اهداف نهایی موساد در ترورهای اخیر

1- دشمنی دشمنان علیه نظام اسلامی امری جدید و تازه نیست. این دشمنی سال هاست که در ابعاد گوناگون علیه ملت مبارز و مسلمان ایران اعمال شده و با شیوه های مختلف و در رده های گوناگون پی گیری جدی شده است. دشمن هیچ گاه از دشمنی دست نکشیده و هر جا که توانسته، متناسب با توان خود به زعم خود به ضربه زنی به اقتدار نظام و انقلاب اسلامی همت گمارده است. این حقیقت به گونه ای آشکارا برای مردم ما مسجل شده است که گویی گوشت و پوست و خون مردم با بغض نسبت به دشمنان درهم آمیخته و همگان از کوچک و بزرگ آن را لمس کرده اند. بیراه نیست که با اندک حادثه ای و بدون آنکه از مرجعی رسمی، وابستگی تروریست ها اعلام شود تمامی انگشت های اشاره حتی عوام الناس به سمت دشمنان دیرینه انقلاب اسلامی یعنی آمریکا، اسرائیل و انگلیس خبیث و منفور و ایادی آنان نظیر منافقین قدیم و فتنه گران جدید نشانه می رود.
با توجه به قرائن موجود و اسناد به دست آمده از ترورهای اخیر اما احراز وابستگی تروریست ها به سرویس های یادشده قوت بیشتری می یابد.
چرا که اولا نحوه ترورهای صورت گرفته از جنس ترورهای سرویس جاسوسی موساد بوده و ثانیا اطلاعات سابق به دست رسیده و شواهد همچنین سخنان علنی چندی پیش رئیس دستگاه جاسوسی استعمار پیر و خبیث در مورد کارشکنی اطلاعاتی و امنیتی در روند پیشرفت هسته ای کشورمان و ثالثا همخوانی روشی ترور شهید استاد علی محمدی و ترورهای جدید، شکی در تعلق ننگ این ترورها به سرویس های انگلیس و موساد باقی نمی گذارد.
2- اولین پیام ترور در واقع ایجاد رعب و وحشت و نگرانی در اذهان عمومی جامعه هدف تعریف می شود اما با وجود عادی شدن دشمنی دشمنان برای ملت ایران بالطبع این هدف نمی تواند مدنظر تروریست های جنایتکار انگلیس، آمریکا و اسرائیل در ترورهای اخیر ارزیابی شود. آنها به خوبی می دانند که با وجود اعمال هر ترور، نفرت عمومی ملت نسبت به تروریست ها افزایش یافته، نه تنها وحشتی در جامعه ایجاد نمی شود که سرعت دلبستگی به شهیدان و روند پی گیری آرمان شهدا جدی تر در جامعه مطرح شده و درنهایت اثرات مادی و معنوی این ترورها چیزی جز خلق روحیه های آماده شهادت و جانفشانی و تکثیر نمونه های دیگری از شهدای به ظاهر از دست رفته به عدد قطرات خون به ناحق ریخته این شهدا نبوده است. اگر دشمن رجایی را از دست ایران گرفت، آرمان رجایی شدن را در تمامی نونهالان، نوجوانان، جوانان و کهنسالان و مدیران جامعه تکثیر کرد به حدی که امروز میزان دلبستگی و رهروی راه او، به هدف مورد انتظار مردم و معیار سنجش مدیران موفق در جامعه بدل شده است.
بعید است که عقل نارسای تروریست های انگلیسی و وابسته به رژیم پلید و نامشروع صهیونیستی نیز نتواند این حقیقت را دریابد و از این رو اهداف این ترور را می بایست در جای دیگر جستجو کرد.
با ترسیم نمودار ترورهای انجام گرفته پس از انقلاب اسلامی، منحنی این ترورها به سمت یک حقیقت، قابل نتیجه یابی است. آن حقیقت چنین است که هرگاه ملت ایران در عرصه ای عزم پیشی گرفتن و نمونه شدن داشته، تمرکز دشمن بر جلوگیری از این پیشرفت نیز افزایش یافته و تلاش ها برای سد کردن رشد ملت ایران صورت گرفته است.
اگر دشمن در مقطع اولیه انقلاب اسلامی تصور کرد که مدیران نظام اسلامی در میان مردم به راحتی تردد کرده و الگوی مدیر اسلامی را به جامعه تزریق می کنند با به راه اندازی ترورها سعی در مسدود نمودن این ارتباط داشت. اگر دشمن در برهه ای نخبگان کشور و یا حتی مردم عادی را باعث فراگیر شدن روح انقلاب اسلامی در سراسر کشور و جهان دانست، تمرکز ترورهای خود را نیز در این محدوده قرار داد و همه شاهد بودند که ترورهای دهه 60 حتی به میان اقشار عمومی ملت نیز کشیده شد و منافقین از آلوده ساختن دستان پلید خود به خون مردم کوچه و بازار نیز امتناع نکردند.
