سازمانها و نهادهاى صهيونيستى مسيحى

اين تشكيلات با هدف طرح حمايت مسيحيت در اعلام قدس به عنوان پايتخت اسرائيل به وجود آمد.3 سفارت بين المللى مسيحيت اورشليم سازمانى است مركب از «بخشوده شدگان» و «هزاره گرايان»4.
ICEJ بنيان گذار و مؤسس كنگره اى است با نام «كنگره مسيحى ـ صهيونيستى». در اجلاسهاى اين كنگره هيأتهاى مسيحى و اسرائيلى شركت نموده و در ارتباط با اهداف و برنامه هاى سازمانى به تصميم گيرى مى پردازند. ICEJ مورد حمايت دولت اسرائيل است و كليه نخست وزيران رژيم صهيونيستى از بدو تأسيس در كليه جلسات اين سازمان شركت و سخنرانى مى كنند.
ICEJ معتقد است كه اوامر خداوند را به جاى مى آورد و در جهت جامه عمل پوشانيدن به پيشگوييهاى كتاب مقدس تلاش مى نمايد. به عنوان مثال اظهارات «جان وان در»5 مسيحى ـ صهيونيست آلمانى در اولين كنگره مسيحى ـ صهيونيستى مبنى بر اين كه: «اين كه اسرائيليها چه مى خواهند اصلاً اهميت ندارد. آنچه خداوند مى گويد براى ما اهميت دارد! خداوند آن سرزمينها را به يهوديان اعطا نموده است».6 بيانگر نوع نگرش اين سازمان به موضوع است. اين سازمان داراى نگرشى به شدت ضد اسلامى است. به عنوان مثال در بخشى از خبرنامه منتشر شده توسط بخش كنسولگرى سفارت بين المللى مسيحيان پيترزبورگ7 چنين آمده است:

