تجربه موشک های قسام

تجربه موشک های قسام

و پس از مدت زمانی طولانی و سخت که در توسعه و بهبود کیفیت آن صرف شد و اراده ای استوار در ورای آن قرار داشت و مجاهدان و فرماندهانی مؤمن و راسخ تجهیز به سلاحی را که بتواند توازن وحشت را با دشمن صهیونیستی ایجاد کند و موانع مادی را از پیش پای خود بردارد، هدف خود قرار داده بودند و پس از آن همه تحولات، بالاخره "موشک های قسام" امروز چنان در صحنه حضور یافته اند که این حضور تاثیری عمیق و شگرف در عملیات مقاومت دلاوران فلسطینی بر جای گذاشته است و با کمک همین سلاح است که اکنون "اسرائیل" برای نخستین بار به شروط آتش بس گروه های فلسطینی گردن می نهد و حال آنکه در گذشته همیشه با هر گونه شرط طرف فلسطینی مخالفت می ورزید، زیرا فکر می کرد که بدون وجود هیچ مانعی می تواند به کشتار و تخریب خود علیه فلسطینیان ادامه دهد و در مقابل، هزینه چندانی متوجه این رژیم نمی شود.
اثرات عمیقی که اکنون موشک های قسام به بار می آورند در بعد مادی و قدرت تخریب آن نیست، بلکه بیشتر تاثیرگذاری این موشک ها در بعد معنوی آن است و فراتر از آن جبهه داخلی رژیم صهیونیستی که به مثابه "پاشنه آشیل" صهیونیسم و نقطه ضعف آن ـ به اعتراف بسیاری از تحلیلگران نظامی رژیم صهیونیستی ـ است از این موشک ها صدمه می بیند.
در وضعیتی که ساکنان شهرک های اشغالی در داخل اراضی اشغالی 1948م. (مرزهای موسوم به خط سبز) دائما در ترس و وحشت و ناامیدی و افسردگی شبانه روزی به سر می برند و در وضعیتی که جامعه صهیونیستی یقین دارد که تمام این زرادخانه نظامی اش نمی تواند جلوی یک موشک ساده و ابتدایی را بگیرد یا حتی زمان و مکان سقوط آن را تعیین کند و در شرایطی که سیستم نظامی رژیم صهیونیستی به این باور می رسد که عملیات نظامی اخیرش در نوار غزه با انواع نام هایی که داشته و با وجود ویرانی های زیادی که بر جای گذاشته است، در تامین امنیت داخلی این رژیم در برابر موشک های قسام هیچ توفیقی نداشته است و حتی اندک آرامشی برای شهرک نشینان صهیونیست به همراه نداشته است و در شرایطی که تمام تلاش های "اسرائیل" برای محاصره زمینی و هوایی و دریایی نوار غزه جهت کاهش تعداد موشک های "قسامی" شلیک شده بی نتیجه مانده است، در چنین وضعیتی جای تردید باقی نمی ماند که سران صهیونیسم تهدید راهبردی را که این رژیم با آن روبه رو است، لمس کرده و آن را جدی گرفته اند.
زیرا امنیت داخلی و آرامش روانی و اجتماعی صهیونیست ها مهم ترین عناصر تشکیل دهنده پروژه صهیونیسم هستند و بدون فراهم شدن جبهه ای با ثبات و امن در داخل، حضور صهیونیست ها در سرزمین غصب شده فلسطین و جذب مهاجران جدید معنا و فایده ای ندارد.
به همین سبب اگر بگوییم که موشک های قسام یک پیروزی بسیار بزرگ در این سرزمین به ارمغان آورده و بر تمام عملیات نظامی و حملات اشغالگران صهیونیست ـ که به هدف کاهش تاثیر یا پایان شلیک آنها صورت می پذیرد ـ فائق آمده است سخنی به گزاف نگفته ایم، زیرا تاکنون نه حملات و یورش زمینی و نه ترور فرماندهان و مجاهدان مقاومت فلسطین و سازندگان و طراحان موشک ها و نه شلیک کنندگان آنها و نه تمام تجربیات علمی و دانش نظامی رژیم صهیونیستی هیچ یک نتوانسته است در برابر این سلاح ابتدایی و ساده، توفیقی حاصل کند و اراده سازندگانش را در هم بشکند.
