ارتباط و پیوند اسرائیل و بهائیت از نگاه امام خمینی(ره)

ارتباط و پیوند اسرائیل و بهائیت از نگاه امام خمینی(ره)

۱-بیانات مورخ 12شهریور 1341 در قم خطاب به یکی از طرفداران ایشان:
 
  .......کسانی که به نام تجدد ؛ روحانیت را ضعیف میکنند توسعه فساد را دامن می زنند. ما با " اسرائیل " و " بهائی ها " نظر مخالف داریم و تا روزی که مسئولین امر ؛ دست از حمایت این دو طبقه برندارند؛ ما به مخالفت با آنها ادامه می دهیم....""(کتاب صحیفه نور ج1-ص77)
 
2-سخنرانی امام خمینی در مسجد اعظم قم – 12 اردیبهشت 1342
 
   """.....وای براین مملکت ؛ وای براین هئیت حاکمه ! وای براین دنیا ! وای بر ما! وای براین علمای ساکت ! وای براین نجف ساکت ! این قم ساکت است. این تهران ساکت است . این مشهد ساکت ! این سکوت مرگبار اسباب این می شود که زیر چکمه های اسرائیل ؛ به دست همین بهائی هاا ؛ این مملکت ما ؛ این نوامیس ما ؛ پایمال شود ...... اگر همه علمای اسلام یک مطلبی را بگویند ؛ حالا که خطربر اسلام وارد شده و آن خطر یهود است و حزب یهود-که همین حزب بهائیت است – این خطر که حالا نزدیک شده ؛ اگر آقایان ؛ علمای اعلام ؛ خطبا ؛ طلاب ؛ همه با هم همصدا بگویند که آقا ما نمی خواهیم که یهود بر مقدرات مملکت ما حکومت کند.........""   (کتاب صحیفه نور- ج1-ص 213 و 216)
 
3- سخنرانی امام خمینی برای گروهی از مردم همدان در شهر قم- 23 اردیبهشت 1342 :
    "".......من از محبت شما متشکرم. سلام مرا به عموم مردم و روحانیون همدان برسانید و بگوئید دین شما مردم مسلمان در معرض  مخاطره و هجوم قرار گرفته است . دولت شما می خواهد به دست بهائی ها و اسرائیلیها شما را از بین ببرد . بدانید که دولت شما به دو هزار بهائی هریک پانصد دلار کرایه طیاره داده که به لندن بروند ؛ جمع شوند و علیه قرآن و پیغمبر شما تصمیم بگیرند....."" (صحیفه نور-ج1-ص277)