عليه روح اسلام دعا كنيد، ارواح شيطانى اسلام، مسئول گرفتاريهاى ذيل اند:
الف) اسارت معنوى جهان عرب؛
ب) افزايش احساسات ضد سامى در سراسر جهان؛
ج) موضع خصمانه عليه اسرائيل در اغلب كشورهاى خاورميانه و ملل ديگر جهان كه اكثرا مسلمان هستند؛
د) استفاده از نظريه حق السكوت نفتى عليه كشورهايى كه در جهان طرفدار اسرائيل اند؛
ه) اين تمسخرى بزرگ عليه خداوند است... كه مسجد مسلمانان در مقدس ترين محل در قله موريان8 قرار داشته باشد. اين براى ساير عبادتگاهها و معابد مقدس خفت است؛
و، اين اسلام است كه طى ده سال اخير در انديشه از بين بردن مسيحيان بوده و اين مسلمانان بوده اند كه در لبنان صدها هزار مسيحى را كشته اند.9
اين تشكيلات همچنين مخالف تشكيل دولت فلسطين در سرزمينهاى (به اصطلاح) ارض موعود بوده و سومين كنگره مسيحى ـ صهيونيستى برگزار گرديده ICEJ تشكيل چنين دولتى را در سرزمينهاى اشغالى محكوم نموده است.10 اين سازمان همچنين مخالف هرگونه قرارداد و هرگونه درخواست نماينده فلسطين است كه موجب ناخشنودى اسرائيل گردد و يا (به اصطلاح) حقوق اسرائيل در آن ناديده گرفته شود.
اكثريت اعضاى ICEJ مخالف برخورد معتدل اسرائيل (با فلسطينيان) هستند و از صهيونيسم تلقى اى افراطى دارند.
ICEJ با هدف خدمت به آرمانهاى صهيونيسم در سطح دنيا برنامه هاى وسيعى را تهيه ديده و در دست اجرا دارد. بيشترين فعاليتهاى سفارت مذكور در خارج از اورشليم توسط كنسولگريهاى آن كه براى اجراى برنامه وسيعى به حمايت از اسرائيل تجهيز گرديده، انجام مى گيرد. اين كنسولگريها اداره امور سمينارها، سازماندهى فعاليتهايى كه براى افزايش فروش محصولات اسرائيل به عمل مى آيد، دعوت به سخنرانى از سازمانهاى صهيونيستى، سازماندهى تورهاى مسافرتى، تهيه پيشنهاد براى نوشتن نامه به نمايندگان كنگره و چاپ خبرنامه ها و مقالات را برعهده دارند. علاوه بر اين تأمين مالى و حمايت از گروههاى دعا براى اسرائيل يكى ديگر از فعاليتهاى اين كنسولگريهاست. در حال حاضر دفتر اين كنسولگرى در ايالات متحده آمريكا مشغول فعاليت است.11 علاوه بر آمريكا اين سفارت در كشورهاى برزيل (دو كنسولگرى) كانادا كلمبيا، هندوراس، فيليپين، نپال، استراليا، ايسلند جنوبى و نيوزيلند نيز داراى كنسولگرى است.12
ICEJ از چهار گوشه دنيا مسيحيان بنيادگرا را در قالب تورهايى به سياحت اسرائيل (و تماشاى بخشى از شريعه غربى) مى برد. اين تشكيلات همچنين ضمن اقدامى هماهنگ با دولت اسرائيل در تعطيلات عيد سايه بانهاى13 يهوديان، تورهايى منظم تشكيل داده و هر ساله هزاران مسيحى را به آنجا مى برد. اين تشكيلات كه پيامهاى خود را به واسطه اين تورها در سطح جهان مطرح مى نمايد در عين حال از كوچ يهوديان از كشورهاى عربى و كشورهاى اتحاد شوروى سابق به اسرائيل حمايت مى كند.
همچنين ICEJ تأمين كننده كمكها و فعاليتهاى اجتماعى است. مثل ايجاد شهركهاى مهاجرنشين در اسرائيل. البته اين امر تنها اقدام اين تشكيلات نبوده بلكه ICEJ از محل كمكهاى جمع آورى شده خود از كليساهاى اتريش، نيوزيلند، آلمان و آمريكا از گروههاى تروريست اسرائيل كه با هدف ويران سازى مكانهاى مقدس اسلامى فعاليت مى نمايند، نيز حمايت مى كند.
اين تشكيلات كه مورد تأييد علنى حكومت اسرائيل است داراى مقام و موقعيت بسيار بالايى در قدس و مركز تظاهرات مسيحى ـ صهيونيستها نيز است. بسيارى از ديگر سازمانهاى مسيحى ـ صهيونيستى از سياستهاى آن تبعيت مى نمايند و در خصوص خاورميانه به تحليلهاى مسيحى آن اعتماد دارند.
همچنين ICEJ در حال انتشار مجله اى به عنوان «گزارش خاورميانه»14 است. اين مجله در خصوص وقايع خاورميانه، موضعى جانبدارانه از اسرائيل دارد. بعضى از عناوين اين مجله عبارتند از:
«وظيفه نابودى يهوديان را عرفات به جاى هيتلر برعهده گرفت»15
«مسئله خاورميانه و مسئله فلسطين محور صلح منطقه نيست»16
«توطئه جنگ عليه اسرائيل: اتحاد ايران، عراق، سوريه و ساف»17
مجله مذكور بين دولت خودمختار فلسطين و سازمان آزادى بخش فلسطين، هيچ تفاوتى قائل نبوده و تلقى يكسانى از حكومت فلسطين و سازمانهاى تروريستى دارد.

