هولوکاست در فلسطین، روایت تصویری تاثیر گذار از گذشته تا اکنون

نوادگان بازماندگان جنگ جهانی دوم با فلسطینیان همان کاری را می کنند که آلمان نازی با آنها کرد...
ساختن دیوار و حصار برای زندانی کردن مردم

 
همچون ساختن دیوار و حصار برای زندانی کردن مردم
 

 
و یا ایست های بازرسی برای جلوگیری از آزادی رفت و آمد مردم


 
 
تخریب خانه ها و زندگی ها
 
 
 
ارسال هدایایی از طرف کودکان کشورهای متمدن صلح طلب (همراه با عشق)
 
  

شما می توانید تصاویر سیاه و سفید بسیاری را در کتب تاریخ، دائرة المعارف ها، موزه ها و ... آمریکا و سایر کشورهای غربی بیابید که پسر بچه یهودی را نشان می دهند که دستش را بالای سرش گرفته، در حالی که سربازان نازی تفنگ هایشان را به سوی او و خانواده اش نشانه رفته اند تا آنها را از خانه شان بیرون کنند...
 
حال .... یهودیان اسرائیلی از همان روش ها استفاده می کنند.
 
تهیه شده توسط موعود