کمرنگ شدن جايگاه دین یهود در رژيم صهيونيستي

رژیم صهیونیستی از ادغام فرهنگ ها در سرزمینش رنج می برد زيرا این نگرانی وجود دارد که دین یهود، یعنی سنگ بنای این رژیم رو به نابودی رود. با توجه به اینکه سال های زیادی یهودیان مورد آزارو اذیت قرار گرفتند اما با تمام سختی ها دین یهود نسل به نسل از پدر به پسر منتقل شد و سنت های دو هزار ساله آن حفظ شده است.
به رغم جنگ ها و تهدیدات فراوان علیه ملت یهود، بطور قطع باید گفت که این دین با تمام سختی ها، توانسته بر هر نوع مشکلی فائق آید و نیرومند ظاهر شود. اما ظاهرا فرایند مدرن سازی، یهودیان زیادی را هم در رژیم صهیونیستی و هم در جهان تحت تاثیر خود قرار داده است. هنگامی که از یهودیان سکولار صحبت می کنیم، شاید به نظر موضوع ساده و پیش و پا افتاه ای باشد اما بسیار مهم است.
بسیاری از یهودیانی که در خارج زندگی می کنند، از دین شان غفلت کرده و اصل خود را فراموش کرده اند. زمانی که یک جوان یهودی در جامعه ای غیر یهودی زندگی می کند، ناخوآگاه با فشارهای اجتماعی و حتی ترس از اطرافیان، فرهنگ اصلی خود را فراموش کرده و همرنگ جامعه ای می شود که در آن زندگی می کند. پدر و مادر او نیز در این امر کمتر از اطرافیان دخیل نیستند.
كودكي که در تماس نزدیک با یک غیر یهودی است، نمی تواند ۲۴ ساعته رسم و رسوم یهود را بجا آورد. در مبحث آموزش در مدارس نیز این نگرانی دو چندان می شود. بعضی آموزش ها در مدارس دور از فرهنگ یهود است و این موضوع می تواند در روند کمرنگ كردن دین یهود در رژيم صهيونيستي موثر باشد. مدارس خارج از کشور بیشتر به یهودیت اهمیت می دهند، اما همه نمی توانند به خارج بروند و در رژیم صهیونیستی نیز اغلب مدارس خصوصی به موضوعات عقیدتی یهود اهمیت می دهند که آن هم هزینه بالایی برای خانواده های یهودی دارد. موضوع کمرنگ شدن دین یهود بسیار حائز اهمیت است و برای جامعه ما خطرناک است ما باید این پدیده را کاهش دهیم و لازمه آن ابتدا آموزش صحیح در خانواده است.