2. بنياد معبد مقدس اورشليم18:
نام اختصارى آن JTF است و هدف آن تخريب مسجدالاقصى و قُبّة الصخره و ايجاد سومين معبد يهودى به جاى آنهاست. بنياد ياد شده با اين هدف از گروههاى افراطى يهودى حمايت به عمل مى آورد.
اين بنياد از سوى «ترى ريسن هو»19 كه خود از فرقه مسيحى ûburn-again‎ (تولد نوين) است بنيان گذارى شده است. وى داراى تابعيت مضاعف آمريكايى، اسرائيلى است.
سخنگوى بين المللى اين بنياد فردى است با نام «استانلى گولد فوت»20 كه در عين حال يكى از اعضاى قديمى «stern Gang» است.
«Stern Gang» يكى از اولين گروههاى چريكى يهودى بود كه در صدد تخليه فلسطين از انگليسيها و ايجاد و برپايى دولت اسرائيل بوده و در اين رابطه اقدامات و عمليات تروريستى بسيارى داشته است.
اين تشكيلات كه اعراب را اعم از پير و جوان، زن و مرد به قتل مى رساند؛ حتى هتل داوود شاه را بمب گذارى كرد.
اين گروهها تنها از سوى اولين نخست وزير اسرائيل؛ يعنى «ديويد بن گوريون» مورد سرزنش قرار گرفت.
استانلى گلدفوت برخلاف تكذيب ICEJ دريافت كمك مالى توسط JTF از آن سازمان را مورد تأييد قرار مى دهد. وى جهت جمع آورى كمك از مسيحيان آمريكا به اين كشور سفر كرده بود و در اين كشور در بسيارى از برنامه هاى راديويى مسيحى شركت جسته و در كليساها سخنرانى نموده بود.
كمكهاى ساليانه جمع آورى شده توسط بنياد مذكور، تنها در سال 1986 بالغ بر يك صدميليون دلار بوده است.21
علاوه بر گلدفوت و «ريسين هوو» بسيارى ديگر از رهبران فرقه مسيحى بخشوده شدگان اوينجليك آمريكا براى JTF كار مى كنند.

3. انجمن آمريكايى اتحاديه يهوديان و مسيحيان22:
يكى ديگر از سازمانهاى ايجاد شده توسط ريسن هوو، انجمن آمريكايى اتحاد يهوديان و مسيحيان است. هدف اين سازمان جمع آورى كمك مالى براى اسرائيل و رسيدن به اهداف ريسن هوو است.
JTF علاوه بر اقدامات ياد شده، بعضى از عمليات تروريستى يهودى را نيز مورد حمايت قرار مى دهد. از جمله آنها مى توان به حمله مسلحانه به مسجدالاقصى توسط سه اسرائيلى در سال 1983م. اشاره نمود.
هر چند كه اين سه اسرائيلى دستگير شدند، اما كليه هزينه هاى مربوط به محاكمه آنها را انجمن يادشده برعهده گرفت و نهايتا نيز آنها در اثر تلاشهاى اين انجمن آزاد شدند.
اين انجمن در حال حاضر مشغول جمع آورى و تأمين هزينه هاى سومين معبد يهوديان در محل مسجدالاقصى است.
اين انجمن همچنين تأمين مالى تشكيلاتى مانند انستيتو Ateret cohanim veshiva را برعهده دارد. اين انستيتو برگزار كننده مراسم و آئين قربانى حيوانات است و همچنين آموزش و تربيت راهبهاى يهودى را برعهده دارد.

