فصلنامه مطالعات تاريخي ويژه هولوكاست

فصلنامه مطالعات تاريخي  ويژه هولوكاست

فصلنامه مطالعات تاريخي شماره۱۴ ويژه هولوكاست است . در اين شماره عناوين زير به چشم مي‌خورد: - گفتگو - راز همه رازها - بخت‌النصر قرن بيستم - آيا شش ميليون نفر كشته شده‌اند؟ - كوره‌هاي حقيقت سوزي - مكتب تاريخ حقيقي - فيلم شوآه، ترفندي تبليغاتي - حفره‌اي نيست پس اتاق گازي وجود نداشته است - پاسخ متفكر امريكايي به فعال يهودي - طرح‌هاي متفقين براي ريشه‌كني ملت آلمان - معرفي كتابمتن کامل

اشارتي درباب زندگي مرحوم محمد باقر نجفي و کتاب بهائيان

{زندگينامه استاد نجفي}
مرحوم استاد سيّدمحمد بمتن کامل

بررسی کتاب آینده قوم یهود

به قول Itamar Rabinovich سفیر سابق اسرائیل در آمریمتن کامل

1