اسرائیل و شکست در جنگ

اسرائیل و شکست در جنگ

بله! همیشه اسرائیل خود را در باتلاق فرو می برد و پوزه رهبران خود را در خاک می مالد. بله! این جنگی است که کمر اسرائیل را شکست و دشمن ناتوان از توجیه شکست خود برای ارتش و ملتش و جهان خارج است و هیچ توجیهی برای شکستش در این جنگ ندارد. در واقع اسرائیل در این نبردش به بن بست رسیده است و به دنبال شکست سخت سیاست متجاوزانه اش نتوانست برای جنگش بازاریابی کند، ضربات سنگینی را به خود دید که مانع از رسیدن آن به اهداف آشکارش شد که از سه هفته قبل اعلام کرده است.
کشتار قانا نقطه عطف مهمی در این نبرد خفت بار برای دشمن بود. نبردی که سیلی محکمی به سیاست های متجاوزانه دشمن صهیونیستی در خاورمیانه زد. رافی مان روزنامه نگار صهیونیستی در مقاله ای تحت عنوان بازگشت به واقعیت در روزنامه یدیعوت آهارانوت درباره شکست اسرائیل در جنگ می نویسد:«رهبری اسرائیل بار دیگر در دام سید حسن نصر الله افتاد. هان! اکنون ما در این نبرد شکست خوردیم. به هیچ وجه نمی توان سیاستی امنیتی را در پیش گرفت که مبتنی بر پیش گویی های غیب گونه باشد. اما وقتی مسأله لبنان مطرح است، چکار باید کرد. در این هنگام انگار که جن ها از تاریکی خارج می شوند. کمین نیروهای حزب الله، بمب های و مین ها، برخورد بالگردها با همدیگر و کشته شدن نظامیان اسرائیلی به دست یکدیگر از روی ترس و وحشت. دیروز هم دیدیم که واقعه قانا اتفاق افتاد. انگار که کسی می خواهد بار دیگر این فیلم وحشتناک را به نمایش بگذارد، در حالی که ما سعی می کنیم نمایش اول آن را فراموش کنیم.»
مان در ادامه مقاله خود می نویسد: «شاید بتوان گفت که این بار چاپ دوم فاجعه قانا مانند زنگ ساعت ما را از خواب بیدار می کند. حسن نصر الله این رهبر و مسئول تبسم کنان در صفحه های تلویزیون ظاهر می شود و پیام های شدید و واضحی ارسال می کند که مانند موشک تاثیر گذار است. این گونه پیداست که رهبری اسرائیل متشکل از تعدادی افراد بی تجربه است که چون کودک در دام نصر الله افتادند.»
علی رغم اینکه یوفال دیسکین رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل سعی می کند خود را انسان شجاعی نشان دهد اما اظهاراتش نشان می دهد که او در خواب عمیقی فرو رفته است. دیسکن می گوید:«باید اسرائیل در این جنگ بر حزب الله پیروز شود تا این که فلسطینیان را در مناطق اشغالی از مقاومت باز دارد. باید دستاوردها و پیروزی هایی را در لبنان محقق سازیم تا این که فلسطینیان آن را ببینند. در خاورمیانه مهم این است که مجری عملیاتی از اردوگاه آوارگان بلاطه بداند که نه تنها پیروزی استراتژیک از آن اسرائیل است بلکه اسرائیل دستاوردهای نظامی هم دارد تا این که وی وحشت زده شود.»
روزنامه یدیعوت آهارانوت اسرائیل کشتار قانا را در سرمقاله خود این گونه توصیف می کند:«پیکر ده ها کودک لبنانی در کیسه های پلاستیک که روی زمین قرار داده شده اند و آتش جنگ در روستای قانا جان آن ها را گرفت، صحنه دردناکی است.» می بینیم که رسانه های صهیونیستی هم نتوانستند که جز حقیقت چیز دیگری را از این کشتار اعلام کنند. این روزنامه عبری در ادامه می افزاید:«در مقابل پیکر ده ها کودک بی جا و مکان باید انسانیت را به یاد بیاوریم و گریه کنیم.»!!
یدیعوت آهارانوت در ادامه سرمقاله خود آورده است:«اسرائیل در مقابل قبرهای این کودکان و غیرنظامیان در قانا باید سر خم کند، آن ها در این مکان آرمیده اند و اسرائیل باید برای آن ها گریه کند.»
اما زئیف شیف طی مقاله ای در روزنامه هاآرتص می نویسد:«به دنبال بمباران روستای قانا کاهش حملات هوایی به بیروت قابل پیش بینی بود، مگر این که حزب الله از موشک های دور برد علیه اسرائیل استفاده کند. در شهر آوریل 1996 و در جریان عملیات گسترده نظامی اسرائیل به نام خوشه های خشم علیه حزب الله اشتباهی در روستای قانا روی داد و طی آن 102 لبنانی و فلسطینی کشته شدند. به دنبال این حمله اسرائیل مجبور شد که حملات خود را متوقف کند. اما این بار این اتفاق روی نداد. نخست وزیر، وزیر دفاع و با حمایت وزرای دیگر به ارتش دستور دادند که به حملات خود برای فشار بر حزب الله ادامه دهد.»
این نویسنده صهیونیستی در ادامه این تحلیل خود می نویسد:«این بار اسرائیل گفت که این واقعه که طی آن 60 نفر به قتل رسید، فاجعه بوده است، اما حاضر نیست که پیشنهاد فواد سنیوره نخست وزیر لبنان در مورد آتش بس بی قید و شرط را که در واقع پیشنهاد حزب الله است، بپذیرد که این امر باعث می شود که دوباره نیروهای حزب الله به شکل اساسی در مرزها مستقر شوند.»
از سوی دیگر، منابع خبری صهیونیستی اعلام کردند که گزارش های اقتصادی منتشر شده در اسرائیل نشان می دهد که از آغاز حمله به لبنان تاکنون بیش از 1500 کارمند اخراج شده اند. علت اخراج این کارمندان حضور نیافتن آن ها در محل کار به دنبال حملات موشکی حزب الله اعلام شد. همچنین صدها کارگر دیگر تهدید شدند که در صورت حضور نیافتن در محل کار اخراج می شوند.
گزارش های منتشر شده نشان می دهد که بیش تر کارگران به خاطر حضور نیافتن به موقع در محل کارشان اخراج شده اند.
بر پایه گزارش های اقتصادی دیگر رژیم صهیونیستی بر اثر حملات موشکی حزب الله روزانه 122 میلیون دلار خسارت دیده است. این در حالی است که همه بخش های اقتصادی شمال فلسطین اشغالی تعطیل شده است و ادامه حملات موشکی به شهرک های صهیونیست نشین نیز زیان های چند میلیارد دلاری به بورس اسرائیل وارد آورده است. اینچنین اسرائیل روزانه متحمل زیان های زیادی در همه زمینه ها می شود که در نهایت سرافکنده میدان نبرد را رها کرد.