4. دوستان مسيحى بنياد توسعه جامعه اسرائيل23:
نام اختصارى آن CFICDF است و سازمانى است كه از مهاجران يهودى حمايت مى كند. اين سازمان با هدف حمايت مالى و معنوى از اسكان يهوديان مهاجر در شريعه غربى و غزه فعاليت مى كند. اين تشكيلات آمريكايى، يك روزنامه كوچك نيز منتشر مى نمايد.24
از جمله سازمانهاى ديگر مسيحى ـ صهيونيستى طرفدار اسرائيل مى توان به موارد ذيل اشاره داشت:
ـ هيأت كشيشان مايك ايوانز؛
ـ اتحاديه انجيليان طرفدار صهيون؛
ـ سازمان پلهايى براى صلح25.
گفتنى است كه كليساى بنيادگرايان مسيحى به سه علت مهم شديدا مورد توجه سازمانهاى يهودى قرار گرفتند:
اول، رشد و ترقى بنيادگرايان به خصوص در مقام مقايسه با سقوط شاخه اصلى كليساهاى پروتستان كه اهميت خاصى به آنها بخشيده بود؛
دوم. علوم دينى انجيليان با ستايش و تمجيدى كه از اسرائيل مى نمود، زمينه را براى حمايت بنيادگرايان از اسرائيل فراهم مى ساخت؛
سوم. بنيادگراهاى كليساها با طرفداران حقوق جديد، همكارى سياسى نزديكى داشته و در فعاليتهاى آنها به نفع اسرائيل شركت مى نمودند.26
از ديگر نهادهاى مسيحى ـ صهيونيستى در اين رابطه مى توان به شبكه هاى ديدارى و شنيدارى اشاره داشت. از جمله برنامه هاى تلويزيونى حامى صهيونيسم مى توان به برنامه تلويزيونى «جك وان ايمپ»27، «پت رابرت استون»28 و «جرى فال ول»29 اشاره داشت.30 اين شبكه هاى تلويزيونى در سطوح گسترده اى با بهره گيرى از قدرت وسائط ارتباط جمعى، جمعيت قابل توجهى را تحت پوشش خود دارند. به عنوان مثال برنامه هاى تلويزيونى جرى فال ول را در 31 مركز مختلف آمريكا، 32 هزار خانواده تماشا مى كردند و درآمد حاصل از برنامه هاى تلويزيونى وى فقط در سال 1987، معادل 91 ميليون دلار بوده است.33
از جمله برنامه هاى تلويزيونى ديگرى كه در حمايت از اسرائيل پخش مى شود برنامه هاى شبكه تلويزيونى كلوپ 700 و برنامه تلويزيونى «اسرائيل رمز بقاى آمريكا» است.
در حال حاضر در آمريكا حمايتهاى گسترده اى از جانب جماعتهاى دينى در مناطق مختلف آمريكا نسبت به اسرائيل به عمل مى آيد؛ به عنوان مثال در غرب آمريكا منطقه اى وجود دارد كه تعداد زيادى از ايالتها را دربر گرفته و به كمربند انجيلى34 موسوم است. پروتستانهاى محافظه كار بر اين منطقه حاكميت دارند. آنها را مسيحيان «ايونگليكال»35 نيز مى گويند. واعظ آنها فردى است به نام پت رابرتسون كه در مواضع سياسى آمريكا تأثير بسزايى دارد36 آنها براى اسرائيل كمكهاى نقدى جمع آورى مى نمايند. چندى پيش در مجله اكونوميست درج گرديده بود كه مسيحيان «پنته كوستال» در ايالت مى سى سى پى در حال توليد گاوهايى (ويژه اى) هستند تا پس از پاك سازى ارض موعود از مسلمانان آنها را در جشنهاى مربوط به اين پيروزيها قربانى نمايند.

پی نوشتها :

1. International christian Embassy Jerusalem.
2. سازمانهاى يهوديان آمريكا و اسرائيل، ص391.
3. www.dostanadolu.net.
4. Milenyalist.
5. Jan vander.
6. www.dostanadolu.net.
7. Pittsburgh.
8. Morian.
9. سازمانهاى يهوديان آمريكا و اسرائيل، ص392-391.
10. www.dostanadolu.net.
11. سازمانهاى يهوديان آمريكا و اسرائيل، ص393.
12. جهت كسب اطلاعات بيشتر ر.ك: سايت international christian» «Embassy jerusalem .
13. Fest of The tabernacles و ياsuccoth.
14. middleEast Digest.
15. جون 1997.
16. ژانويه 1997.
17. مارس 1997.
18. Jerusalem Temple Foundation.
19. Terry Reisenhoove.
20. Stanle Gold foot.
21. Dostanadolu.
22. The American Forum for Jewish-chrition cooperation.
23. christian rinds of the Israel community Development.
24. dostanadolu.
25. سازمانهاى يهوديان آمريكا و اسرائيل.
26. همان، ص391.
27. Jack van Imp.
28. pat Rabertston.
29. Jerry Falwell.
30. همان، ص393.
31. تكاپوى 2000، ص420.
32. Bible-belt.
33. Evangelical.
34. www.net work.54.com/Hide.
35. Pentecostal.
36. مجله اكونوميست (the Econmist)، شماره 6، مورخ آوريل 2002، ص47.