد خواهند سپرد.
با وجود آنکه دوره طلایی شبکه های موساد در ایالات متحده ، روسیه ، چین واروپا به زمان های در ماضی بعید باز می گردند اما به هر شکل دست آوردهای سنتی موساد هم به شکلی این ذهنیت را ایجاد می کند که اصولا یک قدرت نظامی اصلی اما سری برای رژیم صهیونیستی است ، واحدی که وظایف جمع آوری اطلاعاتی اش هم صرفا حول محور نیازهای عملیاتی است وبس.
3- نتانیاهو با انتصاب تامیر باردو در پست عالیرتبه دیگری همچون رئیس کمیته مجمع مدیران سازمان های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی موافقت کرد ، این هیئت در حال تاسیس است .
پست معادل این مقام در ایالات متحده مدیر سازمان های اطلاعاتی ملی آمریکاست که در راس هرم اطلاعاتی این کشور قرار می گیرد.
او به عنوان مهندس بازسازی توان جنگی سری ویژه رژیم صهیونیستی در موساد به درجه ای همطراز با رتبه رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی ارتقا می یابد.
4- بی شک این اصلاحات فراگیر بازتاب های را بر بودجه جنگی رژیم صهیونیستی که بزرگترین سهم را از بودجه کلان این رژیم به خود اختصاص داد ، خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان صهیونیست این نوع  رویکرد اهمیت توزیع مجدد وریشه ای اعتبارات اختصاص یافته به ارتش وسازمان های اطلاعاتی را مشخص می کند .
برخی از منابع نظامی پیش بینی می کنند بخش عمده ای از بودجه ارتش به سازمان های سری شکل گرفته در نتیجه تحولات در نیروی انسانی ومنابع جنگی ولجستیکی اختصاص یابد.
به طور مثال تصمیماتی در رابطه با اینکه ایا تجهیز یک نیروی نظامی سری جدید با تسلیحات مستقل هوایی ، دریایی ولجستیکی مورد نیاز است یا خیر .
یا آنکه آیا این نیرو از امکانات وحمایت ارتش صهیونیستی در این بخش ها استفاده کند .
ولی به هر شکل این نیروی اطلاعاتی به هواپیماهای بدون سرنشین همانند متد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا مجهز خواهد شد.