بررسی نظرسنجی موسسه پروژه اسراییل

1ـ موسسه مجری این نظر سنجی موسسه آمریکایی طرفدار "اسراییل" است، بنابراین این موسسه و کارکنان آن بی طرف نیستند و این نظر سنجی را بی طرفانه انجام نداده اند. از آن جایی که این گونه موسسه های نظرسنجی غیرجانبدارانه عمل نمی کنند، نظر سنجی های آنان ارزش و اعتبار علمی ندارد و موثق نیست.
2ـ موضوع نظر سنجی ارتباطی با تهدیداتی که جامعه فلسطین با آن مواجه است، ندارد. نظرسنجی های عمومی در بیشتر اوقات باید قضایای داغ و مهم جامعه فلسطین را مطرح سازند. به باور من موضوع پیروزی جنبش فتح در صورت برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات و مجلس قانونگذاری موضوع مهمی نیست که موسسه " پروژه اسراییل" بخواهد در این زمینه چنین اقدامی را به عمل آورد. این موسسه می بایست به رعایت حقوق بشر در کرانه باختری و یا یهودی سازی شهر قدس و یا شکست طرح سازش و سایر موضوعات مهم می پرداخت، موضوعاتی که به باور من بیش از موضوعاتی همچون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانونگذاری افکار عمومی فلسطین را به خود مشغول داشته است.
3ـ مشخصا فضای عمومی و کلی کرانه باختری اجازه نمی دهد، نظرسنجی حقیقی و واقعی که گرایش های افکار عمومی فلسطین  نسبت به انتخابات ریاست تشکیلات و مجلس قانونگذاری را منعکس سازد به عمل آید، این درحالی است که می بایست، چنین نظرسنجی به صورت آشکار و علنی برگزار می شد. علاوه بر این تحقیقات و پژوهش های کلی و عمومی در کرانه باختری تحت نفوذ و مداخله سرویس های امنیتی اشغالگران و یا سرویس های امنیتی تشکیلات فلسطینی قرار دارد. شاید بازداشت های سیاسی که بیش از هزار تن از افراد طرفدار جنبش حماس را به کام خود بلعیده است و هنوز ادامه دارد، دیگر بر کسی پوشیده نباشد.
4ـ نتایج نظر سنجی مذکوربا نتایج انتخابات دانشجویی که در دانشگاه ملی النجاح در روز سه شنبه 9/11/2010 به عمل آمده است، در تعارض است. در این انتخابات جنبش فتح توانست، تنها 30 درصد آرای دانشجویان دختر و پسر از مجموع 20 هزار دانشجو را به دست آورد.
5ـ جنبش فتح در دوره گذشته نتوانسته است، هیچ گونه دستاورد سیاسی حقیقی داشته باشد تا مردم فلسطین به سود این جنبش رای بدهند و در انتخابات ریاست تشکیلات و مجلس قانونگذاری به طور گسترده به آن اعتماد کنند بلکه قضیه درست برعکس است و مذاکرات بیهوده با دشمن از ارزش و اعتبار این جنبش کاسته است و اوضاع اقتصادی کرانه باختری نیز بهتر از اوضاع نوارغزه محاصره شده نیست و فهرست ناکامی های این جنبش نیز طولانی است و بر کسی پوشیده نیست.
چنین نتایج نظر سنجی عمومی که تنها از پایگاه های خبری جنبش فتح و نه در پایگاه های دیگر منتشر می شود، علامت سوال های زیادی را در اذهان ایجاد می کند و به نظر می رسد، این نظر سنجی تفاوتی با نظرسنجی که جنبش فتح در پایان سال 2005 میلادی و قبل از انتخابات مجلس قانونگذاری در سال 2006 میلادی به عمل آورد، نداشته باشد، انتخاباتی که نتایج علنی نظر سنجی های مذکور پیروزی چشم گیر جنبش فتح را در آن مژده می داد ولی در خفا این نظر سنجی ها شکست سنگین این را جنبش را گوشزد می کردند و این درست همان چیزی بود که در شب 25/1/2006 تحقق یافت و جنبش حماس توانست در آن انتخابات 76 کرسی مجلس قانونگذاری را به دست آورد در حالی که جنبش فتح تنها توانست، 43 کرسی را به دست آورد و این جنبش در آن انتخابات به گونه ای شکست خورد که هنوز نتوانسته است از زیر بار آن قامت راست کند و علل آن را بر طرف سازد. واقعیات نشان می دهد که این جنبش هنوز همان اشتباهات گذشته را تکرار می کنند و واقعیت های کرانه باختری درستی ادعاهای ما را به اثبات می رساند.
مجموع عملکرد ها و سوابق جنبش فتح بر این نکته تاکید می کند که این جنبش هرگز به سوی برگزاری انتخابات جدید گام بر نمی دارد و بیشتر نظرسنجی های عمومی که کرانه باختری و نوارغزه به عمل می آید، نمایانگر شکست سنگین جنبش فتح در انتخابات احتمالی است که چنین شکست دردناکی کمتر از شکست سال 2006 نخواهد بود.