از این رو، باید این تجربه گرانبها و منحصر به فرد مقاومت را با دقت زیادی مورد توجه و امعان نظر قرار دهیم و از عبرت ها و درس های آن برای خدمت بیشتر به مقاومت و اهداف و آرمان های آن استفاده کنیم و دستاوردهای ملموسی برای ملت فلسطین به همراه آوریم و معادله مناسبی در تعامل با اشغالگران جایگزین کنیم.
از مهم ترین این درس ها می توان به نکات زیر اشاره کرد:
- اگر مقاومت از اراده ای پولادین و عزمی راسخ و آرمانی بلند برخوردار باشد هیچ چیز نمی تواند مقاومت را از رسیدن به اهدافش باز دارد و تا زمانی که فرماندهی مقاومت شایسته اداره نبرد و استقامت و پایداری در برابر مشکلات باشد ـ که این امر در نوار غزه موجود است و به ویژه گردان های قسام از آن برخوردارند و در طول سال های اخیر توانسته اند موفقیت های کم نظیری در استفاده از ابزارها و تاکتیک های نظامی به دست آورند ـ این امر نوید بخش آینده ای روشن خواهد بود.
- باید به اهمیت برقراری آتش بس با فواصل زمانی مناسب در روند طولانی نبرد با دشمن توجه داشته باشیم تا این که این امر زمینه را برای سازماندهی مجدد و تقویت توان مقاومت و استفاده بهینه از تجربیات و توسعه ابزارهای مبارزه فراهم آورد. همزمان می توان از پیروزی های گذشته مقاومت برای خدمت به مصالح ملت استفاده کرد تا اندکی از مشکلات ملت نیز کاسته شود، اما مهم آن است که آتش بس به مثابه ضعف یا تسلیم در برابر خواسته های دشمن، تلقی نگردد.
از این رو، آتش بس اخیر با موارد مشابه آن در گذشته تفاوت دارد، زیرا از یک سو عملیات نظامی اخیر رژیم  صهیونیستی در نوار غزه به شکست انجامید و اهداف آن که مهم ترین آنها توقف شلیک موشک های قسام و ایجاد امنیت برای شهرک نشینان صهیونیست در شهرک اشغالی سدیروت بود، محقق نشد و این امر "اسرائیل" را بر آن داشت که این پیشنهاد را بپذیرد و برای نخستین بار رژیم صهیونیستی اعلام می کند که در برابر تحریکات فلسطینیان از خود خویشتنداری نشان خواهد داد! و این بدان معناست که "اسرائیل" در حال قدم گذاشتن به مرحله "تلاش برای گرفتن بهانه از دست مقاومت" است.
- نباید به رژیم صهیونیستی اجازه دهیم که نوار غزه را از دایره جنگ و مناقشه خارج سازد و شروط آتش بس تنها به اطراف این منطقه محدود شود، خصوصا که مقاومت در کرانه باختری به شدت آسیب دیده است و سازمان امنیت و اطلاعات رژیم صهیونیستی ضربات پیاپی و زیادی به توان مبارزاتی فلسطینیان این منطقه وارد آورده است و شمار زیادی از نیروهای مقاومت را دستگیر کرده و مانع از ایجاد شرایط مناسب برای ترمیم نقاط آسیب دیده مقاومت در این منطقه شده است.
و تا زمانی که موشک های قسام رژیم صهیونیستی را زیر فشار می گذارد و امنیت شهرک نشینان صهیونیست را از بین می برد و ساکنان شهرک های اشغالی را آماده فرار از آنها می کند این برگ برنده باید همچنان حفظ و از خروج آن از معادله نبرد جلوگیری شود.
