صهیونیسم، وهن قرآن و جنگ تمدن ها

لازم به ذکر است که صهیونیست ها موجودیت خود را در سایه جنگ تثبیت شده می بینند؛ و تجربیات تاریخی نیز تسلط خوی ستیزه جویی و خشونت طلبی و جنگ افروزی بر جریان غیر انسانی صهیونیسم را نشان می دهد؛ صهیونیست ها با اجیر کردن افرادی بی آبرو و بی اعتبار پروژه توهین به مقدسات اسلامی را کلید می زنند و سپس با برانگیختن خشم توده های مسلمان در سرتاسر جهان، با به تصویر کشیدن غلیان خشم مسلمانان در رسانه های خود این احساسات را به عنوان خطری برای جهان غرب ترسیم کرده و از آن در راستای ترساندن توده های غربی و اشاعه اسلام هراسی در جهان غرب سوء استفاده می نمایند؛ از آنجایی که صهیونیسم هیچ گونه اعتبار و ارزشی در بین جهانیان نداشته و صرفا با زر و زور سلطه خود بر سیاست کشورهای غربی را تداوم می دهد از این رو هیچ گاه نمی تواند به طور مستقیم مردمان غرب را در برابر اسلام و مسلمانان قرار دهد؛ بنا براین با استفاده از مزدورانی بی حیثت آن هم به بهانه آزادی بیان و عقیده و ابراز نظر، توهین به مقدسات اسلامی را آغاز نموده و سپس از خشم و غیرت مقدس ستوده های مسلمان در راستای اغراض تبلیغاتی خود بهره
می گیرد؛ شکی نیست که صهیونیست ها دشمنان دائمی مسلمانان و بشریت هستند و از این رو از آنان نیز جز خباثت و شرارت و پراکندن تخم کینه و نفرت و جنگ افروزی انتظار نمی رود؛ اکثریت دولتمردان غربی هم که مقام و منصب خود را مدیون سیاست بازی و دسیسه های صهیونیست ها هستند چاره ای جز متابعت و فرمان برداری در برابر منویات غیر انسانی آنان ندارند؛ صهیونیست ها به طور مرتب با برانگیختن فتنه هایی در سطح جهانی تلاش می کنند تا افکار عمومی را از جنایات خود منحرف ساخته و از این رو مجالی بیشتر برای تنفس بیابند؛ چرا که اگر آتش چنین فتنه هایی افروخته نشود موج بیداری افکار عمومی جهانیان و حتی مردم غرب، ستم پیشگان صهیونیست را به کام خود کشیده و ریشه کن خواهد نمود.
در واقع صهیونیست ها چاره ای جز دامن زدن به جنگ تمدنی را پیش روی خود نمی بینند؛ با گذشت چندین دهه از اشغال سرزمین مقدس فلسطین توسط غاصبان اسرائیلی هم اینک آگاهی جهانی از جنایات وحشیانه اسرائیلی ها در غزه و لبنان و فلسطین در حال افزایش است و صهیونیست ها اعتبار نداشته خود را روز به روز از دست رفته تر می بینند؛ و اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد جنبش هایی جهانی برای بایکوت اسرائیل شکل خواهد گرفت و خطر در هم پیچیده شدن تومار سیاه این رژیم غاصب بیشتر احساس خواهد شد؛ از این روست که صهیونیست ها با اجیر کردن عده ای بی ریشه، تلاش می کنند از حربه جنگ های صلیبی برای رو در رو قرار دادن قاطبه مسیحیان در برابر مسلمانان بهره برداری نمایند و حتی مشتاق درگرفتن جنگی جهانی برای تحقق توهم نیل تا فرات آن هم از طریق قتل عام همه ساکنان مسلمان این مناطق هستند.
ولی حسب وعده الهی «ومکرو و مکروالله والله خیرالماکرین» این توطئه ایادی صهیونیست نیز نتیجه ای معکوس برای آنان در پی خواهد داشت؛ با اینکه هتک حرمت مقدسات اسلامی برای هر مسلمان یا انسان آزادیخواه و منصف، پدیده ای بس رنج آور و تلخ محسوب می شود؛ ولی تجربه نشان داده که هجمه های ناجوانمردانه به اسلام و مقدسات آن، موجب آگاهی و هشیاری بیشتر مسلمانان شده، صفوف مسلمین را فشرده تر ساخته و وحدت امت اسلام را افزون تر می سازد؛ آگاهی و روشنگری علمای مسلمان و پیام های داهیانه آنان موجب خواهد شد تا مسلمانان از این آزمون سخت نیز با موفقیت عبور کرده و بار دیگر شکوه همبستگی و یکدلی خود را به رخ جهانیان بکشند و صحنه گردانان این عمل غیر انسانی را نادم و پشیمان سازند. از سوی دیگر بر تمامی آزاداندیشان جهان از هر دین و نژاد و مسلکی واجب است که تنفر خود را از این هتاکی و گستاخی اعلام و تعهد و احترام خود به اصول انسانی را نمایان نموده و نقشه های پلید برای راه اندازی جنگ تمدنی را نقش بر آب سازند.