زوال پروژه صهیون

یكی از نكات برجسته‌ی پیام رهبر معظم انقلاب، اشاره به موضوعی است كه فهم این عمل جنایت‌كارانه را برای ما آسان می‌كند و آن وضعیتی است كه امروز رژیم صهیونیستی با آن مواجه است. رژیم اشغال‌گر قدس در حقیقت یك پروژه‌ی صهیونی بوده كه بیش از شصت سال است كه به وسیله‌ی دولت‌های غربی به جهان اسلام تحمیل شده است.

امروز آنها شكست خود را می‌بینند. یعنی بر خلاف انتظارشان كه می‌خواستند پس از دو سه دهه از تأسیس این رژیم غیر قانونی، یك حكومت وسیع در كل منطقه‌ی خاورمیانه و در قلب جهان اسلام كنند كه از نیل تا فرات تحت نفوذش باشد، ولی پس از شصت سال آنها با چه مواجه‌اند؟ یك رژیمی كه در مقابله با مقاومت اسلامی لبنان شكست سختی خورد، در مقابله با مقاومت اسلامی مردم غزه و مردم فلسطین اشغالی شكست خورده و حیثیت بین‌المللی آن روزبه‌روز پایین آمده است. امروز آنها به جایی رسیده‌اند كه با این جنایت، كل وجدان بشری در برابر این پروژه قرار داده‌اند. البته مسئولیت این پروژه تنها با رژیم اشغال‌گر قدس نیست، بلكه با آمریكا و انگلیس و فرانسه و كشورهای حامی این رژیم نیز هست كه بدون حمایت آنها اسرائیل نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

آنها امروزه به جایی رسیده‌اند كه دچار یك رفتار عصبی شده‌اند. آنها زوال خودشان را در آینده‌ای نزدیك می‌بینند و این‌گونه پنداشتند كه اگر این قضیه ادامه پیدا كند، حتی اگر افراد این كاروان صلح را بدون درگیری بازداشت كنند، این روند ادامه خواهد داشت. یعنی هر روز، هر هفته، یك كشتی با تعدادی افراد به غزه خواهد آمد و این مسأله برای آنها قابل كنترل نخواهد بود. آنها فكر كردند كه با یك اقدام نظامی و بسیار خشن كاری كنند كه كسی یا نهادی جرأت نكند این حركت نمادین و كمك‌رسانی را ادامه دهد. عجیب است كه چه تفكری چنین اقدامی با این درجه از خشونت و خون‌ریزی را تجویز می‌كند؟! به نظر بنده چیزی جز یك فكر آشفته نمی‌تواند این تصمیم را بگیرد. دلیل این آشفتگی هم این است كه آنها زوال پروژه‌ی صهیونی را می‌بینند.

اما باز هم در تحلیل‌هاشان دچار اشتباه شده‌اند، چرا كه اسرائیل و غرب از ابتدا هدفشان این بوده كه واكنش‌ها به پروژه‌ی صهیونی را در حد فلسطین نگه‌دارند. به همین دلیل طرح صلح و پیشنهاد مذاكره را به طرف‌های فلسطینی داده‌اند. بعد از مدتی به دلیل واكنش‌های گسترده مجبور شدند كه این مسأله را در حد عربی مطرح كنند، اما با سرعت گرفتن موج مطالبات جهان اسلام و گسترش مقاومت اسلامی در سرزمین‌های اشغالی، دامنه‌ی این عكس‌العمل‌ها كل جهان اسلام را شامل شده است. اما با این جنایت رژیم صهیونیستی این بحران به آن درجه از فضاحت رسیده كه این پروژه همان‌طور كه رهبر انقلاب در پیام خود اشاره داشتند، از جهان اسلام نیز فراتر رفته و به یك بحران جهانی و حقوق بشری – حتی طبق معیارهای نظام لیبرال‌دموكراسی- تبدیل شده است.

امروز جنایت‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و غزه یك موضوع بسیار مهم برای پیگرد بین‌المللی و جهانی در مكانیزم‌های حقوق بشری در كنار پیگردهای سیاسی است. امروز همان‌طور كه رهبر انقلاب در پیام خود عنوان كردند، جهان اسلام باید وارد صحنه شود. دیگر پرده‌ها كنار رفته و سیاست‌های پشت پرده و غلط نمی‌تواند ادامه داشته باشد. جهان اسلام باید حساسیت خود را به این مسئله نشان بدهد و با عزم راسخ وارد میدان شود تا انشاءالله با پیروزی جهان اسلام ختم گردد.

* دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه