حکایت ناتمام ددمنشی اسرائیل

داستان ها وروایاتی که آزاد شدگان و دیگر اسرای در بند این رژیم در باره شیوه مدیریتی گرفته تا رفتار جلادان وزندان بانان نقل می کنند، حاکی از آن است که از لحظه نخست بازداشت تا سپری کردن مراحل بازجویی سراسر تحقیر وتوهین وشکنجه های گوناگون روحی وروانی است.

مطالب زیادی از برخوردهای مدیریت زندان های رژیم صهیونیستی با اسراء شنیده ایم از جمله برهنه سازی بدن در حین بازرسی که اسیران در موارد بسیاری و به ویژه در جریان تفتیش بندهای زندان به بهانه یافتن مواد ممنوعه با آن مواجه می شوند. البته منظور از مواد ممنوعه نیازهای اولیه زندگی روزمره است. از دیگر موارد این نوع تحقیر آن زمانی است که اسیر به خاطر حیثیت خود زیر بار مجازات زندانبان نرود. این مطلب توسط منابع حقوقی فلسطینی مورد تایید قرار گرفته است و در ماه گذشته نیز برای یکی از اسرای فلسطینی اتفاق افتاد؛ پس از این که او به تصمیم مدیریت زندان مبنی بر انتقال او به زندان دیگر مخالفت کرده بود، در یک اقدام خودسرانه او را برای بازرسی در مقابل دیگر اسرای هم بند او برهنه کردند و هنگامی که در معرض این بازرسی تحقیر آمیز قرار داشت، یکی از زندابانان جلاد با تلفن همراه خود از او فیلم برداری کرد؛ گویی که یکی از لحظات پر از شادی و سرگرمی زندگی خود را به تصویر می کشد تا در حافظه او باقی بماند و آن را به کسانی که عطش شان تنها با تحقیر انسان ها بر طرف می شود نشان دهد.

هر گاه اسیر در مقابل نقض حریم خصوصی و انسانی خود زبان به اعتراض باز کند، مدیریت زندان او را به سلول انفرادی می فرستد و اگر سه روز بیشتر دست به اعتصاب غذا بزند به زندان دیگری منتقل می شود و مدیریت زندان هر رفتاری که صلاح بداند در حق او انجام می دهد. این یکی از هزاران شیوه شکنجه و تحقیری است که اسیر فلسطینی به صورت روزمره در زندان های اشغالگران با آن مواجه است. اطمینان داشته باشید که همه این جنایات بر روی سیاره ما انجام می گیرد و از فیلم های هیجان انگیز یا محرک اقتباس نشده است و از خیال بافی های فلسطینیان هم نشأت نگرفته است. این واقعیتی است که در داخل زندان ها انجام می گیرد و اغلب اوقات در بحبوحه انتفاضه دوم در سال 2000 نیز در خارج از زندان ها صورت گرفته است. چرا که هیچ مانعی بر سر راه سربازان اشغالگری که کارشان چیزی جز تحقیر فلسطینیان و در هم شکستن اراده آنان نبود وجود نداشت. اغلب اوقات فلسطینیان در مقابل پست های بازرسی امنیتی مجبور به برهنه کردن قسمت هایی از بدن شان می شدند و گاهی نیز با همان حالت برهنه به سوی سربازان می رفتند. این رفتارهای پر از حقد و کینه وخود برتر بینی اشغالگران باید در هر موقعیت وفرصتی برملا و رسوا شود. این رفتار زشت واین سیاست پلید مبتنی برخدشه دار کردن کرامت انسانی و بی ارزش کردن انسان باید زیر ذره بین گذاشته شود نه به خاطر کوچکی آن که بدلیل ناتوانی جهان لب فرو بسته در برابر جنایات اشغالگران و غفلت از آن و تظاهر به دروغ بودن این ادعاهااست.

رژیم صهیونیستی  بی وقفه  وعلی الدوام می کوشد، بهانه ای برای باج خواهی از جهانیان بتراشد و اتهاماتی را به آنانی که بر خلاف نظرش حرفی زدند ویا از سیاست ها وعملکردش انتقادی کردند نسبت دهد. تاریخ مردم را رو می کند تا آنها را متهم به خصومت ورزی کند و حقایق را واژگون جلوه دهد تا کسی در جهان نتواند در مقابل او بایستد و کلمه ای بر زبان آورد. مسائل اسرای فلسطینی باید در محافل بین المللی مطرح واسیر جنگی تلقی شوند که باید مطابق کنوانسیون های بین المللی با آنان رفتار شود. همچنان که لازم است با اسرائیل به عنوان یک رژیم نژادپرست و اشغالگر رفتار شود که  باید این رژیم مسئول جنایاتش در حق فلسطینیان باشد.