تمرکز اخیر سرویس های جنایتکار جاسوسی انگلیس و موساد بر روی نخبگان و اساتید دانشگاهی و پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی و حذف فیزیکی آنان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
جهانیان اینک شاهدند که روند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه علمی، روندی جهشی و قابل افتخار است. این روند رو به رشد باعث الگوبرداری سایر کشورهای اسلامی از ملت ایران بوده و پایداری و تابناکی ملت ایران در عرصه های علمی منجر به دستیابی به افق های جدیدتر علمی، سیاسی و بین المللی برای کشور شده است. این حقیقت اقتدارافزا است و سطح تاثیرگذاری جمهوری اسلامی در مسایل منطقه ای و بین المللی را افزایش می دهد به خصوص آنکه پیشرفت های هسته ای کشورمان به عنوان تابلو و نماد پیشرفت های علمی حال حاضر مطرح بوده و توانسته علاوه بر افزایش سطح خودباوری به اعتبار انحصاری بودن علم و تکنولوژی در دست دشمنان جمهوری اسلامی نیز خدشه جدی وارد نماید؛ چنین است که دانشمندان باورمند ملی به ارزش ها و اصول کشور در سیبل تهاجمات رسانه ای، روانی، ترور، ربایش و... دشمن قرار گرفته تا بدین وسیله عقده حقارت دشمنان کشور عزیزمان برآورده شود.
اما همان گونه که درصدر مطلب نیز بدان اشاره شد واقعیت آن است که در هیچ یک از برهه های پیش گفته، ترورها و دشمنی های دشمنان ملت ایران نه تنها نتوانسته کوچکترین آسیبی به روند رو به رشد پیشرفت و عظمت انقلاب و نظام اسلامی وارد آورد که بالعکس تمامی توجهات دلسوزان و دل بستگان به انقلاب اسلامی را به سمت ادامه دادن حرکت مورد هجمه واقع شده سوق داده و منجر به تعالی بیش از پیش این حرکت شده است.
3- بی شک نقش فرماندهان، سران و عوامل فتنه سال 88 در زمینه چینی چنین اقدامات تروریستی نمی بایست نادیده انگاشته شود. جای تردیدی باقی نمی ماند آن هنگامی که فرماندهان فتنه از پس پرده با عوامل موساد، اینتلجنت سرویس، سیا و... برای خراب کاری و اغتشاش و آشوب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هماهنگی کرده، از آنان کمک های مادی و معنوی طلب کرده و دشمنان ملت ایران نیز با تمام توان اعلام همکاری و مساعدت نسبت به ایشان روا داشته اند، سهم این پادوهای حقیر در بعد روانی عملیات ترور در نظر گرفته شده است. وقتی بدنه میانی فتنه گران واسطه پیغام های فرماندهان فتنه با دشمنان لندن نشین ملت ایران بوده و بی ثبات سازی امنیتی داخلی در دستور کار برخی فراریان به لندن پناه برده قرار می گیرد، نمی توان به سادگی از کنار ماحصل بیرونی این برنامه ریزی ها که منجر به شهادت فرماندهان مقابله با جنگ نرم دشمن می شود گذشت. از این رو باید به خنثی سازی هرچه بیشتر و محاصره تحرکات اصحاب فتنه همت گماشت.
4- رییس جمهور محترم چندی پیش شرط ایران برای مذاکره با گروه 1+5 را اعلام موضع کشورهای عضو نسبت به موضوع دوستی و یا دشمنی آنان با ملت ایران اعلام کرد. وی اعلام کرد که نحوه مذاکره ما با دوستان یا دشمنان ملی تفاوت دارد. با توجه به نقش جدی سرویس های جاسوسی انگلستان خبیث و امریکای جنایتکار در چنین اقدامات تروریستی و نیز سایر اقدامات مشابه منطقه ای و بین المللی آنان، شدت دشمنی جنایت کاران انگلیسی و آمریکایی به خوبی و بیش از پیش عیان شده است. با توجه به در پیش بودن مذاکرات ایران با 1+5 و نیاز مبرم غرب به مذاکره با جمهوری اسلامی، انتظار ملت ایران از مسئولین ارشد مذاکره کننده ارائه پاسخ قاطع و نواختن سیلی محکم به گوش آنان در متن مذاکرات آتی است.
علاوه بر آن تجدیدنظر جدی در سطح روابط سیاسی با دولت استعمارگر و پلید انگلستان و پیگیری جدی تر حقوق ملت ایران از این دولت شیطانی از دیگر توقعات ملی در این برهه است.
5- و بالاخره آنکه علی رغم تلاش دشمن و امید بستن های فراوان او به اخلال در روند پیشرفت ملی، رویش ها و جوانه های تازه و نوپای ملت ایران همگی یک هدف و یک مسیر را طی می کنند و با حذف یک یا چند فرزانه، هیچ گونه خللی به روند پرشتاب دستیابی ملی به آرمان ها وارد نیامده، متوقف و یا کند نخواهد شد.
دشمن در برخورد با ملت ایران با تمامی هفتاد میلیون جمعیت ملت ایران مواجه است و این جمعیت عظیم درصدد افزایش عصبانیت و بغض دشمن و دستیابی هرچه سریعتر به قله های نورانی و آرمانی است. رحمت و غفران الهی بیش از پیش بر روح بلند شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی باد که فرمود: به آمریکا بگویید از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!