تاثیر انقلاب اسلامی بر قضیه فلسطین

در واقع پس از پیدایش این رژیم مردم فلسطین حول محورهای متعددی برای دفاع از خود در برابر اسرائیل گرد آمدند اما واقعیت نشان از آن دارد که تمامی این محورهای نتوانستند در مقابل رشد غده سرطانی اسرائیل دوام بیاورند و پس از مدتی شالوده این جبهه ها از هم پاشیده شد. زمانی اعراب زیر چترپان عربیسم گرد آمدند ،زمانی به رویکردهای ناسیونالیستی تمسک جستند و زمانی نیز در اندیشه های کمونیستی غنودند.
اما هر بار این جبهه ها شکست خوردند و این اسرائیل بود که توانست بر اوضاع چیره و مسلط وشد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) و آغاز دهه 80 میلادی روند مبارزات فلسطینیان علیه اسرائیل وجه دیگری به خود گرفت. در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روند مبارزات در فلسطین نیز تغییر کرد و رویکردی اسلامی به خود گرفت. در واقع اندیشه های امام خمینی (ره) که یکبار توانسته بود انقلاب را در ایران به پیروزی برساند این بار به کمک گروه های مقاومت در فلسطین آمد. آنان با مدنظر قرار دادن آرمان های امام خمینی (ره) که چیزی جز جهاد در راه خدا نبود توانستند به رویکردی تازه در مبارزات خویش دست یابند.بر اساس این رویکرد مبارزاتی، فلسطینیان همواره پیروز بودندچه کشته می شدند و چه به پیروزی دست می یافتند زیرا در راه خدا و برای خدا می جنگیدند.
امام خمینی (ره) که از دیر باز و از اوان مبارزات انقلابی خویش همواره اسرائیل را بزرگترین دشمن اسلام و مسلمانان قلمداد می کرد هنگامی که در ایران حکومت اسلامی بر قرار شد در اولین اقدام روابط با این رژیم را قطع کرد و صادرات نفت به اراضی اشغالی را لغو کرد. از سوی دیگر رهبر کبیر انقلاب عموم مسلمانا ن را به اتحاد در برابر این جرثومه فساد فراخواند و تنها رمز پیروزی مسلمانان در برابر اسرائیل را در اتحاد مسلمین رصد می کرد. در نگاه امام خمینی (ره) جمعیت یک میلیاردی مسلمانان که از امکانات بسیاری برخوردار است در صورت توافق می تواند اسرائیل را محو کند. از همین رو بود که امام، جمعه آخر ماه مبارک هر سال را به نام روز قدس نامگذاری کرد تا بدین وسیله امت اسلامی در برابر جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان یکپارچه شد و فلسطین از وضعیت ابهام و سکوت بیرون آید.زیاد ابو عمرو در کتاب فلسطین و جنبش اسلامی در مورد چرایی و چگونگی تاثیر انقلاب اسلامی در فلسطین، می‌نویسد: «پس از پیروزی انقلاب ایران در سالهای 1979- 1980 بزرگان و فعالین گرایشات دینی در دانشگاهها حضور یافته و جوانان را به شرکت و اهتمام در مسائل سیاسی دعوت می‌کرده‌اند.
چنین دعوتهایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به وضوح دیده نمی‌شده است… انقلاب اسلامی در زمینه‌های تئوری و عملی برای جنبش جهاد اسلامی از همان ابتدا منبع فکر و الهام بوده است. به نوشته‌ فتحی شقاقی از نظر بنیانگذاران الجهاد، امام خمینی نه فقط سمبل و الهام‌بخش و رهبر انقلاب اسلامی ایران است، بلکه در همه جا این مشخصات را دارد».
با این حال تاثیر انقلاب اسلامی بر مردم فلسطین را می‌توان اصلی‌ترین و مهمترین بازتاب انقلاب ایران بر فلسطین دانست. در این میان انقلاب ایران، به فلسطینیان نشان داد که همان گونه که شاه به عنوان ژاندارم و هژمون منطقه و حافظ منافع آمریکا، با وجود رهبری دینی و عزم ملی فرو پاشیدنی است بنابراین شکست یهودیان و رژیم صهیونیستی نیز امکان‌پذیر است.
به عبارت دیگر انقلاب ایران زمینه بیداری، هویت‌خواهی و قدرت‌خواهی فلسطینیان را احیاء کرده و رستاخیز اسلامی به عنوان یک مکتب جامع اجتماعی و مرام مبارزاتی در میان آنها را به دنبال داشت. از سوی دیگر پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به فلسطینیان آموخت که با الهام از دین اسلام، و تاکید بر توانمندیهای بومی می‌توان پیروز شد. در حال حاضر این اندیشه که دولت‌های عربی نمی‌توانند کمک زیادی به مردم فلسطین داشته باشند در بین مردم نهادینه شده است.
از سوی دیگر حمل تصاویر رهبران انقلاب اسلامی و استفاده از شعارهای انقلاب ایران در جریان تظاهرات مردمی فلسطین، نشان‌دهنده تأثیرپذیری آنها از انقلاب اسلامی است. نخبگان فلسطینی نیز در اظهارات خود، قیام مردم فلسطین را با مسائلی همچون عاشورا، قیام حق علیه باطل، یاری رساندن خداوند و پیروزی مستضعفین بر مستکبرین پیوند می‌زنند که به کارگیری این مفاهیم نشان‌دهنده نفوذ انقلاب اسلامی در فلسطین است.
همچنین پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، علاوه بر تجدید حیات اسلام سیاسی در جنبش‌های اسلامی فلسطینی، در تغییر رویکرد رهبران فلسطینی نیز تاثیر بسزایی داشت.
در این میان برخی از رهبران فلسطینی که در گذشته تنها بر رویکرد پان عربیستی و یا کمونیستی تاکید داشتند تلاش کردند تا بر الگوی اسلامی به عنوان بهترین و کاملترین شیوه مبارزه تاکید کنند. از این رو آنان برای حفظ مشروعیت رهبری خود بر گروههای اسلامی، بر نقش اسلام و کشورهای غیر عرب بویژه ایران در مسئله فلسطین تاکید کردند. چنانچه یاسر عرفات در این باره گفت: «به نظر می‌رسد که سرنوشت، چنین حتم کرده که بیت‌المقدس به دست مردم غیرعرب آزاد شود».
علاوه بر این رهبران فلسطینی در راستای حفظ جایگاه رهبری خود در نزد فلسطینیان و استفاده از محبوبیت و نفوذ انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) در میان مردم فلسطین مجبور شدند که امام(ره) را به عنوان الگوی رهبری جریانات اسلامی بپذیرند.
چنانچه در این زمینه سازمانی مانند ساف نیز مجبور به پذیرش این مسئله شده است.