- سطوح سیاسی و حاکمیت فلسطینیان باید با نگرش مقاومت هم زبان و همراه باشند و از آن دفاع کنند و مهم ترین ویژگی کابینه کنونی فلسطین ـ به رهبری جنبش حماس ـ توان این کابینه در تحمیل مقاومت بر دشمن به عنوان یک گزینه و یک واقعیت انکار ناپذیر در جریان مبارزه است. این مسأله موجب شده است که همه طرف ها مقاومت را به عنوان یک عنصر مهم بپذیرند و حال آنکه در گذشته مقاومت و عملیات مبارزان فلسطینی همیشه از جانب محافل رسمی فلسطینی ـ که در اختیار اعضای گروه فتح قرار داشت ـ مورد آزار و اذیت زبانی و مادی و معنوی قرار می گرفت و به همین سبب ملاحظه می شود که موضع رژیم صهیونیستی در دوران حکومتی که حاضر به محکوم کردن و تحت فشار گذاشتن مقاومت نیست، تغییرات زیادی یافته است و کابینه جدید به رغم همه مشکلات همچنان به دفاع از مقاومت و مشروعیت آن ادامه می دهد.
طبیعی است که این امر به موشک های قسام اجازه می دهد که به عنوان یک برگ برنده مهم سیاسی در دست کسانی قرار گیرد که به خوبی قادر به استفاده از آن هستند و از آن به نفع ملت فلسطین استفاده می کنند، مشروط به آنکه رهبری سیاسی در کسب اعتماد فرماندهی مقاومت بکوشد و از دشمنی و اهانت به آنها ـ آن گونه که در گذشته رخ می داد ـ بپرهیزد.
- نکته آخری که باید متذکر شویم این است که در بعد نظامی با توجه به شرایط حاکم، توسعه و پیشرفته سازی موشک ها و گلوله ها و خمپاره های مختلف که کاربردهای گوناگونی دارد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، زیرا این تجهیزات در آینده تنها راه مقابله با تهاجمات اشغالگران صهیونیست و مقاومت در برابر فناوری نوین نظامی ارتش اشغالگر است و زمینه را برای کاهش قدرت تخریب حملات و ضربات دشمن فراهم می آورد و شمار کمتری از نیروهای مقاومت در جنگ آسیب می بینند. همچنین، این امر در ایجاد روش های جایگزین برای آن دسته از روش هایی که دشمن راه مقابله ای برای آن یافته و مانع از استفاده بهینه از آنها می شود، مؤثر است.
مقاومت فلسطین و محافل سیاسی فلسطینی نباید از یاد ببرند که موشک های فلسطینی شاید تنها تجهیزات و وسایلی هستند که دشمن صهیونیستی تاکنون نتوانسته است راه مقابله با آن را بیابد یا دست کم از توان تاثیرگذاری آن در عرصه مبارزات بکاهد. به همین سبب، بدون تردید در هر جنگی که ممکن است در آینده رخ داد این موشک ها مهم ترین سلاح نیروهای فلسطینی خواهد بود و همین امر باید سبب شود که توجه مناسب و بیشتری به توسعه این سلاح نشان داده شود و تجهیزات جدید و پیشرفته تری در آن ایجاد کنند تا آنکه فلسطینیان همچنان از برگ برنده ای قوی برخوردار باشند و در مقابل باج خواهی های دشمن صهیونیستی و مجامع بین المللی (تحت تاثیر لابی صهیونیستی و آمریکا) تسلیم نشود ومقاومت همچنان به سوی آینده ای روشن تر در حرکت باشد و همزمان توفیقات جدیدی کسب کند و زمینه برای تضعیف هر چه بیشتر مقاصد پلید صهیونیست ها فراهم آید و با توطئه هایش مقابله ای موثرتر صورت پذیرد.