غزه و اتكاء اسرائيل به مزدوران

غزه و اتكاء اسرائيل به مزدوران

اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد و تانک های اسراییلی مطابق با اطلاعات دقیق مزدوران آن گونه که این سرتیپ می گوید، عمل کرده باشند پس چرا ارتش سیاست زمین سوخته را به اجرا درآورده است ؟ آیا این طبیعت و سرشت ارتش تروریست است که با وجود آگاهی از محل های بمب گذاری شده اماکن دیگری را تخریب کند و به ویرانی بکشد و یا نه این سرهنگ ارتش دروغ گفته است و جنگ روانی را علیه ملت فلسطین آغاز کرده است تا اینگونه وانمود کند که مزدوران زیادی در میان فلسطینینان وجود دارد و این که فلسطینیان ضعیف النفس هستند و سرشت نازیبایی دارند و کم ارزش می باشند و در مقابل پول یا در برابر غذا و یا معالجه پزشکی دست به خیانت و آدم فروشی می زنند .
تمامی این ادعاهای صهیونیست ها به هدف کاهش ارزش و اعتبار فلسطینیان که با مقاومت بالا رفته و اوج گرفته است صورت نگرفته است بلکه هدف از آن بالابردن روحیات یهودیان در دولت عبری است و صهیونیست ها از آینده دولتشان نگران هستند و به لرزه افتادند . آنان اکنون ارتش خودشان را به خاطر عدم توانایی در ورود به نوارغزه تحقیر می کنند به همین علت  رسانه های تبلیغاتی به تکاپو افتادند و  بر پیروزی سازمان های اطلاعاتی و نقش مزدوران متمرکز شده اند و از این طریق می خواهند نشان بدهند که در نبرد غزه پیروز شده اند . اظهارات افسران و فرماندهان نظامی از محدوده رسانه های تبلیغاتی فراتر رفته و وارد عرصه های جنگ روانی شده است. به ویژه صهیونیست ها مدعی اند که میان فرماندهان ارتش و مسئولان سازمان های اطلاعاتی در مورد فاش شدن تعداد مزدوران فلسطینی اختلاف افتاده است .
مشخص نیست که صهیونیست ها تا کی می خواهد فکر و اندیشه عرب ها را تحقیر کنند . اگر سازمان های اطلاعاتی از این همه هوش و ذکاوت و به کاری گیری مزدوران برخوردار بودند پس چرا نتوانستند محل اختفای شالیت را بعد از سه سال کار اطلاعاتی مشخص و تعیین کنند ؟ چرا نتوانستند محل اقامت الزهار و هنیه و سایر رهبران تحت تعقیب حماس را شناسایی نمایند ؟ چرا نتوانستند محل های پرتاب موشک های مقاومت به عسقلان و بئر السبع را تعیین کنند ؟ و چرا نتوانستند جای حتی یک تن از فرماندهان گردان های قسام را مشخص کنند ؟
اگر سازمان های اطلاعاتی اسراییل ناکام نمی ماندند این همه هواپیماهای نظامی و شناسایی به طور مداوم به پرواز در نمی آمدند و کشتی های جنگی به تکاپو نمی آمدند و برای شناسایی و رد یابی بسیج نمی شدند و صدای گلوله ها شبانه روز در خان یونس به گوش نمی رسید . تمامی این تحرکات برای به شهادت رساندن جوانی بیست ساله صورت می گرفت و از آن به عنوان هدف مهم و بانک اهداف یاد می شد . به طور مثال فرد بیست ساله ای مانند سالم حمید ابوموسی را مورد حمله قرار می دادند و افتخار می کردند و آنگاه ادعا می کردند که اهداف مهمی از جمله محل های ساخت سلاح را کشف و بمباران کرده اند . پس چرا خانه ها و محل های بمب گذاری را شده را بمباران نکرده اند ؟ همه این ها نشان می دهند که دولت عبری و ارتشش ورشکسته شده و سازمان های اطلاعاتی و تمامی سرویس های امنیتیش ناکام مانده اند و اکنون تنها لاف می زنند و ادعا می کنند تا شاید بتوانند روحیه آسیب پذیر نیروهای خود را تقویت کنند .
خیانت و تجسس و مزدوری در میان تمامی ملت های روی زمین در طول تاریخ وجود داشته و خواهد داشت و ملت فلسطین با مقاومت خود بر دشمنان پیروز شده است و وجود عده بسیار کمی از مزدوران ارزش و اعتبار این ملت و مقاومت را نخواهد کاست .